Jak společně změnit místo ve svém okolí tak, aby se s výsledkem všichni ztotožnili? Jak zapojit širokou veřejnost do proměny veřejného prostranství? Níže najdete ukázku toho, jak celý proces probíhá a jak se mu v Nadaci Via snažíme pomáhat. Je ze vsi Markoušovice, jejíž obyvatele jsme podpořili v rámci programu Místo, kde žijeme

Čtěte více …