Seminář Péče o sebe a svůj tým

PÉČE O SEBE A SVŮJ TÝM

Ve dvou hodinách budeme zkoumat různé aspekty péče o sebe sama. Jako základ využijeme koncept individuální odolnosti, který nám pomůže zkoumat různé oblasti našeho života a jak nás ovlivňují. Součástí workshopu bude i prostor k vlastnímu zamyšlení, sdílení s ostatními v rámci tématu sebepéče a různé tipy, jak o sebe pečovat.

TERMÍN: úterý 5. 3. 2024 (18:00 – 20:00)

MÍSTO: online

LEKTORKA

Monika Novosádová

Provádí organizace i týmy vzdělávacími, rozvojovými i strategickými procesy a dlouhodobě se (mimo všeho jiného) věnuje podpoře rozvoje komunit. Ráda přitom kombinuje přístupy ze sociální práce, neformálního vzdělávání, koučinku i psychoterapie.

Chci se přihlásit