Nebojme se komunální politiky

Jana Rudyšová

Jana se zúčastnila prvního ročníku našeho programu a absolvovala tři společná setkání, dvě v Praze a jedno v Moravičanech. Jejich tématy byly participace občanů, právní maximum zastupitelů, občanský lobbing, leadership a sdílení formou balintovské skupiny. Mentorku Janě dělala Martina Vodičková, starostka středočeského městyse Škvorec. Po ukončení programu se Jana chopila aktivního budování alumni skupiny pro absolventy a absolventky. Co říká Jana o svém zapojení do programu: „Jestli to myslíte se svým zapojením do komunální politiky či snahou být aktivním občanem, vážně, přihlaste se do programu Nebojme se komunální politiky. Potkáte zajímavé a inspirativní lidi, kterým není jedno, jak jejich místa vypadají a budou vypadat a co se v nich děje. Dále získáte mentoring, který vám ukáže reálný pohled na to, jak to funguje. Je to motivující, podporující, skvělé na sdílení a předávání informací a na zjištění, kolik aktivních lidí máme v našem společném prostoru.“

Spolek Mladí občané získal v programu Nebojme se komunální politiky podporu pro svůj projekt Kandiduju.cz. Díky podpoře Nadace Via zorganizoval dva dvoudenní workshopy pro mladé zastupitele a aktivní lidi a realizoval mentoringový program, kde propojil šest mladých zastupitelů a zastupitelek se zkušenějšími kolegy. K tématům účastníků mentoringu patřily komunikace, dostupnost vody nebo odvodnění lesních cest. U workshopů se jejich účastníci a účastnice mohli seznámit s tématy jako je práce městského architekta nebo územní plánování. Díky podpoře získané v druhém ročníku Nebojme se komunální politiky pak spolek uspořádal dva celodenní workshopy a dvě veřejné debaty v rámci projektu Kandiduju.cz. Na veřejných debatách se účastníci mohli dozvědět více podrobností o tom, jaké to je být komunálním politikem. Nebo jak podporovat občany v angažovanosti. Workshopů pro zastupitele se jako hosté zúčastnili odborníci na témata, se kterými komunální politici přicházející pravidelně do kontaktu – životní prostředí, územní plánování, PR a mnoho dalších. 

Program: Nebojme se komunální politiky
Rok: 2019
Stát: Česká republika
Kraj: Hlavní město Praha

MAS Vladař je spolek, který získal v rámci programu Nebojme se komunální politiky podporu na uspořádání dvou participativních setkání dvěma, a to Táhneme za jeden provaz a 1. žatecké World Café. Setkání pomohla účastníkům a účastnicím k proniknutí do tajů komunální politiky a ke sdílení zkušeností a zážitků z politické roviny k té občanské. V roli hostů a hostek vystoupili například zástupce spolku Stop tunelům z Ústí nad Labem, starosta obce Velká Ves u Kadaně a koordinátorka participativního rozpočtu z Chomutova. 

Program: Nebojme se komunální politiky
Rok: 2019
Stát: Česká republika
Kraj: Ústecký

Alsu se zúčastnila prvního ročníku Nebojme se komunální politiky, v rámci kterého absolvovala společná setkání v Praze, kde vstřebávala informace o výhodách participace občanů na rozhodování, občanském lobbingu a leadershipu. Jejím mentorem byl místostarosta Úštěku Tomáš Sazeček. Díky programu získala Alsu grant pro Spolek občanů pod Sedlem na organizaci veřejné debaty “Voda pitná i odpadní” pro místní části Liběšic. O tématu hovořili například zástupci Státního fondu životního prostředí nebo starosta Úštěku. Veřejná diskuze ve výsledku přispěla k přijetí programu na poskytnutí dotací z veřejného rozpočtu na budování domácích čistíren pro místní občany. Co Alsu na náš program? „Měníš své nejbližší okolí k lepšímu? Potřebuješ podporu místní radnice a chceš vědět, jak to tam přesně funguje? V programu ti budou pomáhat zkušení komunální politici.“ 

Program: Nebojme se komunální politiky
Rok: 2019
Stát: Česká republika
Kraj: Ústecký
Město: Dolní Chobolice, místní část obce Liběšice u Litoměřic 

Tomáš se účastnil prvního ročníku programu Nebojme se komunální politiky a zapojil se do dvou společných setkání v Praze a jednoho v Moravičanech. Jejich tématy byly participace občanů, právní maximum zastupitelů, občanský lobbing, leadership a sdílení formou balintovské skupiny (strukturovaná forma skupinové supervize). Tomášovým mentorem byl starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman. Co říká Tomáš o svém zapojení do programu: „Měl jsem možnost propojení se s podobně smýšlejícími lidmi napříč celou republikou, což mi výrazně pomáhá s motivací v mém studijním a pracovním životě. Děkuji za tuhle zkušenost. Být součástí programu Nebojme se komunální politiky bylo pro mě kvalitní vzdělávací příležitostí. Také jsem rád za svého mentora, který je mým výborným učitelem a průvodcem komunální politikou. Jsem patřičně hrdý i na to, že jsme mohli hostit ostatní účastníky v našem komunitním centru v Moravičanech. Účastníci návštěvu těchto prostorů vnímali s obdivem a uznáním, to mi dodalo další energii k pokračování komunitních aktivit v místě, odkud pocházím.“ 

Program: Nebojme se komunální politiky
Rok: 2019
Stát: Česká republika
Kraj: Olomoucký

Město: Moravičan

Petra byla v době zapojení do programu Nebojme se komunální politiky předsedkyní spolku Klub Sobíšek. V prvním ročníku našeho program u se zúčastnila jednoho společného setkání v Praze. Jeho tématy byly občanský lobbing a leadership. Mentorkou Petře byla Adéla Vitteková, předsedkyně Komise pro občanské záležitosti v Luhačovicích. Co říká Petra o svém zapojení do programu: „Díky tomuto projektu jsem pochopila vnitřní chod zastupitelstev na obci. Má mentorka mi odpověděla na veškeré dotazy, které jsem měla. Naučila mě, jak si najít své místo a jak přispět k rozvoji naší obce. Celý projekt byl naučný hlavně díky kolektivnímu sdílení zkušeností i nezdarů všech zapojených. Tento projekt doporučuji všem, kterým není lhostejný směr, jímž se naše země ubírá. Protože když s tím nebudeme dělat něco my sami, tak kdo?“ 

Program: Nebojme se komunální politiky
Rok: 2019
Stát: Česká republika
Kraj: Moravskoslezský
Město: Soběšovice

Veronika se zapojila do prvního ročníku programu Nebojme se komunální politiky a zúčastnila se dvou společných setkání, jednoho v Praze a jednoho v Moravičanech. Jejich tématy byly právní maximum zastupitelů, občanský lobbing, leadership a sdílení formou balintovské skupiny (strukturovaná forma skupinové supervize). Mentorkou Veroniky byla Petra Kolínská, bývalá náměstkyně pražské primátorky. Po ukončení programu se Veronika chopila aktivního budování alumni skupiny pro absolventy a absolventky. Co říká Veronika o svém zapojení programu: „Zapojením v projektu jsem získala tolik užitečného – setkání se zajímavými a aktivními lidmi z celé ČR, spoustu inspirace a nových informací. V průběhu jsem se kdykoliv mohla poradit s mentorkou a v několika případech to byly rady opravdu cenné a díky nim se posunuly i mé veřejné aktivity. Pokud vnímáte, že strach či nekompetentnost je brzda vašeho angažmá ve veřejném životě, pak velmi doporučuji zapojit se právě do tohoto projektu!“ 

Program: Nebojme se komunální politiky
Rok: 2019
Stát: Česká republika
Kraj: Středočeský
Město: Neveklov

Kateřina se zapojila do prvního ročníku programu Nebojme se komunální politiky a zúčastnila se celkem tří společných setkání, dvou v Praze a jednom v Moravičanech. Jejich tématy byly participace občanů, právní maximum zastupitelů, občanský lobbing, leadership a sdílení formou balintovské skupiny (strukturovaná forma skupinové supervize). Kateřininou mentorkou byla Irena Šťastná, zastupitelka v Dobroslavicích. V průběhu našeho programu Kateřina uspořádala společné setkání pro spolek ProRadotín. Na něm si účastníci vyzkoušeli metody World Café (strukturovaná tematická diskuze) a diskutovali například o tom, jak zlepšit informování o své práci a zvýšit povědomí o dění v obci. Co říká Kateřina o svém zapojení do programu: „Jdi do toho. Ať už jsi na začátku cesty a právě jsi zjistila či zjistil, že u vás něco nefunguje, či jsi dlouhodobě frustrovaná či frustrovaný z činnosti vedení obce, lidi z Nadace Via tu budou díky programu “Nebojme se komunální politiky” pro Tebe a Tvou skupinu. Poradí, pomůžou, podpoří a propojí Tě s dalšími lidmi. Budeš součástí skupiny, která řeší podobné věci a to samo o sobě stačí k dodání odvahy do další činnosti.“ 

Program: Nebojme se komunální politiky
Rok: 2019
Stát: Česká republika
Kraj: Olomoucký

Město: Radotín

Jakub se zúčastnil prvního ročníku programu Nebojme se komunální politiky. Absolvoval tři společná setkání, dvě v Praze a jedno v Moravičanech. Jejich tématy byly participace občanů, právní maximum zastupitelů, občanský lobbing, leadership a sdílení formou balintovské skupiny (strukturovaná forma skupinové supervize). Jakubovým mentorem byl Martin Nawrath, konzultant a facilitátor. V rámci programu uspořádal Jakub v Jilemnici společné setkání pro aktivní lidi, a to v součinnosti se spolkem MNOHO SVĚTŮ v Jilemnici. Na setkání dorazili zastupitelé a zastupitelky z Mnichova Hradiště, Jablonce nad Nisou a Náchoda. Účastníci si vyslechli příběhy z praxe hostů a následně se začali více zajímat o fungování obce. Co říká Jakub o svém zapojení do programu: „Více jsem porozuměl fungování komunální politiky a měl možnost seznámit se s aktivními občany z celého Česka a získat jejich zkušenosti a pohled na věc. Všechny semináře byly relevantní pro praktické použití v problémech, které řeším.“ 

Program: Nebojme se komunální politiky
Rok: 2019
Stát: Česká republika
Kraj: Liberecký

Město: Jilemnice

Michael se zúčastnil prvního ročníku programu Nebojme se komunální politiky. A zapojil se do společného setkání v Praze s tématy občanský lobbing a leadership. Michaelovým mentorem byl Jiří Knitl, radní Prahy 7 a zastupitel hlavního města Prahy. Co říká Michael o svém zapojení do programu: „Tento projekt mi přinesl úplně nový náhled na vnímání komunální politiky a také komunitního života. Zjistil jsem, že v různých komunitách lidé řeší velmi podobné problémy a sdílení zkušeností může ušetřit mnoho času a zbytečných neúspěchů. Všem bych účast v tomto programu doporučil, poznáte a potkáte plno zajímavých lidí, se kterými se můžete navzájem velmi obohatit.“ 

Program: Nebojme se komunální politiky
Rok: 2019
Stát: Česká republika
Kraj: Středočeský

Město: Jesenice

Martina se zapojila do prvního ročníku programu Nebojme se komunální politiky a zúčastnila se dvou společných setkání v Praze. Jejich tématy byly participace občanů, občanský lobbing a leadership. Mentorkou Martiny byla koučka Gabriela Böhmová. Martina zorganizovala přednášku s hosty na téma zapojování se do komunální politiky pro středoškolské studenty v Jeseníku. Mezi hosty patřili Vojtěch Pikal, místopředseda Poslanecké sněmovny, Václav Urban, místostarosta města Jeseník a Nela Chudová, absolventka oboru Politologie a evropská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Čtyřicet studentů získalo povědomí o fungování komunální politiky a možnostech, jak se do ní zapojovat. Pro většinu z nich to bylo první setkání s politikem a projevili zájem o další setkání.  

Program: Nebojme se komunální politiky
Rok: 2019
Stát: Česká republika
Kraj: Olomoucký

Město: Jeseník

Tomáš se v rámci prvního ročníku programu Nebojme se komunální politiky zúčastnil dvou společných setkání v Praze a jednoho v Moravičanech. Jejich tématy byly participace občanů, právní maximum zastupitelů, občanský lobbing, leadership a sdílení formou balintovské skupiny (strukturovaná forma skupinové supervize). Tomášovým mentorem byl Bohuslav Niemiec, náměstek pro investice a chytré město v Havířově. V rámci programu získal Tomáš grant na organizaci kulatého stolu na téma sociálního bydlení. Na něm vystoupila lektorka z Platformy pro sociální bydlení a zúčastnili se jí karvinští zastupitelé a zástupkyně místní nevládní organizace. Účastníci si odnesli informace o systémovém nastavení podpory sociálního bydlení na obecní úrovni.

Program: Nebojme se komunální politiky
Rok: 2019
Stát: Česká republika
Kraj: Moravskoslezský
Město: Karviná

Eva v rámci prvního ročníku programu Nebojme se komunální politiky absolvovala dvě společná setkání v Praze. Jejich tématy byly participace občanů, občanský lobbing a leadership. Mentorem Evě byl architekt a zastupitel v Jablonci nad Nisou Petr Klápště. S ním například spolupracovala na interpretaci pocitové mapy města, kterou pak dále využila ve svém profesním životě. Pro svůj spolek A dál? zorganizovala v Žatci seminář k facilitaci pod vedením svého mentora. Na semináři si účastníci urovnali role v procesu plánování a zlepšili způsoby komunikace s veřejností. Co říká Eva o svém zapojení do programu: “Projekt mi přinesl především zamyšlení nad mým přístupem k občanské aktivitě ve městě, stejně jako k lidem, se kterými tuto aktivitu tvořím.”

Program: Nebojme se komunální politiky
Rok: 2019
Stát: Česká republika
Kraj: Středočeský

Jana se zúčastnila prvního ročníku našeho programu a absolvovala tři společná setkání, dvě v Praze a jedno v Moravičanech. Jejich tématy byly participace občanů, právní maximum zastupitelů, občanský lobbing, leadership a sdílení formou balintovské skupiny. Mentorku Janě dělala Martina Vodičková, starostka středočeského městyse Škvorec. Po ukončení programu se Jana chopila aktivního budování alumni skupiny pro absolventy a absolventky. Co říká Jana o svém zapojení do programu: „Jestli to myslíte se svým zapojením do komunální politiky či snahou být aktivním občanem, vážně, přihlaste se do programu Nebojme se komunální politiky. Potkáte zajímavé a inspirativní lidi, kterým není jedno, jak jejich místa vypadají a budou vypadat a co se v nich děje. Dále získáte mentoring, který vám ukáže reálný pohled na to, jak to funguje. Je to motivující, podporující, skvělé na sdílení a předávání informací a na zjištění, kolik aktivních lidí máme v našem společném prostoru.“ 

Program: Nebojme se komunální politiky
Rok: 2019
Stát: Česká republika
Kraj: Středočeský
Město: Šestajovice

Anna se účastnila druhého ročníku Nebojme se komunální politiky za mentorování starostky pro Prahu 10 Renaty Chmelové. Zúčastnila se semináře na hodnotový leadership s Vlastou Jarošem, nabrala právní maximum a veřejné zakázky s Markem Zelenkou, probrala participaci s Martinem Nawrathem a participativní rozpočet s Terezou Rödlingovou a obecné rozpočty s Lucií Sedmihradskou. Jakožto vlastní projekt si vybrala a zpracovala zřízení tematické knihovny v komunitním centru. Co říká Anna na svou účast? „Náplň programu byla velice dobrá, naplňující, bylo tam vše, co asi člověk potřebuje vědět. Zjistila jsem jakou mám odbornou pomoc ve složitých otázkách, jaké jsou pozice komunálního politika bez stranické příslušnosti.“ 

Program: Nebojme se komunální politiky
Rok: 2020
Stát: Česká republika
Kraj: Hlavní město Praha
Město: Praha

Monika byla součástí druhého ročníku Nebojme se komunální politiky, kde si prošla otevřenou radnicí s Terkou a Štěpánem, zúčastnila se semináře na hodnotový leadership s Vlastou Jarošem, právní maximum a veřejné zakázky s Markem Zelenkou, zkoumala participaci s Martinem Nawrathem a participativní rozpočet s Terezou Rödlingovou a prošla si obecní rozpočty s Lucií Sedmihradskou. Celou dobu jí byl mentorem Jiří Dytrt, radní a bývalý starosta Žamberka. Jejím finálním projektem bylo uspořádání série vzdělávacích bloků pro nezávislou skupinu občanů z městyse Kunvald na komunální témata jako vize a strategie obce či hospodaření s obecním majetkem. A co Monice dala účast na našem programu? „Projekt NKP mi přinesl pozitivní posun v přemýšlení a pohledu na komunální politiku, mnoha nová přátelství napříč ČR, nové informace a znalosti od leadershipu, přes legislativu, po praktické zkušenosti z praxe. Projekt mi dodal odvahy a pocit smysluplnosti a dobré věci pro společnost.“ 

Program: Nebojme se komunální politiky
Rok: 2020
Stát: Česká republika
Kraj: Pardubický
Město: Kunvald

Hana se účastnila druhého ročníku Nebojme se komunální politiky, její mentorkou byla starostka Lovčic Petra Petrovičová. Hana absolvovala seminář hodnotového leadershipu s Vlastou Jarošem, prošla si právní maximum a veřejné zakázky s Markem Zelenkou, prozkoumala participaci s Martinem Nawrathem a participativní rozpočet s Terezou Rödlingovou nebo třeba obecní rozpočty s Lucií Sedmihradskou. Jejím závěrečným projektem bylo vzdělávání v oblastech participace, otevřená radnice a odpadové hospodářství. A co Haně účast v programu přinesla? „Hodnotím to jako jeden z nejlepších kroků, co jsem udělala vůči všem, celé naší obci a mé osobě, protože mě to hodně posunulo. Rozhodně bych do toho šla znova, bez váhání. Semináře byly skvěle stavěny a mentoři výborně vybraní. Ukazovali cestu. Stejně tak i jakými cestami nejít.“ 

Program: Nebojme se komunální politiky
Rok: 2020
Stát: Česká republika
Kraj: Jihomoravský
Město: Kanice

Regína se zúčastnila druhého ročníku Nebojme se komunální politiky, který prošla pod dohledem mentorky Apoleny Novotné, starostky Statenic. Regína se zúčastnila seminářů na hodnotový leadership, právní maximum, veřejné zakázky nebo obecní rozpočet s našimi členy Vlastou Jarošem, Markem Zelenkou a Lucií Sedmihradskou. Jejím finálním projektem byla revitalizace veřejného prostoru, kde se nevhodně střetávají chodci, cyklisté, auta a autobusy. A co si Regína z programu odnesla? „Pokud vás dosavadní snažení dovedlo až ke dveřím NKP, neváhejte, vstupte! Skvěle vedený program Vám bude nejen zdrojem informací a užitečných kontaktů, ale i povzbuzením a velkou oporou. Propojí vás s lidmi, kteří jsou na stejné vlně, najdete porozumění , dostanete nástroje, o které se budete moct opřít. Sdílená zkušenost Vám pomůže usměrnit další kroky a hlavně: dodá Vám odvahu jít dál!“ 

Program: Nebojme se komunální politiky
Rok: 2020
Stát: Česká republika
Kraj: Hlavní město Praha
Město: Praha 9

Dana se zúčastnila druhého ročníku Nebojme se komunální politiky, ve kterém prošla semináři o hodnotovém leadershipu, participaci, participativním rozpočtu nebo třeba o veřejných zakázkách. Jejím průvodcem komunální problematikou byl mentor a zastupitel Hlásné Třebáně, Michal Knorr. Projekt, kterým Dana zakončila svou účast na programu, bylo zvýšení kompetencí budoucích zastupitelů formou školení v tématech jako je například rozpočet. A co Dana o programu říká? „Pokud máš pocit, že se chceš nějak zapojit do komunální politiky… pokud jsi ten, kdo má pořád nějaké výhrady k vedení obce… pokud jsi v tom tak trochu sám/sama… pokud chceš poznat stejně naladěné lidi, kterým není jedno, kam jejich obec směřuje… pokud potřebuješ víc informací, propojení s odborníky, individuální podporu, ale i inspiraci, motivaci, sdílení… pokud chceš vidět, jak to funguje v jiné obci, kde už jsou o pár kroků dál… rozhodně zkus program Nebojme se komunální politiky. Utřídíš si myšlenky a zjistíš, jakým směrem se vydat. Ať už jako aktivista či potenciální zastupitel. Rozhodně to stojí za to!“ 

Program: Nebojme se komunální politiky
Rok: 2020
Stát: Česká republika
Kraj: Středočeský
Město: Všenory

Petra se zúčastnila druhého ročníku Nebojme se komunální politiky. Absolvovala semináře o obecním a participativním rozpočtu, zjišťovala jak funguje participace a co to je hodnotový leadership a zažila otevřenou radnici s průvodci programem, Terkou a Štěpánem. Její mentorkou byla zastupitelka Jihomoravského kraje, Barbora Antonová. Během  projektu Petra založila KAM – Klub Architektury Mikulov. A co si odnesla z programu? „Projekt NKP mi přinesl mnohem víc, než jsem čekala. Ne že by vymazal mé pochybnosti či obavy o veřejném angažování se. Ani neukázal nějaké bezpečné cesty jak dosáhnout pomyslných cílů. Ale dal mi k dispozici základní stavební kameny (právní, finanční, lidské…), zkušenosti expertů z různých oborů a především mě propojil s ostatními lidmi, kteří se dali na podobnou cestu. To vědomí, že člověk není sám, je silná podpora. Ale vědět, že na podobnou cestu se sami od sebe dali lidé, kteří vám imponují profesně, hodnotově i osobnostně, to je obrovská inspirace a nadšení.“ 

Program: Nebojme se komunální politiky
Rok: 2020
Stát: Česká republika
Kraj: Jihomoravský
Město: Mikulov

Lucie byla součástí druhého ročníku Nebojme se komunální politiky pod mentorováním zastupitelky Dobroslavic, Ireny Šťastné. Po své účasti na seminářích s Vlastou Jarošem o hodnotovém leadershipu, o právním maximu a veřejných zakázkách s Markem Zelenkou a obecních rozpočtech s Lucií Sedmihradskou začala vlastní projekt na vzdělávání v oblasti marketingu a copywritingu. Jak hodnotí program? „Do programu jsem vstoupila jako aktivní občan, kterého pálily některé události a situace v našem městě. Jedinečné přednášky se skutečnými odborníky mi dodaly odpovědi na všechny mé otázky a poskytly mnoho užitečných kontaktů. Skvělá mentorka mi pomohla zorientovat v mé vlastní situaci. Z programu jsem nadšená. Pokud váháte, zda je komunální politika pro vás to správné místo, přihlaste se hned teď!“ 

Program: Nebojme se komunální politiky
Rok: 2020
Stát: Česká republika
Kraj: Jihočeský
Město: Vodňany

Eliška se k nám připojila v druhém ročníku Nebojme se komunální politiky. Prošla si semináři o hodnotovém leadershipu, právním maximu, participativním rozpočtu a zažila otevřenou radnici, vše s pomocí mentora Ondřeje Lochmana, starosta Mnichova Hradiště. Jako svůj finální projekt zaměřila na podporu zavedení participativního rozpočtu v Kolíně. Jak ji program pomohl? „Projekt mi především dodal odvahu. Vždy jsem se zajímala o okolní dění, ale zůstávala raději v pozici pozorovatele, i proto, že jsme se přistěhovali do Kolína teprve před pár lety. Nicméně pravidelná setkání s podobně naladěnými a smýšlejícími lidmi mě obrovsky povzbudily, že má smysl být aktivní a zábrany odložit. Mentorská setkání byly ušité na míru mých potřeb a mít možnost se inspirovat od někoho, kdo už tu cestu dávno prošlapal a pohybuje se v komunální politice jako ryba ve vodě, byla obrovsky cenná zkušenost. A do třetice všeho dobrého akcelerační minigrant podpořil nejen mě v dalším vzdělávání, ale i celou partu aktivních lidí na radnici. Vážím si na tomhle projektu, že staví na spolupráci, protože teprve když se spojíme pro dobrou věc, dokážeme víc. Místa, kde je naše doma, si tu společnou snahu a pozornost zaslouží a s podporou Nadace Via, Terezou a Štěpánem je to o mnoho snazší…“ 

Program: Nebojme se komunální politiky
Rok: 2020
Stát: Česká republika
Kraj: Středočeský
Město: Kolín

Martin se zúčastnil druhého ročníku Nebojme se komunální politiky a absolvoval semináře a workshopy na témata jako hodnotový leadership, právní maximum, participace, participativní a obecní rozpočet nebo otevřená radnice. Jeho mentorem byl starosta Dolních Břežan, Věslav Michalik. Jako závěrečný projekt si vybral konzultaci s odborníkem a sběr dat pro potřeby strategického plánu obce. Co si Martin z programu odnesl? „Program Nebojme se komunální politiky můžu jen doporučit, hodně nám pomohl. Před pár lety jsem se začal zajímat o veřejné dění a rozjeli jsme s dalšími lidmi projekty, které mají jedno společné – zvyšují kvalitu života v našem regionu. Založili jsme si spolek pro lepší organizaci. Naše akce sklízejí příznivý ohlas a lidé nás začali vyzývat, abychom se zapojili do řízení obce. Je to asi logický krok, ale vyžaduje poctivou přípravu. Potřebovali jsme získat nové znalosti, zkušenosti a kontakty praktické pro činnost v místní samosprávě. Díky podpoře Nadace Via jsme nyní na činnost v obecním zastupitelstvu připraveni mnohem lépe.“ 

Program: Nebojme se komunální politiky
Rok: 2020
Stát: Česká republika
Kraj: Středočeský
Město: Všenory

Roman si prošel druhým ročníkem Nebojme se komunální politiky, při kterém absolvoval semináře hodnotového leadershipu s Vlastou Jarošem, právní maximum a veřejné zakázky s Markem Zelenkou, participace s Martinem Nawrathem a obecní rozpočty s Lucií Sedmihradskou. Celou dobu ho mentoroval zastupitel Teplic Jakub Mráček a Romanovými finálními projekty se staly worshopy na rozvoj komunikačních dovedností pro budoucí kandidáty a kandidátky v Kladně. Co říká na svou zkušenost s programem? „Předtím: Něco vás hněte. Založit ruce do klína není váš styl. Ale jít do politiky? Snáz se hledají důvody, proč to nedělat: Nebudu tomu rozumět. Nevím, kudy do toho. A vůbec, politika je přece špína, tak proč si kazit karmu? Potom: Víte, že se tomu dá porozumět. Víte zhruba, kudy. Víte (nebo tušíte), jestli to je opravdu cesta pro vás. Ale hlavně víte, že v politice je řada slušných a inspirativních lidí a že o vstupu do ní uvažují další skvělé duše s podobným mindsetem jako vy. Vědomí, že v tom nejste sami, vás neskutečně posílí.“ 

Program: Nebojme se komunální politiky
Rok: 2020
Stát: Česká republika
Kraj: Středočeský
Město: Kladno

Vladimír byl účastníkem druhého ročníku Nebojme se komunální politiky, v rámci kterého si prošel semináři a workshopy na téma hodnotového leadershipu s Vlastou Jarošem, právního maxima a veřejných zakázek s Markem Zelenkou, participace s Martinem Nawrathem a o obecních rozpočtech s Lucií Sedmihradskou. K programu říká: „Vím, že když bych chtěl instantně načerpat informace – projdu info z NKP a vím, na koho se obrátit.“ 

Program: Nebojme se komunální politiky
Rok: 2020
Stát: Česká republika
Kraj: Jihomoravský
Město: Bošovice

Kateřina se zúčastnila druhého ročníku Nebojme se komunální politiky. Absolvovala semináře na téma hodnotový leadership, právní maximum, participace nebo participativní rozpočet, vše pod dohledem své mentorky a zastupitelky Dobroslavic Ireny Šťastné. Co ji nejvíce zaujalo? „Jsou okamžiky, které vám doslova mění život… Pro mě je jednou z těch zásadních životních křižovatek účast v programu NKP. Díky úžasným lidem z Nadace VIA a všem podobně smýšlejícím účastníkům programu, který mně proklestil cestu, ukázal směr a mnohokrát také ukázal kudy ne. Podpora skupiny, konzultantů a mentorů, vědomí, že v tom nejsem sama, jsou pro mě obrovskou vzpruhou a motivací na mé cestě, stejně tak jako příklady dobré praxe. Jsem nadšená, že to vlastně díky alumni skupině nikdy neskončí. Díky Terezo, díky Štěpáne, díky všem!“ 

Program: Nebojme se komunální politiky
Rok: 2020
Stát: Česká republika
Kraj: Jihomoravský
Město: Bělec u Mladé Vožice 

Hana si prošla druhým ročníkem Nebojme se komunální politiky, kde pod dohledem mentora a bývalého starosty Dobříše Jaroslava Melši absolvovala semináře o hodnotovém leadershipu, veřejných zakázkách a obecních rozpočtech, stejně tak viděla otevřenou radnici s Terkou a Štěpánem. Co si odnesla? “Díky programu jsem měla možnost dozvědět se víc o fungování jiných měst a obcí. A získala nápady na podporu občanů v jejich aktivitách pro obec. Poslechla jsem si názory zkušených lidí, zaujalo mě, že to nebyl suchý výklad, ale příklady z praxe.“ 

Program: Nebojme se komunální politiky
Rok: 2020
Stát: Česká republika
Kraj: Středočeský
Město: Sedlčany

Kateřina se zúčastnila druhého ročníku Nebojme se komunální politiky. Její mentorkou byla Daniela Páterová, zastupitelka a bývalá starostka Mníšku pod Brdy. V programu si prošla semináři o hodnotovém leadershipu s Vlastou Jarošem, právním maximu a veřejných zakázkách s Markem Zelenkou, participativním rozpočtu s Terezou Rödlingovou, participaci s Martinem Nawrathem a o obecním rozpočtu s Lucií Sedmihradskou. Co říká na svůj čas s NKP? „Ve vaší obci či městě jde vše od deseti k pěti a každý jen stav kritizuje, aniž by sám něco udělal pro změnu? Pokud máte pocit, že jste v tom sami, tak zrovna tento projekt vám ukáže, že nejste! Potkáte lidi stejného smýšlení, budete se navzájem podporovat a sledovat své kroky, dostanete odpovědi na své otázky nebo kontakt na lidi, kteří vědí více. Tento projekt je plný naděje, že svět může být v pořádku, pokud o něj budeme usilovat. Nejlépe společnými silami a sdílením zkušeností.“ 

Program: Nebojme se komunální politiky
Rok: 2020
Stát: Česká republika
Kraj: Královéhradecký
Město: Dvůr Králové nad Labem 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google