Cena Via Bona

Prostřednictvím Ceny Via Bona už 24 let oceňujeme inspirativní filantropické počiny. Celkem bylo v historii Ceny nominováno přes 1 000 příběhů a za své aktivity bylo oceněno 140 jednotlivců, kolektivů i firem.

Cenou Via Bona chceme zviditelnit téma dárcovství a filantropie, vyzdvihnout různorodé příběhy dobročinnosti a ukázat nové trendy i možné cesty všem současným i potenciálním filantropům. Ukázat, že filantropie není filatelie, a že i filantropem může být každý z nás.

Zároveň chceme prostřednictvím ceny poděkovat všem, kteří nezištně pomáhají druhým, kteří věnují svůj čas, energii, peníze či zkušenosti pro dobrou věc – všem, kteří mění své okolí a společnost k lepšímu.

Pod záštitou

Mediální partneři

Za finanční podporu děkujeme

Hlavní mediální partner

Mediální partneři

Děkujeme dalším partnerům ročníku 2019

V Nadaci Via už 20 let usilujeme o to, aby bylo v Česku více lidí, kteří pečují o své okolí a více lidí, kteří darují druhým. Jsme nezávislá česká nadace. Nečerpáme peníze z evropských ani státních fondů, finance získáváme výhradně od individuálních dárců, firem, nadací a z výnosů nadačního jmění.

Příběhy naděje

Společnost se už více než rok ocitá v krizi způsobené koronavirovou pandemií. Média informuji primárně o počtech mrtvých a nefungující vládní strategii pro boj s covidem, což v lidech rozdmýchává strach a následnou zlobu a nenávist vůči ostatním. Může se tedy zdát, že poslední rok byl jen rokem krize a zmaru a nic dobrého se nedělo, což ale nejen dle našich zkušeností a informací z regionů není pravda. Po celé republice vznikaly a vznikají dobré věci, drobné iniciativy lidí, kteří dál mění Česko k lepšímu.

Chceme proto najít příběhy svědčící o tom, že se život nezastavil a že si i v této době lidé pomáhají a starají se jeden o druhého. Představíme příběhy lidí, kteří i přes překážky mění k lepšímu místo, kde žijí.
Příběhy naděje, které nám mohou dodat inspiraci.

Hledáme Srdcaře z řad jednotlivců, skupin lidí, spolků a neziskových organizací. Z nominovaných příběhů vybere hodnoticí komise 6 finalistů v kategoriích „Umění žít spolu“ a „Umění darovat“. Ty oceníme během slavnostního večera, který proběhne v září v prostorách rezidence amerického velvyslance.

Cenu Via Bona jsme poprvé vyhlásili v roce 1998. Hlavní důvod zněl: chceme obnovit zpřetrhané tradice filantropie a dárcovství v Česku. V té době ještě skoro nikdo nevěděl, co znamená pojem „CSR“ a jen málo lidí tušilo, co vše se může skrývat pod pojmem „filantrop“.

Česká společnost se od té doby proměnila. Průběžně se proměňovaly i kategorie Ceny Via Bona, zvedl se počet nominovaných. Příběhy lidí a firem, kteří pomáhají druhým, jsou však stále jedinečné. Povznášející, inspirativní a často i dojemné. 

Mottem 23. ročníku byla „(Ne)rozdělená společnost“, proto jsme hledali příběhy těch, kteří tmelí rozdělenou společnost a to zejména v  místě, kde žijí. Slavnostní večer spojený s představením finalistů a předáváním cen proběhl formou online streamu na našem Facebooku v pondělí 5. října. Cenou Via Bona 2020 jsme ocenili všech pět finalistů a finalistek v kategorii Srdcař, kteří od nás získali grant ve výši 20 000 Kč na svou další činnost.

 

Breakfaststory

Fandi mámám

Komunitní osvětové společenství 

Spolu s vámi

Terezie Hradilková

 

Nemohli jsme nechat bez povšimnutí to, jak zareagovala občanská společnost na pandemii koronaviruHledali jsme proto inspirativní příběhy jednotlivců, skupin lidí, neziskových organizací, obcí či firem, kteří se i díky krizi dokázali spojit a věnovali svůj čas, finance či znalosti, aby pomohli tam, kde to bylo zrovna potřeba. Tři vybrané příběhy jsme ocenili čestným uznáním v kategorii Hrdina za časů krize.

 

Jakub Kabelka

Vietnamci pomáhají

Radomír Lapčík

 

Podívejte se na záznam živého vysílání z předávání cen 2020 nebo si přečtěte článek na našem blogu. Prohlédnout si můžete také přehled všech jednotlivců a firem nominovaných v roce 2020 v kategoriích Srdcař a Hrdina za časů krize

Pokud chcete nahlédnout hlouběji do historie Ceny Via Bona, můžete si projít oceněné příběhy za posledních 10 let.

předchozí ročníky ceny via bona (2010 - 2019)
Kateřina Mlynářová

manažerka programu

katerina.mlynarova@nadacevia.cz

      774 204 140

Hana Sedláková

PR a média

hana.sedlakova@nadacevia.cz

      728 831 679

Cena Via Bona na ViaBlogu