Dárci

Děkujeme dárcům a partnerům za jejich podporu

v roce 2019!

Broumovská firma HOBRA – Školník s.r.o. založená v roce 1930 vyrábí a dodává špičková filtrační média a technologie pro nápoje a potravinářské, chemické či farmaceutické roztoky a také jakostní žárovzdorné izolační materiály. V posledním desetiletí rozšířila své působení na všechny kontinenty světa.  HOBRA je také skrze své vedení aktivní součástí regionálního společenství a snaží se přispět k jeho rozvoji podporou a umožněním široké spolupráce. Proto společnost stála za iniciací a vznikem dvou neziskových organizací působících v rámci regionálního rozvoje – Podnikatelský klub Broumovska a Agentura pro rozvoj Broumovska.

EMUN PARTNERS family office, a.s. je profesionální kancelář pro správu a investování rodinného majetku několika významných klientů. Poskytujeme vybrané Family Office služby včetně strategické alokace s důrazem na ochranu majetku před inflací a znehodnocením. Rodiny, pro které pracujeme, provázíme v otázkách držby majetku, jeho správy a rodinného nástupnictví. Vytváříme a finančně řídíme rodinné trusty a nadace v ČR i v zahraničí. S našimi klienty nás spojuje vize zachování hodnot – finančních i etických. Vzděláváme rodinné příslušníky v oblasti nástupnictví, finanční gramotnosti a filantropie. Sami dlouhodobě podporujeme dobročinnou aktivitu našich partnerů a společně tak zvyšujeme kvalitu života kolem nás.