Pomoc se začleněním nových sousedů pokračuje

Česká republika obecně zvládá integraci obrovského množství ukrajinských uprchlíků velmi dobře, v některých oblastech má ale stále rezervy. S jejich začleněním do naší společnosti od začátku pomáhají aktivní lidé, spolky a organizace. V Nadaci Via jsme díky našim dárcům podpořili od začátku uprchlické krize přes 190 projektů, které se lepšímu zapojení nových sousedů do většinové společnosti věnovaly. Typově šlo o různá sousedská setkání, food festivaly, volnočasové aktivity, zkrátka akce, na kterých se čeští a ukrajinští sousedé mohou lépe poznat. Podstatnou část tvořily i komunitní kurzy češtiny a obecně poznávání nového „domova“ prostřednictvím výletů a společných oslav tradičních svátků. Brzkému ukončení války bohužel nic nenasvědčuje, proto i my v naší podpoře pokračujeme.

Setkávání pokládáme za jednu z nejlepších forem integrace Ukrajinců i dalších cizinců. Pro lidi utíkající před válkou je po roce života v České republice velmi důležité, že mají “svou” komunitu, “své” místo, které znají, které pokládají za bezpečný prostor a kde dostávají příležitost naplňovat svoje představy o trávení volného času, osvojovat si jazyk během neformální komunikace, seznamovat se s místními zvyky apod. Naprosto zásadní je aktivní zapojení příchozích, umožnit jim, aby vykonávali činnosti, které jsou přínosné pro ostatní, zkrátka vymanit je z paralyzující pozice člověka, kterému je třeba pomáhat.

Ze závěrečné zprávy spolku Vesna, Brno

Od 1. srpna se mohou neformální skupiny přátel, spolky, organizace nebo obce opět přihlásit o podporu v programu Z Ukrajiny mezi nás, který Nadace Via poprvé spustila krátce po vypuknutí války na Ukrajině. V programu opět podpoříme částkou 20 – 100 tisíc korun aktivity, které pomohou lepšímu začlenění nových příchozích nebo budou zaměřené na snížení napětí spojené s příchodem uprchlíků do české společnosti. Důležitou součástí projektů je i aktivní zapojení ukrajinských sousedů do samotné realizace aktivit. Uvítáme i projekty, které podpoří zvláště ohrožené skupiny, jako jsou např. ukrajinští Romové.

Nejde jen o to udělat dětem radost, ale i možnost trávit aktivně čas v českém prostředí a vnímat český jazyk je velmi přínosné a cenné pro jejich lepší začlenění do společnosti.

Klára S., Pardubice

Veškeré informace o výzvě najdete na našich stránkách. Pokud se chcete inspirovat, podívejte se na dříve podpořené projekty. Před podáním přihlášky si důkladně pročtěte i hodnoticí kritéria, případně kontaktujte se svým nápadem manažerku programu Annu Pedretti na anna.pedretti@nadacevia.cz.

Toto grantové řízení je realizováno s finanční podporou Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) a Úřadu pro populaci, uprchlíky a migraci Ministerstva zahraničí USA.