Podpořené projekty Moravská Třebová

PODPOŘENÉ PROJEKTY MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Sousedské setkávání

Ve Vísce u Jevíčka se po útlumu v covidových letech snaží oživit sousedské setkávání. Kromě tradičního pálení čarodějnic, pouťové zábavy či dětského dne uspořádali v roce 2022 nově také úspěšné Silvestrovské opékání, po mnoha letech obnovili masopustní průvod a kácení máje, proběhl také lampionový průvod se strašidly. Grant byl použit k zakoupení potřebného vybavení, jako jsou lavičky, stoly a velký party stan, který může být využíván na akce pořádané obcí nebo sborem dobrovolných hasičů i na soukromé oslavy.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Moravskou Třebovou a okolí
realizátor: obec Víska u Jevíčka
místo: Víska u Jevíčka, Pardubický kraj
období realizace: 11/2023 – 1/2024
projekt byl podpořen částkou: 40 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Altán a zpevněná plocha na návsi v Udánkách

Udánky, obec vesnického rázu s cca 350 obyvateli, je od roku 1960 městskou částí Moravské Třebové. Aktivní skupina občanů se zde již několik let snaží oživit komunitní soužití. Kromě hospody je tu ale jediný prostor, který umožňuje pořádání společenských akcí – parčík na návsi. Jde o zatravněný trojúhelník s několika stromy a dětským hřištěm, ale bez jakéhokoli zázemí pro pořádání akcí. Proto se zmíněná skupina občanů rozhodla vybudovat zde zpevněnou plochu a altán, které budou sloužit nejen pro pořádání sousedských akcí, ale také pro každodenní setkávání a příjemné posezení. Na realizaci projektu se budou dobrovolnicky podílet místní občané.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Moravskou Třebovou a okolí
realizátor: Karel Krejčíř
místo: Moravská Třebová, místní část Udánky, Pardubický kraj
období realizace: 2/2024 – 10/2024
projekt byl podpořen částkou: 100 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Zázemí pro komunitní činnost obce a místních spolků v Bělé u Jevíčka

V Bělé u Jevíčka to žije – v kulturním domě vystavěném v roce 2019 se koná široké spektrum kulturních a společenských akcí, místní spolky zde pořádají plesy a soutěže, odehrávají se tu i rodinné oslavy a svatby. Také v místní části Smolná pořádá spolek dobrovolných hasičů oblíbené a hojně navštěvované akce, zejména tzv. Posezení pod lipami, na které se každoročně sjíždějí stovky návštěvníků a do jehož organizace se zapojuje většina zdejších občanů. Dosud však chybělo dostatečné vybavení. Z grantu proto obec zakoupila tzv. „pivní sety“ – dřevěné lavičky a stoly, aby bylo návštěvníky kam usadit. O montáž a nátěr se postarali občané a členové místních spolků – myslivci a hasiči. Lavice a stoly budou využívány od jara do podzimu na akcích pořádaných obcí i spolky.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Moravskou Třebovou a okolí
realizátor: obec Bělá u Jevíčka
místo: Bělá u Jevíčka, Pardubický kraj
období realizace: 1/2024 – 4/2024
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Parčík u obecního úřadu

V obci Malíkov není v současnosti žádný park ani dětské hřiště. Proto se vedení obce rozhodlo revitalizovat nevyužité prostranství u obecního úřadu. Za pomoci místních lidí vznikne multifunkční parčík pro obyvatele všech věkových kategorií. Jehličnatý strom, který zde vysadí, bude v době adventu sloužit jako vánoční strom. Projekt přispěje ke zkrášlení středu obce i k prohloubení sousedských vztahů.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Moravskou Třebovou a okolí
realizátor: obec Malíkov
místo: Malíkov, Pardubický kraj
období realizace: 11/2023 – 8/2024
projekt byl podpořen částkou: 65 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.

Prostor pro komunitní setkávání a úpravy zeleně v areálu TJ

Tělovýchovná jednota Slovan Moravská Třebová vybuduje ve svém sportovním areálu prostor k volnočasovým aktivitám různých skupin obyvatel města. Zastřešená pergola s udírnou a ohništěm bude k dispozici nejen členům tělovýchovné jednoty, ale každému, kdo projeví zájem. Místo bude sloužit k setkávání přátel, oddílů a klubů, k pořádání rodinných či firemních oslav nebo akcí pro děti a mládež. Nápad vzešel od občanů Moravské Třebové na akci „Veřejné fórum“ pořádané městským úřadem. Samotná proměna místa bude realizována svépomocí pod dohledem architekta a zahradního architekta.

program: Milion pro …
grantová výzva: Milion pro Moravskou Třebovou a okolí
realizátor: TJ Slovan Moravská Třebová, z.s.
místo: Moravská Třebová, Pardubický kraj
období realizace: 5/2023 – 9/2024
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland.