Strakonice

Fond Kaufland

STRAKONICE

GRANTOVÁ VÝZVA MILION PRO ...

Společnost Kaufland ve spolupráci s Nadací Via vyhlašuje otevřenou grantovou výzvu Milion pro …, jejímž cílem je podpora dobrých sousedství v místech, kde otevírá svou novou prodejnu. Chceme ve vašem okolí přispět k rozvoji komunitního setkávání a zvyšování kvality veřejného prostoru. V průběhu tří let věnujeme každý rok 333 333 Kč na vaše nápady. Pojďte spolu s námi změnit vaše okolí k lepšímu!

CO VÁM NABÍZÍME

 • finanční příspěvek ve formě grantu až do výše 100 000 Kč
 • možnost účastnit se vzdělávacích seminářů Nadace Via
 • potravinový dar v případě pořádání akce pro komunitu
 • inspirativní setkávání se zástupci dalších odpořených projektů
 • podporu pracovníků nezávislé Nadace Via, která již 25  let podporuje v Česku komunitní život a poskytne vám svoje zkušené rady

JAKÉ PROJEKTY PODPOŘÍME

 • pořádání sousedských setkávání, slavností, swapů či kreativních akcí
 • vytváření venkovních i vnitřních míst k setkávání (např. altánky, pergoly, grilovací místa, hřiště)
 • nastartování provozu komunitních center, komunitních zahrad, komunitních dílen, re-use center
 • úprava zanedbaných míst či revitalizace parků
 • výsadba květin a stromů ve veřejném prostranství
 • pořádání nekomerčních kulturních akcí, do jejichž přípravy se zapojí i místní komunita

 Ať už budete žádat na cokoli z výše uvedeného, myslete na to, že projekt by měl:

 • přispět ke zlepšení místních vztahů mezi sousedy (starousedlíky i přistěhovalci);
 • zvýšit důvěru mezi sousedy;
 • zlepšit kvalitu života lidí ve vaší obci, městě;
 • být v souladu s životním prostředím.

Svůj nápad od začátku plánujte s dalšími lidmi ve vašem okolí a vaši místní komunitu zapojujte do všech fází projektu. Podporujeme pouze projekty, které mají lokální a nekomerční charakter.

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT

 • skupiny přátel, kteří si navzájem důvěřují a mají chuť společně něco změnit
 • neziskové organizace založené především na dobrovolnické práci
 • příspěvkové organizace realizující aktivity nad rámec své běžné činnosti

PROJEKTY MUSÍ BÝT REALIZOVANÉ V RÁMCI OBLASTI VYMEZENÉ NA MAPĚ

Milion pro Strakonice - spádová mapa (1)

REALIZAČNÍ OBDOBÍ PROJEKTU

 • Na realizaci vašeho nápadu budete mít rok. Konkrétně od 5. října 2022 do 30. září 2023.  Závěrečnou zprávu a vyúčtování nám tak budete odevzdávat do 14. října 2023.

JAK PŘIHLÁSÍTE VÁŠ NÁPAD?

 • vyplňte jednoduchý vstupní dotazník nejpozději do 7. září 2022
 • pracovníci z Nadace Via se vám ozvou, vše s vámi prodiskutují a pošlou přihlášku
 • přihlášku je potřeba vyplnit a zaslat do 14. září 2022
 • začátkem října zasedne komise, která rozhodne o podpoře či nepodpoře vašeho nápadu
 • do tří pracovních dnů od data konání komise vás budeme kontaktovat s výsledky komise

Děkujeme společnosti Kaufland za spolupráci na projektech, které zlepšují sousedské vztahy a zkrášlují veřejný prostor.