Jak můžete pomoci

Jak pomáhají vaše peníze

Jak funguje Nadace Via? Jaké programy máme, kolik projektů ročně podpoříme a jakými částkami? Kolik z darovaných peněz jde na provoz nadace? Nejpřesnější informace dostanete v naší aktuální výroční zprávě ZDE.
Pro lepší přehled níže uvádíme pár čísel za rok 2019, které vám udělají základní představu. 
Celkově náš rozpočet za rok 2019 činil 39 284 703 Kč. Podpořili jsme celkem 117 projektů.
Zde je stručný přehled, na co jdou darované peníze. Pro větší srozumitelnost uvádíme, jak by to vypadalo, pokud byste nám darovali stokorunu:
0%
POSKYTNUTÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
0%
PROGRAMY NADACE VIA
0%
FUNDRAISNG, PR A PÉČE O DÁRCE
0%
PROVOZNÍ NÁKLADY NADACE VIA
Poskytnuté nadační příspěvky – 47 procent
Finanční podporu potřebuje většina aktivních skupin lidí po celém Česku nejvíc. Ať už na materiály, za které mohou něco obnovit či postavit, náklady dobročinných akcí, které organizují, nebo třeba na letáky, díky kterým svou akci zpropagují. Proto největší část, tedy 47 korun z každé darované stokoruny, jsme v roce 2019 přímo přerozdělili formou grantů.
Programy Nadace Via – 35 procent
Řídíme se zkušenostmi nadací ve Spojených státech, podle kterých nestačí pouze přerozdělovat peníze, ale poskytovat také jinou formu podpory – například konzultace, vzdělávání a rozvoj lidí a organizací, kteří se dobročinným aktivitám věnují. Peníze potřebujeme také na to, abychom se správně rozhodli, koho podpořit. Proto 35 korun z každé darované stokoruny šlo v roce 2019 na vzdělávání a další nefinanční podporu lidí, kteří od nás dostanou grant a na naše programy.
Fundraising, PR a péče o dárce – 10 procent
Potřebujeme zajistit, abychom měli každý rok dostatek financí na naše programy. Chceme také, aby se o našich programech a námi podpořených projektech mluvilo a aby se o nich dozvěděli i naši dárci, každoročně tvoříme výroční zprávu a další materiály. V roce 2019 proto šlo 10 korun z každé darované stokoruny na PR či péči o naše dárce.
Provozní náklady Nadace Via – 8 procent
Naše nadace jako kterákoliv jiná instituce potřebuje peníze na nájem, energie či účetnictví, ale také na svůj management, informační zázemí a vzdělávání a rozvoj svých lidí. Proto 8 korun z každé darované stokoruny šlo v roce 2019 na provozní náklady nadace, náklady managementu, IT a rozvoj a vzdělávání zaměstnanců nadace.

 

Zjednodušeně se tedy dá říct, že pokud nám někdo daroval stokorunu, pak 82 korun šlo přímo na naplňování našeho poslání (rozdělování grantů, programy) a 18 korun šlo na náklady související s provozem a managementem nadace a na náklady péče o dárce, PR a fundraisingu.