Z UKRAJINY MEZI NÁS

grantová výzva pro začleňování nových sousedů

V reakci na přetrvávající válku na Ukrajině podporujeme i nadále lokální iniciativy, které se rozhodly pomáhat ukrajinským příchozím se snadnějším začleňováním do naší společnosti. Poskytujeme finanční podporu na realizaci skupinových integračních aktivit a na projekty, které snižují napětí spojené s příchodem a pobytem uprchlíků v ČR.

Od 1. listopadu hledáme k podpoře takové projekty, které budou mít pozitivní vliv na společné soužití z dlouhodobého hlediska.

Pro již podpořené v minulém období připomínáme, že podmínkou nové žádosti je odevzdaná a námi schválená závěrečná zpráva z předchozího projektu.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Výše podpory: od 20 000 do 100 000 Kč.
Realizační období: minimálně 3 měsíce, maximálně 12 měsíců

KDO MŮŽE ŽÁDAT

 • Neformální skupiny přátel (skupiny od 3 osob). U mládeže nebo skupiny žáků/studentů musí být minimálně jedna osoba ve věku 18+. 
 • Neziskové organizace fungující primárně na dobrovolnickém základu. 
 • Neziskové a příspěvkové organizace realizující aktivity nad rámec své agendy (včetně škol, školních zařízení, knihoven). 
 • Obce do 3000 obyvatel. 

CÍLE PROJEKTU

Váš projekt by měl splňovat alespoň jeden z těchto cílů:

 • Podpořit ukrajinské uprchlíky v začleňování do české společnosti (komunitní akce, např. společné brigády, neformální vzdělávání, jazyková průprava, adaptační kurzy, kroužky, sportovní, kulturní a volnočasové aktivity).
 • Podpořit aktivity snižující napětí mezi nově příchozími a místními obyvateli (sousedská setkávání, společně realizované akce, místní osvětové aktivity, kampaně, neformální společenské události, jako společné snídaně, plesy, oslavy).
 • Podpořit ukrajinské uprchlíky v realizaci aktivit v rámci vlastní komunity, se zapojením místních obyvatel (komunitní vzdělávání, společné setkávání, svépomocné skupiny, společné oslavy tradičních svátků, smíšené sbory, tradiční a folklorní události) 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Každý projekt posuzuje hodnotící komise, která se zaměřuje zejména na tato kritéria:

 • Aktivní zapojení ukrajinských uprchlíků – do projektu se aktivně zapojí příchozí z Ukrajiny. Vytvářejte jej spolu s nimi a ne jen pro ně – neměli by být pouze pasivními příjemci podpory.
 • Aktivní zapojení místních obyvatel či institucí – do projektu se zapojí kromě žadatele i další aktivní jednotlivci (dobrovolníci) či instituce (neziskové organizace, samospráva, knihovny, školy apod.) nebo firmy.
 • Propojování místních a příchozích projekt bude obsahovat i aktivitu, která povede k propojování místních obyvatel s uprchlíky (sousedská slavnost, společné pouštění draků, workshop vaření apod.). 
 • Lokálnost – projekt realizujte v místě, kde žijete. 
 • Udržitelnost/dopad projekt má jasnou vizi a obsahuje aktivity, které budou mít dlouhodobý pozitivní dopad na vzájemné soužití.

HARMONOGRAM

1. 11. Spuštění výzvy, následně konzultace projektových záměrů a příjem přihlášek 

13. 12. Zasedání 1. hodnoticí komise (pro přihlášky podané do 30. 11. 2022)

14. – 16. 12. Informování o podpoře/nepodpoře projektů z prvního zasedání komise

Komise se následně bude scházet pravidelně 1x za měsíc.

NA CO JE MOŽNÉ ŽÁDAT

 • Materiální náklady na workshopy, komunitní vzdělávání, sousedské slavnosti, apod.  
 • Lektorné a honoráře za realizaci aktivit nad rámec dobrovolnické podpory.  
 • Propagační materiály na integrační/vzdělávací aktivity. 
 • Doprava a vstupy na výlety (výlety by neměly být jedinou složkou, ale pouze jednou z aktivit).
 • Pronájem a základní vybavení prostor pro setkávání (neinvestičního charakteru). 
 • Provozní náklady (max. do výše 15 % celkové žádané částky).
 • Koordinace integračních aktivit a osobní náklady spjaté s realizací projektu (nad rámec běžné náplně činnosti organizace a dobrovolnické práce).
 • Další náklady potřebné pro realizaci projektu (v případě, že jsi jejich oprávněností nejste jistí, kontaktujte nás).

NA CO NENÍ MOŽNÉ ŽÁDAT

 • Ubytování, vybavení prostor pro bydlení. 
 • Potravinová pomoc a humanitární sbírky. 
 • Příspěvky na volnočasové a vzdělávací aktivity (kroužky) realizované profesionálními organizacemi. 
 • Alkohol.
 • Pohonné hmoty.
 • Jednorázové akce

DALŠÍ KROKY

 1. Vyplňte a zašlete nám přihlášku do programu (proklikem zobrazíte). Doporučujeme se s námi spojit a svoji žádost předem konzultovat (napište nám na ukrajina@nadacevia.cz nebo zavolejte Anně Pedretti na 737 420 288).  
 2. 13. 12. zasedne první hodnotící komise. Nejpozději do 4 dnů poté dostanete informaci o výsledku. (Následně se komise bude scházet cca 1 x za měsíc)
 3. V případě schválení vám elektronicky zašleme smlouvu o nadačním příspěvku k podpisu. Do 10 dnů od podpisu obdržíte prostředky k realizaci vašich plánů. 
 4. Po ukončení projektu se vás zeptáme (v takzvané závěrečné zprávě), jak se vám ve vašich aktivitách dařilo. 

HLEDÁTE INSPIRACI?

Rádi byste se do pomoci také zapojili, ale nemáte nápad jak? Zkuste načerpat inspiraci v našich podpořených projektech nebo si přečtěte článek na našem blogu.

NAŠI PARTNEŘI

Za umožnění pokračovat v programu děkujeme společnosti Seznam.cz, Nadaci Kooperativa a dalším štědrým dárcům velké vlny naší dobročinné aukce.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google