Večer plný filantropie a mimořádných setkání máme za sebou!

Díky štědré podpoře dražitelů a dražitelek jsme dosáhli rekordního výtěžku a to neuvěřitelných…

5 895 100 Kč

15. ročník Dobročinné aukce Nadace Via se uskutečnil v pondělí 13. června 2022 na Zahradě Žofín a nesl téma české perly s podtitulem Česko má sílu inspirovat! 

O tom jak celý večer probíhal a o jaké položky byl největší zájem se dočtete na našem Via blogu. Najdete tam také celou fotogalerii.

S Vaší úžasnou podporou skoro 25 let v Nadaci Via pomáháme rozvíjet vzájemnou spolupráci, důvěru a občanskou angažovanost v komunitách.

Díky Vašim darům můžeme v České republice rozvíjet umění žít spolu a umění darovat.

DĚKUJEME!