Nebojme se komunální politiky mi dodalo odvahu

Ve slunečném sobotním odpoledni se v Kolíně na jednom z mostů sešly stovky lidí. Starý most, obvykle zaplněný ruchem automobilů, byl tentokrát uzavřený. Místo výfukových plynů jste si mohli užít 88 metrů dlouhý prostřený stůl plný různých dobrot, povídat si se sousedy nebo se svézt na lodičce. Velkým lákadlem byla také výjimečně otevřená hydroelektrárna na přilehlém Horním ostrově. Akce Zažít město jinak nebyla jediná premiéra toho dne. V sobotu se také slavnostně spustilo hlasování o návrhy do prvního participativního rozpočtu Vylaď Kolín. Město se rozhodlo rozdělit 2,5 milionu korun mezi různé projekty, které předložili sami občané. Iniciátorkou obou aktivit v Kolíně byla absolventka našeho programu Nebojme se komunální politiky Eliška Pácaltová.

Když jsme participativní rozpočet v Kolíně plánovali, jako cíl jsme si dali 32 návrhů. Nakonec se přihlásilo přes 50 projektů včetně 8 dětských návrhů. Z toho máme obrovskou radost!

Eliška P

Eliška se propojování a rozhýbávání komunit věnuje už dlouho, vždycky ji bavilo být aktivní a dělat věci, co mají smysl. Do Kolína se přistěhovala v sousedským vztahům ne zrovna přátelské době, na začátku covidové pandemie. Spoustu času tak trávila pozorováním, čtením městských zpravodajů a sledování sociálních sítí a hledala, jak svou potřebu pomáhat uplatnit v novém městě. Při svém hledání narazila také na program Nadace Via Nebojme se komunální politiky, o kterém říká, že jí kromě jiného přinesl hlavně odvahu.

Vždy jsem se zajímala o okolní dění, ale zůstávala raději v pozici pozorovatelky, i proto, že jsme se přistěhovali do Kolína teprve před pár lety. Pravidelná setkání s podobně naladěnými a smýšlejícími lidmi mě obrovsky povzbudila v tom, že má smysl být aktivní a zábrany odložit.

Eliška P

Na programu Eliška chválí také možnost potkávat se s mentorem, a získat tak informace od někoho, kdo se v komunální politice pohybuje a řeší reálné situace. V rámci programu také využila nabytých znalostí a kontaktů a možnosti získat grant na vzdělávání a uspořádala pro kolínskou radnici školení o participativním rozpočtu. Všechny své zkušenosti teď může uplatnit v kolínském zastupitelstvu, kam byla minulý rok zvolená ze 14. místa kandidátky uskupení Změna pro Kolín. Jejím prvním úkolem v roli zastupitelky a radní bylo právě zavedení participativního rozpočtu. Máme velikou radost a těšíme se, které návrhy se nakonec v Kolíně podaří proměnit ve skutečnost.

Eliška není jedinou úspěšnou absolventkou programu. V loňských komunálních volbách se do zastupitelstev měst a obcí dostalo 68 % účastníků a účastnic.

Nedostatek sebevědomí, obavy z reakcí okolí a neznalost toho, co si pod rolí obecního zastupitele představit – to jsou nejčastější důvody, proč lidé, kteří jsou jinak ve svém okolí aktivní, nechtějí do komunální politiky vstupovat. Podpora od Nadace Via jim může dodat potřebné know-how, sebejistotu i síť kontaktů.  

Program mi přinesl úplně nový náhled na komunální politiku i komunitní život. Zjistil jsem, že v různých komunitách lidé řeší velmi podobné problémy a sdílení zkušeností může ušetřit mnoho času a zbytečných neúspěchů. Všem bych účast v tomto programu doporučil, poznáte a potkáte plno zajímavých lidí, se kterými se můžete navzájem velmi obohatit.

Michael Z

Letošní zájemci mají možnost účastnic se dvou různých aktivit: ročního kurzu nebo volného cyklu seminářů.

Roční kurz, který poběží od listopadu 2023 do června 2024, zahrnuje řadu seminářů zaměřených na témata, jako je zapojování místních lidí do rozhodování, tvorbu rozpočtu, strategické plánování veřejného prostoru nebo aktivity, které souvisí s adaptací na změnu klimatu. Významnou výhodou kurzu je i spojení s mentorem, kterým může být zkušený zastupitel, radní či starosta. Účastníci tak budou mít možnost se učit od těch nejzkušenějších a zároveň získat šanci na grant pro svůj projekt. 

Tento program doporučuji všem, kterým není lhostejný směr, jímž se naše země ubírá. Protože když s tím nebudeme dělat něco my sami, tak kdo?

Petra P

Do ročního kurzu se můžete přihlásit do 30. září, o termínech seminářů vás budeme informovat v našem newsletteru ViaCafé nebo na sociálních sítích. Více podrobnějších informací a odkaz na přihlášku lze nalézt na stránkách Nadace Via

Za podporu programu děkujeme Nadaci Jablotron a dalším našim štědrým dárcům.