V Kalyně není důležité, odkud pocházíte

„Chci poděkovat všem holkám z Kalyny! Od začátku našeho příjezdu jste tu vždy byly pro naše děti! Bylo to pro ně jako závan čerstvého vzduchu, když si nebylo s kým hrát ani s kým povídat, daly jste našim dětem příležitost cítit se jako doma!“

To je jen jeden z mnoha pozitivních vzkazů, které najdete pod profilem pardubického komunitního centra Kalyna. Od svého založení v červnu 2022 se stalo místem naděje, pomoci a setkávání nejen pro uprchlíky z Ukrajiny. Jakým způsobem centrum pomáhá a jak se stalo důležitou součástí pardubické komunity?

Centrum Kalyna založili lidé, kteří mají bohaté zkušenosti s migračními krizemi. Jan Böhm, s 15letou praxí z Lékařů bez hranic, a Dalimil Petrilák, který získal zkušenosti během uprchlické krize v balkánských zemích v letech 2015 – 16, jsou jen dva z těch, kdo stojí za tímto inspirativním projektem. Do týmu patří i mluvčí města Pardubice, farář řecko-katolické farnosti Marian Kurylo a evangelická farářka Hana Ducho. Centrum by ale nemohlo fungovat bez českých a ukrajinských zaměstnanců a dobrovolníků a jejich ředitelky Petry Srdínkové.

Uprchlíkům rozumíme

‚‚Zhruba od dubna minulého roku nám bylo jasné, že se na Ukrajině jedná o dlouhodobější konflikt a že situace bude vyžadovat komplexní řešení v delším časovém horizontu,“ říká k začátkům centra Petra Srdínková. V průběhu několika měsíců byl spolek založen a česko-ukrajinský tým se pustil do práce.

‚‚V týmu máme i kolegyně z Ukrajiny, které už jsou v Pardubicích delší dobu a umí česky. Díky tomu jsme transparentní a důvěryhodní pro českou veřejnost, ale i pro tu ukrajinskou. My jim prostě rozumíme, mluvíme jejich jazykem, chápeme odlišnosti v mentalitě.”

Kalyna pomáhá ukrajinským uprchlíkům řešit různé životní situace, jako jsou překlady, komunikace s lékaři, úřady a mnoho dalšího. Ale to není jediným cílem centra. Jak říká další členka Kalyny Marina: „Naše jedinečnost spočívá v tom, že pomáháme lidem všech generací navazovat kontakty. Nabízíme jim prostor, kde se mohou setkávat, trávit čas a navazovat přátelství.“

Chceme, aby lidé, kterým pomáháme, byli co nejvíce soběstační. Aby mohli pracovat, měli střechu nad hlavou a dokázali se začlenit do české společnosti.

Petra Srdínková, Komunitní centrum Kalyna

Od samého počátku byl rozvoj centra velmi dynamický. Kalyna působí lokálně v okrese Pardubice, včetně Lázní Bohdaneč, ale některé služby poskytují i v širším Pardubickém kraji. S více než 10 000 uprchlíky registrovanými v Pardubicích a okolí je tým zaměstnanců neustále v pohybu. Město Pardubice poskytlo centru začátkem provizorní prostory na místní univerzitě, ale aby mohli fungovat plnohodnotně, potřebovali místo dost velké pro různá setkání, s volným přístupem pro všechny zájemce, a to nejen z řad ukrajinské, ale i české veřejnosti. Nakonec našli vhodný prostor v bývalé cukrárně na ulici Artura Krause v městské části Dukla. 

72 individuálních a 7 skupinových psychologických setkání, 36 osobních konzultací na téma hledání bydlení a práce, tlumočení a dalších 345 online žádostí o radu a pomoc za poslední měsíc. Zájem o  činnost centra stále roste. 

Kalyna reaguje na aktuální potřeby, které se zpočátku týkaly především orientace v městě, hledání bydlení, škol pro děti a psychologické podpory. S postupem času svou činnost rozšiřují o aktivity, které pomáhají k začlenění nových příchozích do běžné české společnosti. 

“Naše akce mají úspěch a jsou hodně navštěvované. Prioritou jsou teď pro nás sousedské akce, které propojí nové sousedy z Ukrajiny a českou veřejnost. Díky podpoře z Nadace Via jsme například spustili projekt „Čtvero ročních období“, který přibližuje české zvyky a tradice a pomáhá vytvářet spojení mezi oběma kulturami,” říká Petra Srdínková a dodává: ”Zjišťujeme, jak je to těžké a že půjde dlouhodobou práci, která nebude hotová třeba za tři měsíce nebo půl roku.” Vzhledem k rostoucím negativním náladám v české veřejnosti vůči ukrajinským uprchlíkům je tato práce stále důležitější a pro centrum je pořádání sousedských setkání a akcí propojujících českou a ukrajinskou veřejnost jednou z priorit pro příští rok.  

Bez školy není budoucnost

Druhou prioritou jsou pak ukrajinští náctiletí. “Přichází do Česka ve věku zhruba 15 až 21 let, někteří dokonce úplně sami, bez rodiny. Nemají tady školu, nemají budoucnost. Řeší, co s nimi bude, leckdy chodí už v 15 pracovat, často to bývá i nelegálně. Ztrácí se nám ze systému, a to může do budoucna představovat problém. V komunitním centru se nám daří s nimi neformálně pracovat a působit na ně. Nejsme úřad, na kterém se nedomluví, nejsme strašák. K nám se chodí proto, že jsou tam příjemní a milí lidé a ty děti pak vidí, že v tom nejsou úplně samy. Nabízíme jim pomocnou ruku a bezpečný prostor, ve kterém můžou trávit svůj volný čas a setkávat se se svými českými i ukrajinskými vrstevníky. V Kalyně není důležité, odkud pocházíte, ale kde můžete najít pomoc, přátelství a naději pro budoucnost, uzavírá ředitelka centra Petra Srdínková. 

Já jsem měla v životě veliké štěstí, a chci, aby ti, kteří měli menší štěstí, měli stejné příležitosti. Třeba právě mladí lidé, kterým se věnujeme v našem komunitním centru. Přišli sem úplně sami, většinou se ani nemají kam vrátit, ti prostě potřebují na začátku dorovnat šance. Pak už se o sebe mohou postarat sami. 

Petra Srdínková, Komunitní centrum Kalyna

Centrum Kalyna se v Pardubicích stalo světlým bodem v těžkých časech. Je to místo, kde Kalyna ukazuje, že i jedna organizace může udělat velký rozdíl v životech mnoha lidí.

Chcete vědět víc? Přečtěte si, jak Kalyna pomohla Anně, která do Česka přijela z jihu Ukrajiny. Text jsme schválně nechali bez úprav, krásně se naučila česky.

A pokud vás zajímá, jaké další aktivity pro lepší začlenění ukrajinských uprchlíků podpořila Nadace Via, podívejte k nám na stránky. Těší nás, že i přes negativní zprávy, které se objevují na sociálních sítích, podpora české veřejnosti stále trvá a zájem o ni neupadá.

Za možnost podporovat tyto skvělé projekty děkujeme společnosti Seznam a Mezinárodní organizaci pro migraci (IOM) a Úřadu pro populaci, uprchlíky a migraci Ministerstva zahraničí USA.