Cena Via Bona

Příběhy naděje

Společnost se už více než rok ocitá v krizi způsobené koronavirovou pandemií. Přesto všude po republice vznikaly a vznikají dobré věci, drobné iniciativy lidí, kteří mění Česko k lepšímu. Chceme najít příběhy svědčící o tom, že se život nezastavil a že si i v uplynulém roce lidé pomáhali, starali se jeden o druhého a o místo, kde žijí. Představíme Příběhy naděje – inspirativní počiny těch, kteří se nevzdali a dokázali se i v této náročné době semknout a navzájem si pomoci.

Hledáme Srdcaře a Srdcařky z řad jednotlivců, skupin lidí, spolků, neziskových organizací či firem, kteří i přes překážky spojené s uplynulým rokem pomáhali ve svém okolí nebo darovali druhým. Z nominovaných příběhů hodnoticí komise vybere a ocení 3 příběhy v kategorii „Umění žít spolu“ pro ty, kteří rozvíjejí sousedské vztahy a na pomoc druhým věnují svůj čas a energii, a 3 příběhy v kategorii „Umění darovat“ pro ty, kteří druhým věnují své finanční prostředky nebo možnost darovat zprostředkují jiným (např. prostřednictvím dárcovské výzvy). Všichni ocenění získají grant ve výši 15 000 Kč na projekt, kterému pomáhají. Ceny Via Bona budou předány během slavnostního večera, který proběhne v září v prostorách rezidence amerického velvyslance.