Aktuální ročník

Cena Via Bona

Cena Via Bona 2021

Nadace Via se už téměř čtvrt století věnuje rozvoji filantropie a podpoře aktivních lidí, kteří mění své okolí k lepšímu. Udělováním Ceny Via Bona chce Nadace Via každoročně vyzdvihnout inspirativní příběhy dobročinnosti a poděkovat všem, kteří nezištně pomáhají druhým. Letošní ročník nesl podtitul Příběhy naděje.

Z více než 50 nominovaných příběhů hodnoticí komise vybrala 3 příběhy v kategorii „Umění žít spolu“ a 3 příběhy v kategorii „Umění darovat“.  Všichni ocenění získají grant ve výši 15 000 Kč na projekt, kterému pomáhají. Slavnostní večer se konal 12. října v prostorách rezidence amerického velvyslance a ceny si odnesl následujících šest laureátů.

V kategorii Umění darovat zvítězili:
BABETA SCHNEIDEROVÁ – během pandemie pomáhala ubytovávat lidi bez domova v prázdných hotelích. Založila běžeckou skupinu Adventní Běhání, díky níž vyběhala přes milion korun pro rodiny dětí s hendikepem.
STUDENTI PRO ONKOLOGII – vedeni smutným osudem své kamarádky, založili sbírkový projekt na podporu malého Tomáška, pro kterého vybrali přes 100 tisíc korun.
NORA FRIDRICHOVÁ – do veřejného prostoru vyzdvihla téma samoživitelství a zprostředkovává pomoc rodinám v nouzi.

V kategorii Umění žít spolu:
VĚRA FINA – zakladatelka organizace Jelimán, řadu let pomáhá onkologickým pacientům a zasazuje se o legislativní změny.
VĚRA LUHANOVÁ a PETRA ZÁBRANOVÁ – na své náklady a dobrovolnicky rozběhly v Chebu pobočku organizace Nádech podporující rodiče samoživitele, kde nabízejí materiální i psychosociální pomoc.  
FRANTIŠEK KYNČL – od roku 2013 se věnuje lidem bez domova, které zapojuje do pravidelných dobrovolných úklidů měst České Budějovice a Tábor.

Fotky ze slavnostního večera: Anna Šolcová