V Česku pomáhá už 1000 Dobro-druhů. Mladých lidí, kteří se učí filantropii

V Česku se v posledních letech objevil nový trend – výchova dětí a mladých lidí k filantropii. Například do programu Dobro-druzi Nadace Via se zapojilo už 1000 dětí a mladých lidí, kteří dohromady vybrali na dobročinné projekty od 5000 dárců už téměř milion korun.

V rámci tohoto programu už čtvrtým rokem pořádají dobročinné benefiční akce – například vybírají peníze pro své nemocné spolužáky. „Pokud srovnáme rok 1997 a dnešek, pak je evidentní, že téma výchovy k filantropii se v Česku v současnosti řeší daleko více,“ shrnuje programová manažerka Nadace Via Simona Martínková.

Výchova k filantropii v dětství a v mládí bude také jedním z hlavních témat letošní filantropické Ceny Via Bona, která bude reflektovat posledních dvacet let české filantropie – půjde totiž o dvacátý ročník ocenění. „V rámci letošní Ceny Via Bona chceme ukázat, kam se filantropie v Česku posunula. Mimo jiné také ukážeme projekty dětí a mladých lidí, kteří pomáhají druhým,“ dodává Simona Martínková z Nadace Via. V rámci Ceny Via Bona bude také moc veřejnost vybírat nejsilnější filantropický příběh posledních 20 let.

Kromě programu Dobro-druzi v Česku funguje několik dalších programů neziskových organizací, které vedou lidi k filantropii už od dětství. Například do projektu Extra třídy se zapojují žáci základních škol a víceletých gymnázií, které se pod vedením patrona pustí do projektů s pozitivním dopadem na život v městě či obci, kde žijí. Dalším projektem je takzvaný Skautský dobrý skutek, v rámci kterého jednotlivé skautské oddíly vymýšlejí aktivity, kterými by mohly pomoci ve svém okolí.

Například z průzkumu STEMu o filantropii v Česku plyne, že právě výchova k filantropii u dětí je podle odborníků základním předpokladem k tomu, aby se dárcovství a dobročinnost staly běžnou součástí života v Česku.