Cena Via Bona

Prostřednictvím Ceny Via Bona už 23 let oceňujeme inspirativní filantropické počiny. Celkem bylo v historii Ceny nominováno přes 1 000 příběhů a za své aktivity bylo oceněno 132 jednotlivců, kolektivů i firem.

Cenou Via Bona chceme zviditelnit téma dárcovství a filantropie, vyzdvihnout různorodé příběhy dobročinnosti a ukázat nové trendy i možné cesty všem současným i potenciálním filantropům. Ukázat, že filantropie není filatelie, a že i filantropem může být každý z nás.

Zároveň chceme prostřednictvím ceny poděkovat všem, kteří nezištně pomáhají druhým, kteří věnují svůj čas, energii, peníze či zkušenosti pro dobrou věc – všem, kteří mění své okolí a společnost k lepšímu.

Pod záštitou

Mediální partneři

Za finanční podporu děkujeme

Hlavní mediální partner

Mediální partneři

Děkujeme dalším partnerům ročníku 2019

V Nadaci Via už 20 let usilujeme o to, aby bylo v Česku více lidí, kteří pečují o své okolí a více lidí, kteří darují druhým. Jsme nezávislá česká nadace. Nečerpáme peníze z evropských ani státních fondů, finance získáváme výhradně od individuálních dárců, firem, nadací a z výnosů nadačního jmění.

Cenou Via Bona 2020 v kategorii Srdcař byli oceněni:

Breakfaststory

Fandi mámám

Komunitní osvětové společenství 

Spolu s vámi

Terezie Hradilková

 

Slavnostní večer spojený s představením finalistů a předáváním cen proběhl formou online streamu na našem Facebooku v pondělí 5. října. Cenou Via Bona 2020 jsme ocenili všech pět finalistů a finalistek, kteří od nás získají grant ve výši 20 000 Kč na svou další činnost.

Záznam večera si můžete pustit na tomto odkazu.

nominovaní srdcaři 2020

V kategorii Hrdinové za časů krize byli oceněni:

Jakub Kabelka

Vietnamci pomáhají

Radomír Lapčík

 

Nemohli jsme nechat bez povšimnutí to, jak zareagovala občanská společnost na pandemii koronaviruHledali jsme proto inspirativní příběhy jednotlivců, skupin lidí, neziskových organizací, obcí či firem, kteří se i díky krizi dokázali spojit a věnovali svůj čas, finance či znalosti, aby pomohli tam, kde to bylo zrovna potřeba. Tři vybrané příběhy jsme ocenili čestným uznáním Nadace Via.

nominovaní hrdinové 2020

 

(Ne)rozdělená společnost  

Žijeme již 30 let ve svobodné společnosti. Ta se však zdá stále rozdělená, někdy i více než dřív. My ale věříme, že si lidé vzájemně mohou rozumět i napříč generacemi či různým sociálním zázemím a umí si vzájemně pomáhat. Právě tento rok nám ukázal, že se společnost dokáže semknout.   

Vyhledáváme proto příběhy lidí, kteří tmelí rozdělenou společnost a to zejména v  místě, kde žijí. Respektive hrdiny, kteří k tomu napomáhají. V reakci na současnou situaci jsme se rozhodli ocenit navíc kromě hlavní kategorie „Srdcařů“ zvlášť i „Hrdiny za časů krize“.

Cenu Via Bona jsme poprvé vyhlásili v roce 1998. Hlavní důvod zněl: chceme obnovit zpřetrhané tradice filantropie a dárcovství v Česku. V té době ještě skoro nikdo nevěděl, co znamená pojem „CSR“ a jen málo lidí tušilo, co vše se může skrývat pod pojmem „filantrop“.

Česká společnost se od té doby proměnila. Průběžně se proměňovaly i kategorie Ceny Via Bona, zvedl se počet nominovaných. Příběhy lidí a firem, kteří pomáhají druhým, jsou však stále jedinečné. Povznášející, inspirativní a často i dojemné. 

 

V rámci 22. ročníku Ceny Via Bona byli 22. května 2019 oceněni:

 

MARTINA SEIDLEROVÁ jako Srdcařka

PATRIK ZADINA jako Mladý srdcař

ONDŘEJ ŠIMETKA v kategorii Dárcovská výzva

VINCENTKA  jako Dobrá firma

EVA LEHOTSKÁ zvláštním uznáním za Dobré sousedství

 

Mottem 22.ročníku byla „dobrá sousedství“. Proto jsme hledali příběhy těch, kteří konají dobro pro své okolí.

Prohlédněte si FOTOGALERII z předávání cen 2019 nebo přečtěte článek na Viablogu

Můžete se také podívat na všechny nominované příběhy roku 2019. 

Pokud chcete nahlédnout hlouběji do historie Ceny Via Bona, můžete si projít oceněné příběhy za posledních 20 let.

předchozí ročníky ceny via bona (2010 - 2018)
Kateřina Mlynářová

manažerka programu

katerina.mlynarova@nadacevia.cz

      774 204 140

Hana Sedláková

PR a média

hana.sedlakova@nadacevia.cz

      728 831 679

Cena Via Bona na ViaBlogu