Fond Kaufland

STRAKONICE

GRANTOVÁ VÝZVA MILION PRO ...

Společnost Kaufland ve spolupráci s Nadací Via vyhlašuje otevřenou grantovou výzvu Milion pro …, jejímž cílem je podpora dobrých sousedství v místech, kde otevírá svou novou prodejnu. Chceme ve vašem okolí přispět k rozvoji komunitního setkávání a zvyšování kvality veřejného prostoru. V průběhu tří let věnujeme každý rok 333 333 Kč na vaše nápady. Pojďte spolu s námi změnit vaše okolí k lepšímu!

CO VÁM NABÍZÍME

 • finanční příspěvek ve formě grantu až do výše 100 000 Kč
 • možnost účastnit se vzdělávacích seminářů Nadace Via
 • potravinový dar v případě pořádání akce pro komunitu
 • inspirativní setkávání se zástupci dalších odpořených projektů
 • podporu pracovníků nezávislé Nadace Via, která již 25  let podporuje v Česku komunitní život a poskytne vám svoje zkušené rady

JAKÉ PROJEKTY PODPOŘÍME

 • pořádání sousedských setkávání, slavností, swapů či kreativních akcí
 • vytváření venkovních i vnitřních míst k setkávání (např. altánky, pergoly, grilovací místa, hřiště)
 • nastartování provozu komunitních center, komunitních zahrad, komunitních dílen, re-use center
 • úprava zanedbaných míst či revitalizace parků
 • výsadba květin a stromů ve veřejném prostranství
 • pořádání nekomerčních kulturních akcí, do jejichž přípravy se zapojí i místní komunita

 Ať už budete žádat na cokoli z výše uvedeného, myslete na to, že projekt by měl:

 • přispět ke zlepšení místních vztahů mezi sousedy (starousedlíky i přistěhovalci);
 • zvýšit důvěru mezi sousedy;
 • zlepšit kvalitu života lidí ve vaší obci, městě;
 • být v souladu s životním prostředím.

Svůj nápad od začátku plánujte s dalšími lidmi ve vašem okolí a vaši místní komunitu zapojujte do všech fází projektu. Podporujeme pouze projekty, které mají lokální a nekomerční charakter.

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT

 • skupiny přátel, kteří si navzájem důvěřují a mají chuť společně něco změnit
 • neziskové organizace založené především na dobrovolnické práci
 • příspěvkové organizace realizující aktivity nad rámec své běžné činnosti

PROJEKTY MUSÍ BÝT REALIZOVANÉ V RÁMCI OBLASTI VYMEZENÉ NA MAPĚ

Milion pro Strakonice - spádová mapa (1)

REALIZAČNÍ OBDOBÍ PROJEKTU

 • Na realizaci vašeho nápadu budete mít rok. Konkrétně od 5. října 2022 do 30. září 2023.  Závěrečnou zprávu a vyúčtování nám tak budete odevzdávat do 14. října 2023.

JAK PŘIHLÁSÍTE VÁŠ NÁPAD?

 • vyplňte jednoduchý vstupní dotazník nejpozději do 7. září 2022
 • pracovníci z Nadace Via se vám ozvou, vše s vámi prodiskutují a pošlou přihlášku
 • přihlášku je potřeba vyplnit a zaslat do 14. září 2022
 • začátkem října zasedne komise, která rozhodne o podpoře či nepodpoře vašeho nápadu
 • do tří pracovních dnů od data konání komise vás budeme kontaktovat s výsledky komise

Děkujeme společnosti Kaufland za spolupráci na projektech, které zlepšují sousedské vztahy a zkrášlují veřejný prostor.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google