Medailonky

Rozšíření aktivit komunitního centra Domeček

Nezisková organizace Domus Vitae z.ú. sídlící ve Stromovce, která se zaměřovala především na práci se seniory, rozšiřuje pole své působnosti a chce za pomoci místních spolků a dobrovolníků oslovit všechny

Číst více

...

Na naší zahrádce

Tým okolo Jany Grohmannové chce více zapojit spoluobyvatele do sousedského života, motivovat je k větší účasti v již započatých aktivitách a ty postupně rozšiřovat podle zájmu a aktivního zapojení obyvatel

Číst více

...

Adoptuj si svého seniora, Černošice

Dne 18. 9. 2018 odvysílala Česká televize dokument poukazující na společensky významný fenomén dobrovolnické pomoci seniorům, kteří se ocitli v izolaci a osamělosti. Nemusí jít nutně o opuštěné seniory, osaměle

Číst více

...

Michaela Kreuterová

Pracuji jako ředitelka fundraisingu v Nadaci Via. Fundraising se stal mou vášní už v roce 2011, kdy jsem v humanitární organizaci ADRA dostala na starost fundraisingové kampaně a péči o

Číst více

...

Silvie Sanža

Přes 20 let vymýšlím zábavu, knížky, texty, festivaly. Nejvíc ze všeho mě baví spojovat lidi. Srdcovou záležitostí jsou pro mě brněnské Černovice, v nichž žiji a v nichž to tepe.

Číst více

...

Martina Vaňková

V přechozích čtyřech a půl letech jsem testovala a provozovala různé druhy fundraisingu (firemní, individuální, online, kampaňový, DMS a drobné benefiční akce) pro středně velkou neziskovku Pestrá – psí asistence.

Číst více

...

Vladimír Líba

Profesí jsem lektor angličtiny. V roce 2005 jsem se přistěhoval do kladenské čtvrti Podprůhon, tehdy zbědované bývalé hornické kolonie. S několika sousedy jsme založili Spolek Podprůhon a dnes máme 80

Číst více

...