Lucie Hrušová
Rozšíření aktivit komunitního centra Domeček

Nezisková organizace Domus Vitae z.ú. sídlící ve Stromovce, která se zaměřovala především na práci se seniory, rozšiřuje pole své působnosti a chce za pomoci místních spolků a dobrovolníků oslovit všechny členy komunity. V rámci svého programu má v plánu propojit všechny obyvatele přilehlých lokalit a vytvářet takový program, který stmelí okolní obyvatele, zapojí je do jednotlivých aktivit a umožní jim trávit čas smysluplně.

Postupem času v organizaci zjistili, že se neustále vracejí lidé velmi rozdílných věkových i sociálních skupin, které si mají navzájem co nabídnout, tyto lidi chce Domeček ve Stromovce propojit pomocí společných aktivit. Díky některým akcím, které byly zaměřeny právě spíše komunitně nežli na určité skupiny, se ukázalo, že tohle je směr, kterým stojí za to jít – aby se lidé zapojili do dění, sami přicházeli s nápady a také se o jednotlivé akce starali. Všichni jsou pak mnohem spokojenější a jsou potřební, což je v dnešní době pocit, který chybí skoro každému.

www.domusvitae.cz
facebook

realizátor: DOMUS VITAE, z.ú.
místo: Praha 7 (Stromovka)
období realizace: 10. 11. 2018 – 30. 6. 2019
projekt byl podpořen částkou 56 440 Kč

Lucie Hrušová
Na naší zahrádce

Tým okolo Jany Grohmannové chce více zapojit spoluobyvatele do sousedského života, motivovat je k větší účasti v již započatých aktivitách a ty postupně rozšiřovat podle zájmu a aktivního zapojení obyvatel Slatinic. Realizační tým tvoří několik aktivních jedinců, kteří již nyní připravují různorodý program (přednášky, výstavy, promítání, noc kostelů, čajírnu a kafírnu, hodovou kavárnu atp.) a dalších přátel a občanů, kteří se těchto aktivit zúčastňují a zapojují se do nich částečně.

S projektem pomohou i lidé z řad farníků, kterým nebylo lhostejné chátrání a nevyužití místní fary, a tak oslovili s myšlenkou jejího využití místního pana faráře, který byl konání pozitivně nakloněn a činnost týmu podpořil. Díky tomu na faře mohli zařídit jednu místnost jako kafírnu a čajovnu, která nyní úspěšně funguje jako místo k setkávání místních obyvatel. Je to neziskový projekt, který funguje na bázi dobrovolnictví. To, že se podařilo kafírnu a čajovnu zprovoznit a lidi o setkávání mají zájem je motivuje, aby v této činnosti pokračovali a vybudovali něco dalšího.

Realizační tým za podpory místních spolků, farníků a občanů Slatinic a okolí, chce vytvořit místo pro celoroční setkávání a sdružování, a to nejen pro místní obyvatele, ale i lidi z blízkého okolí. Společnými silami chce před budovou místní fary vybudovat bylinkovou relaxační zahrádku, a tak vytvořit venkovní otevřený prostor pro sousedská setkávání a další činnosti.

Bylinková zahrada společně s kafírnou s čajovnou budou mít funkci vzdělávací, kulturní i relaxační pro všechny generace obce a blízkého okolí. Zahrádka bude volně přístupná pro všechny. Projekt je založen na neziskovosti, veškeré získané finance budou sloužit k pokrytí projektových a provozních výdajů.

realizátorka: Jana Grohmannová
místo: Slatinice na Hané, Olomoucký kraj
období realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
projekt byl podpořen částkou 65 000 Kč

Lucie Hrušová
Adoptuj si svého seniora, Černošice

Dne 18. 9. 2018 odvysílala Česká televize dokument poukazující na společensky významný fenomén dobrovolnické pomoci seniorům, kteří se ocitli v izolaci a osamělosti. Nemusí jít nutně o opuštěné seniory, osaměle se může cítit i ten, který žije s rodinou, která je pracovně vytížena. Za projektem „Adoptuj si svého seniora“ stojí koordinátorka z Maltézské pomoci, o.p.s. paní Dita Rudolfová. Projekt je realizován převážně v Praze, nicméně je vhodná jeho realizace i v Černošicích, neboť i zde žijí senioři, kteří jsou často vlivem nemocí či stáří izolováni od aktivní společnosti. Paní Jana Zelinková se domluvila s Maltézskou pomocí, o.p.s. na spolupráci.

To zahrnuje mít vlastního „černošického“ koordinátora dobrovolníků a udělat projektu v Černošicích publicitu v návaznosti na možnosti, které menší město má.

Projekt je unikátní tím, že propojuje různé generace. Není to nutné spojení senior – mladý člověk, může jít o i kontakt mezi seniorem a mladším seniorem. Pár – senior a dobrovolník spolu pravidelně 1x týdně tráví 2 hodiny volného času. Nejedná se o fyzickou práci, jedná se o sociální kontakt (nejčastěji povídání, nebo procházku, či krátký výlet). Projekt je velmi dobře nastaven (existuje metodika projektu, postupy při výběru dobrovolníků, uzavírání smluv s dobrovolníkem i seniorem, práce s dobrovolníky včetně školení, supervize, pojištění dobrovolníků aj.). Černošice jsou městem na okraji Prahy, které trpí tím, že za „kulturou a vyžitím“ se jezdí do Prahy. Tento projekt je cestou, jak vrátit život zpět do Černošic.

Dobrovolnický program adopce seniorů při Maltézské pomoci

realizátorka: Jana Zelinková
místo: Černošice, Praha – západ, Středočeský kraj
období realizace: 1. 12. 2018 – 30. 11. 2019
projekt byl podpořen částkou 38 560 Kč

Lucie Hrušová
Michaela Kreuterová

Pracuji jako ředitelka fundraisingu v Nadaci Via. Fundraising se stal mou vášní už v roce 2011, kdy jsem v humanitární organizaci ADRA dostala na starost fundraisingové kampaně a péči o drobné dárce. Mám zkušenosti jak se získáváním a pečováním o individuální i firemní dárce, tak s pořádáním různých benefičních akcí. V Nadaci Via se momentálně zaměřuji na fundraising od velkých dárců. Na fundraisingu se mi líbí to, že propojuje lidi z mnoha světů – z nezisku, komunit, manažery z byznysu i individuální dárce. A tihle všichni můžou společně měnit svět k lepšímu!

e-mail: michaela.kreuterova@nadacevia.cz

Lucie Hrušová
Silvie Sanža

Přes 20 let vymýšlím zábavu, knížky, texty, festivaly. Nejvíc ze všeho mě baví spojovat lidi. Srdcovou záležitostí jsou pro mě brněnské Černovice, v nichž žiji a v nichž to tepe. A to i díky našemu spolku Černovické sdružení, který se tu od roku 2012 snaží rozproudit komunitní život. Pořádáme besedy, toulky historií, jarmarky, akce pro děti. Založili jsme také festival „Překročme řeku“ na nábřeží Svitavy, který dokázal překročit hranice naší městské části, svedl dohromady skoro pět tisíc sousedů z celého Brna a je, jak pevně doufáme, počátkem koordinované revitalizace okolí řeky.

působiště: Brno
e-mail: silvie.sanza@gmail.com

Lucie Hrušová
Martina Vaňková

V přechozích čtyřech a půl letech jsem testovala a provozovala různé druhy fundraisingu (firemní, individuální, online, kampaňový, DMS a drobné benefiční akce) pro středně velkou neziskovku Pestrá – psí asistence. Peníze jsme získávali na výcvik asistenčních psů. Nyní pracuji v Nadaci Via jako manažerka online fundraisingu a dárcovských peer2peer výzev. Každý musíme testovat na sobě a ve svých podmínkách. Hlavně to nevzdávejte, ono to půjde! Držím Vám palce a ráda se s Vámi podělím o své zkušenosti.

e-mail: martina.vankova@nadacevia.cz

Lucie Hrušová
Vladimír Líba

Profesí jsem lektor angličtiny. V roce 2005 jsem se přistěhoval do kladenské čtvrti Podprůhon, tehdy zbědované bývalé hornické kolonie. S několika sousedy jsme založili Spolek Podprůhon a dnes máme 80 členů. Od počátku bylo hlavním cílem prosazovat zlepšení životních podmínek ve čtvrti (vozovky, chodníky, kanalizace, plynofikace, pořádek v ulicích). Postupně jsme se stali hlavním organizátorem uměleckého festivalu Kladenské dvorky, který probíhá ve čtvrti od 80. let, a přidali několik dalších společenských, sportovních a okrašlovacích akcí pro místní i veřejnost.
V roce 2012 jsme využili Fond místních iniciativ Nadace Via k opravě historické studánky. Tento projekt nás nastartoval k dalším, organizačně náročnějším.

působiště: Kladno, Středočeský kraj
e-mail: vlada.liba@gmail.com