Plánujeme obec s lidmi a pro lidi

PLÁNUJEME OBEC S LIDMI A PRO LIDI

Chcete se dozvědět, jak zapojit do plánování v obci veřejnost a jak společně definovat vizi pro rozvoj obce? 

Termíny

  • sobota 2. prosince, 9.30-17.00 
  • neděle 4. února, 9.30-17.00    

Obsah

Jak společně s občany a občankami definovat cíle a priority pro rozvoj obce? Jak do procesu aktivně zatáhnout veřejnost a zajistit, že plánujeme s ohledem na jejich zájmy a potřeby? A jak zapojit místní do rozhodování o fungování obce? Společně s lektorem Petrem Klápštěm si ukážeme, proč na hlase místních záleží, kdy je dobré k participaci přistoupit a proč je potřeba ji navrhnout kvalitně. 

Klíčová slova:

  • strategické plánování 
  • participace 
  • metody zapojování veřejnosti 
  • mapování sousedství 
  • mapování hlavních hráčů a hráček 

Lektor

Petr Klápště je architekt a urbanista, působí jako odborný asistent a garant na Fakultě architektury ČVUT. Specializuje se na projekty a plány s participací uživatelů a uživatelek. Napsal řadu teoretických textů o participaci a výchově k občanství, vedl první participaci veřejnosti na regionálním projektu v ČR. V letech 2009–2011 byl členem vědecké rady evropského výzkumného projektu Urbspace. Je členem Pracovní skupiny pro místní Agendy 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj. 

Chci se přihlásit