Seminář Jak táhnout za jeden provaz

jak TÁHNOUT ZA JEDEN PROVAZ

Jste součástí týmu lidí v místě, kde žijete, a snažíte se opakovaně něco dělat pro svoje sousedství? A často máte pocit, že jste na to tak trochu sami a ostatní se spíš vezou? Rádi byste, aby se více zapojovali i další a všichni jste si udrželi motivaci? Zveme vás na seminář Jak táhnout za jeden provaz.

TERMÍN: neděle 5. 11. (18:00 – 21:30), středa 15. 11. (19:00 – 21:30), středa 29. 11. (19:00 – 21:30), online  

MÍSTO: online

Během tří online večerů se podíváme na to, jak vlastně týmy fungují, co podněcuje spolupráci a co tolik ne, co pomáhá při motivaci a jak vytvořit tým, kde se lidé navzájem podporují a všichni si v něm mohou najít své místo. Porozumění těmto otázkám vám lépe pomůže místní aktivity dlouhodobě udržet.  

Kromě teorie se zaměříme i na vaše konkrétní zkušenosti a společně budeme hledat odpovědi a tipy, které se dají využít přímo v praxi. Součástí workshopu budou i malé domácí přípravy, které zaberou 1 – 2 hodiny. 

Seminář je zdarma a je rozdělen do tří částí, které na sebe navazují. Je nutné se zúčastnit všech částí. Má omezenou kapacitu, a z toho důvodu probíhá výběr účastníků.  

LEKTORKA

Monika Novosádová

Ráda kombinuje různé přístupy, od sociální práce přes koučink a psychoterapii k neformálnímu vzdělávání. Provádí organizace i týmy vzdělávacími, rozvojovými i strategickými procesy. Kromě práce s mládeží se dlouhodobě věnuje i podpoře rozvoje komunit. Má výcvik v tanečně-pohybové psychoterapii. V současnosti studuje supervizi v sociálních a zdravotnických zařízeních na FHS UK v Praze. Je členkou Asociace neformálního vzdělávání. Je spoluautorkou několika publikací, např. Slabikáře neformálního vzdělávání.

Chci se přihlásit