Pro účastníky programu Z Ukrajiny mezi nás s IOM

Vítejte na informačních stránkách pro podpořené v programu Z Ukrajiny mezi nás.

Naleznete zde důležité informace, které se týkají vašeho projektu, jako třeba:

  • formuláře pro závěrečnou zprávu a informace o jejích náležitostech
  • manuály a šablony ke stažení
  • informace o možnostech vzdělávání a setkávání 

Kdybyste cokoliv potřebovali, napište nám na ukrajina@nadacevia.cz. Rádi vám pomůžeme a zodpovíme vaše dotazy! 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A JEJÍ NÁLEŽITOSTI

Závěrečná zpráva 

Po skončení projektu budete předkládat závěrečnou zprávu – textovou část a finanční vyúčtování a to do sedmi dnů od ukončení vašeho projektu. Přesný termín naleznete ve své smlouvě. 

Finanční vyúčtování je dobré řešit průběžně, nikoli na poslední chvíli – účtenky skenovat, aby nevybledly. Závěrečná zpráva je k dispozici níže, abyste se na ni mohli předem podívat a měli představu, co všechno budeme na konci projektu potřebovat vědět.

Pokud byste během realizace potřebovali něco měnit, určitě nás kontaktujte, u některých změn čerpání grantu je třeba vyplnit a zaslat nám Změnu rozpočtu.

Než se pustíte do závěrečné zprávy, prostudujte si  Instruktáž…, ušetříte čas nám i vám:)

Úspěchy vašeho projektu

V závěrečné zprávě od vás potřebujeme konkrétní čísla, kterým říkáme měřitelné ukazatele. Jde například o to kolik lidí dorazilo na akce nebo kolik se aktivně zapojilo do příprav. Pomáhají nám změřit, jaký dopad má vaše činnost a tím pádem i naše podpora.

Podívejte se do závěrečné zprávy, co je potřeba sledovat. Počty je dobré sledovat a zapisovat průběžně, ať to máte na konci po ruce.

Čísla nejde někdy určit přesně, toho jsme si vědomi, ale budeme rádi za co nejpřesnější odhad. U akcí, kde to bude jen trochu možné, použijte prosím naši šablonu prezenční listiny. Vyplněné listiny budete přikládat k vaší závěrečné zprávě.

Prosím zasílejte svým ukrajinským účastníkům i odkaz na dotazník zpětné vazby.

Fotografie a video

Na konci projektu nám prosím dodejte:

  • 5 – 10 kvalitních fotografií z pořádaných akcí či setkání
  • pokud byste měli i video, tak to bude úžasné, ale není to povinné
  • v případě, že budou fotografie moc velké, nahrajte nám je prosím na úschovnu a do závěrečné zprávy vložte odkaz.

PROPAGACE, MANUÁLY KE STAŽENÍ A MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ

Propagace a sdílení akcí

Při propagaci vašeho projektu se prosím řiďte principy, popsanými v Dohodě o prezentaci, kterou jste podepisovali při zasmluvnění.

Při tvorbě plakátů, pozvánek či propagaci vašeho projektu nezapomínejte používat logo  Nadace Via a loga našich hlavních dárců – viz „propagační balíček“

Pozvánky na vaše akce nám, prosím, nezasílejte do mailu, ale zapisujte je do sdílené tabulky Harmonogramu akcí. Inspiraci či dotazy na vaše kolegy grantisty sdílejte v naší FB skupině.

Finanční manuál

Doporučujeme si předem prostudovat finanční manuál. Najdete zde informace, které se vám mohou hodit při závěrečném vyúčtování.

V případě, že v něm nenajdete odpovědi, které hledáte, kontaktujte nás nebo svoji účetní. Některé dotazy vyžadují radu profesionála.

Další užitečné manuály

Vzdělávání

Nabízíme vám účast na našich vzdělávacích seminářích zdarma. V případě potřeby vám můžeme poskytnout cestovní grant, který vám pomůže pokrýt náklady spojené s cestou. Chceme, aby vzdělávání bylo dostupné všem. Pod odkazem najdete i KNIHOVNU s řadou užitečných odkazů.

Přihlašování na semináře

Zároveň pro vás chystáme síťovací setkání, kde budete mít možnost se potkat s ostatními podpořenými, nasdílet zkušenosti z realizace vašich projektů a získat cenné kontakty a podporu:

16.1. 2024 online setkání Skoronakafe v 19 hodin Proběhlo:)

2.3. 2024 Setkání grantistů, 10 – 17:30, Pražský Majdan, Proběhlo:)