Pravidla veřejné aukce

Pravidla Dobročinné aukce

PRAVIDLA VEŘEJNÉ AUKCE
Začátek veřejné aukce bude brzy zveřejněn.
Po příchodu obdrží každý host své dražební číslo. U každé dražené položky sdělíme její vyvolávací cenu a minimální výši příhozu. Vyvolávací cena představuje nejnižší podání a může být navýšena v rámci prvního podání. Po vyvolání dražené položky můžete svým pořadovým číslem činit příhozy zvednutím dražebního čísla. Dražba probíhá tak dlouho, dokud dražitelé mají o dražený umělecký předmět zájem a zvyšují své příhozy.
O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby. Licitátor ukončí dražbu předmětu, pokud nedošlo přes jeho dvojí výzvu ke zvýšení podání. Po třetí výzvě přiklepne dražené umělecké dílo zájemci, který učinil nejvyšší nabídku.
Přesnou hodinu ukončení tiché aukce vyhlásíme během večera (předpokládáme, že to bude ve 22:00). Líbí-li se vám vybraná položka, nezapomeňte si ji ohlídat až do konce. Položku si vydraží dražitel s posledním, a tedy nejvyšším příhozem. Výsledky tiché aukce vyhlásíme 15 minut po jejím ukončení.
Dražená umělecká díla a zážitky budou prezentovány fyzicky v sále a spolu s částkami příhozů uvedenými v CZK promítána na velkém projekčním plátně. Každý zájemce má možnost si nabízené položky osobně prohlédnout.
Dražitel je povinen si vyřídit závazky plynoucí ze získaného uměleckého díla. Platit je možné v hotovosti v CZK nebo prostřednictvím platební karty či převodem na účet Nadace Via. Vydražené umělecké předměty budou vydány ihned po zaplacení v místě konání aukce nebo na základě potvrzení o zaplacení ceny v sídle Nadace Via (Dejvická 9, Praha 6) v průběhu následujícího týdne po aukci, popř. po individuální dohodě.

 

PRAVIDLA TICHÉ AUKCE
U každé vystavené položky naleznete dražební arch, kde je uvedena vyvolávací cena a minimální výše příhozu. Jestliže budete mít o danou položku zájem, prosím napište na arch výši své částky a své dražební číslo. Přesnou hodinu ukončení Tiché aukce vyhlásíme během večera (předpokládáme, že to bude ve 22.00).
Líbí-li se vám vybraná položka, nezapomeňte si ji ohlídat až do konce. Položku si vydraží dražitel s posledním, a tedy nejvyšším příhozem. Výsledky tiché aukce vyhlásíme 15 minut po jejím ukončení.

 

PRAVIDLA DRAŽBY V ZASTOUPENÍ / DRAŽBY NA TELEFONU
V případě, že Vás některá z děl v aukčním katalogu zaujala, ale nebudete mít možnost se aukce osobně zúčastnit, nabízíme Vám možnost dražby v zastoupení nebo po telefonu.

 

DRAŽBA V ZASTOUPENÍ
Stanovíte-li si limit na Vámi draženou položku či položky, budeme položku dražit za Vás.

 

DRAŽBA NA TELEFONU
Vámi vybranou položku budeme dražit s Vámi na telefonu.
Máte-li zájem dražit v zastoupení či na telefonu, kontaktujte prosím ohledně registrace Nelu Šandovou na emailu nela.sandova@nadacevia.cz či na telefonu 732877843.

 

VYSTAVÍME VÁM POTVRZENÍ O DARU
Všem dražitelům vystavujeme na položku či položky potvrzení o daru. Takové potvrzení je možné uplatnit při odečtu daní v aktuálním roce. Od vydražené částky se vždy odečítá částka vyvolávací.