Mecenas

„Svůj úspěch sdílím s druhými“
Cena pro ty, kteří věnují část svého majetku na dobročinnost

 

Co a koho oceňujeme?

Dárce, kteří nezištně ze soukromých zdrojů (ne prostřednictvím firmy) věnovali významnou finanční částku (nad 100.000 Kč) na dobročinnost. Mecenáši darují s rozmyslem, s vizí a s dlouhodobým výhledem. Důležité je pro ně osobní zapojení a vztah k obdarovanému nebo podpořenému tématu.

Co nás zajímá?

  • Filantropický příběh Mecenáše
  • Osobní angažovanost a nasazení, zájem o podpořené projekty
  • Promyšlenost, systematičnost, a dlouhodobost podpory
  • Inovativní, inspirativní a zajímavý způsob podpory
  • Dopad na místní region

 

Seznámit se s Pravidly a etickým kodexem Ceny Via Bona můžete zde.

Kontakt: Monika Skopalová, monika.skopalova@nadacevia.cz