Cena Via Bona

Prostřednictvím Ceny Via Bona už 23 let oceňujeme inspirativní filantropické počiny. Celkem bylo v historii Ceny nominováno přes 1 000 příběhů a za své aktivity bylo oceněno 132 jednotlivců, kolektivů i firem.

Cenou Via Bona chceme zviditelnit téma dárcovství a filantropie, vyzdvihnout různorodé příběhy dobročinnosti a ukázat nové trendy i možné cesty všem současným i potenciálním filantropům. Ukázat, že filantropie není filatelie, a že i filantropem může být každý z nás.

Zároveň chceme prostřednictvím ceny poděkovat všem, kteří nezištně pomáhají druhým, kteří věnují svůj čas, energii, peníze či zkušenosti pro dobrou věc – všem, kteří mění své okolí a společnost k lepšímu. 

Pod záštitou

Mediální partneři

Za finanční podporu děkujeme

Hlavní mediální partner

Mediální partneři

Děkujeme dalším partnerům ročníku 2019

V Nadaci Via už 20 let usilujeme o to, aby bylo v Česku více lidí, kteří pečují o své okolí a více lidí, kteří darují druhým. Jsme nezávislá česká nadace. Nečerpáme peníze z evropských ani státních fondů, finance získáváme výhradně od individuálních dárců, firem, nadací a z výnosů nadačního jmění.

 

(Ne)rozdělená společnost  

Žijeme již 30 let ve svobodné společnosti. Ta se však zdá stále rozdělená, někdy i více než dřív. My ale věříme, že si lidé vzájemně mohou rozumět i napříč generacemi či různým sociálním zázemím a umí si vzájemně pomáhat. Právě tento rok nám ukázal, že se společnost dokáže semknout.   

Vyhledáváme proto příběhy lidí, kteří tmelí rozdělenou společnost a to zejména v  místě, kde žijí. Respektive hrdiny, kteří k tomu napomáhají. V reakci na současnou situaci jsme se rozhodli ocenit navíc kromě hlavní kategorie „Srdcařů“ zvlášť i „Hrdiny za časů krize“.

SRDCAŘI

Ústředním tématem letošní ceny je (Ne)rozdělená společnost. Hledáme Srdcaře (jednotlivce, skupiny lidí, spolky a neziskové organizace), kteří pomáhají spojovat společnost. Udělením grantu 30 000 korun je chceme podpořit v tom, aby mohli i nadále svou činností pomáhat zahlazovat příkopy mezi lidmi. 

Koho tedy hledáme? 

  • Hrdiny všedních dnů – pomáhali, pomáhají a pomáhat budou

  • Jednotlivce, skupiny lidí a neziskové organizace (spolky, projekty) 

  • Inspirativní příběhy těch, kteří dobrovolně a ve volném čase věnují svou energii, čas, zkušenosti a/nebo finanční prostředky ve prospěch druhých tak, aby pomáhali spojovat společnost

  • Ty, kteří konají dobro dlouhodobě, s radostí a nic za to neočekávají – prostě Srdcaře a Srdcařky!

Z přijatých nominací vybere odborná komise 5 nejinspirativnějších příběhů. Ty se představí během slavnostního večera 5. 10. 2020 v rezidenci velvyslance USA. Návštěvníci akce na místě rozhodnou svým hlasem o tom, které 3 Srdcaře ocení Nadace Via grantem ve výši 30 000 Kč, aby ve své činnosti mohli pokračovat i v budoucnosti. NOMINACE JSOU JIŽ V TUTO CHVÍLI UZAVŘENY. 

nominovaní srdcaři 2020

 

HRDINOVÉ ZA ČASŮ KRIZE

Nemůžeme však nechat bez povšimnutí to, jak zareagovala občanská společnost na současnou epidemii. Hledáme proto i příběhy skrytých hrdinů a hrdinek, kteří svojí činností a svými projekty napomohli lépe zvládnout krizi spojenou s koronavirem.

Koho tedy hledáme? 

  • Jednotlivce, skupiny lidí, neziskové organizace, obce a firmy 

  • Inspirativní příběhy těch, kteří se i díky krizi dokázali spojit (místní podnikatelé s obcí, obec s místní neziskovkou atd.) a věnovali svůj čas, finance či znalosti, aby pomohli tam, kde to bylo zrovna potřeba

  • Malé velké hrdiny a hrdinky, kteří přišli s vlastní záslužnou iniciativou nebo se inspirovali svým okolím, obětovali značnou dávku energie ve prospěch boje s epidemií, neváhali a pustili se do akce

Takové příběhy si zaslouží poděkování a ocenění, aby se o nich doslechla i široká veřejnost. Tým Nadace Via proto vybere 3 příběhy, které budou představeny a oceněny čestným uznáním během slavnostního večera udělování Cen Via Bona 5. 10. 2020. NOMINACE JSOU JIŽ V TUTO CHVÍLI UZAVŘENY. 

nominovaní hrdinové 2020

Cenu Via Bona jsme poprvé vyhlásili v roce 1998. Hlavní důvod zněl: chceme obnovit zpřetrhané tradice filantropie a dárcovství v Česku. V té době ještě skoro nikdo nevěděl, co znamená pojem „CSR“ a jen málo lidí tušilo, co vše se může skrývat pod pojmem „filantrop“.

Česká společnost se od té doby proměnila. Průběžně se proměňovaly i kategorie Ceny Via Bona, zvedl se počet nominovaných. Příběhy lidí a firem, kteří pomáhají druhým, jsou však stále jedinečné. Povznášející, inspirativní a často i dojemné. 

 

V rámci 22. ročníku Ceny Via Bona byli 22. května 2019 oceněni:

 

MARTINA SEIDLEROVÁ jako Srdcařka

PATRIK ZADINA jako Mladý srdcař

ONDŘEJ ŠIMETKA v kategorii Dárcovská výzva

VINCENTKA  jako Dobrá firma

EVA LEHOTSKÁ zvláštním uznáním za Dobré sousedství

 

Mottem 22.ročníku byla „dobrá sousedství“. Proto jsme hledali příběhy těch, kteří konají dobro pro své okolí.

Prohlédněte si FOTOGALERII z předávání cen 2019 nebo přečtěte článek na Viablogu

Můžete se také podívat na všechny nominované příběhy roku 2019. 

Pokud chcete nahlédnout hlouběji do historie Ceny Via Bona, můžete si projít oceněné příběhy za posledních 20 let.

předchozí ročníky ceny via bona (2010 - 2018)
Kateřina Mlynářová

manažerka programu

katerina.mlynarova@nadacevia.cz

      774 204 140

Hana Sedláková

PR a média

hana.sedlakova@nadacevia.cz

      728 831 679

Cena Via Bona na ViaBlogu

Cena Via Bona v médiích 2019

Cena Via Bona v médiích 2018