Pro podpořené v programu Nebojme se komunální politiky

Ahoj! 
 
Tohle je stránka, kterou budeme tvořit s vámi a pro vás. Postupně tu najdete harmonogram, informace ke grantům, prezentace z odborných seminářů, tipy na knížky i materiály, které nám doporučíte přímo vy –⁠ zkrátka všechno, co můžete na své cestě do komunální politiky potřebovat!
 

Pokud byste cokoli potřebovali, napište nám na nkp@nadacevia.cz ❤️

SÍŤOVÁNÍ

Medailonky a kontakty na všechny účastníky a účastnice najdete v Padletu tady.

ODBORNÉ SEMINÁŘE

4. 11. 2023Úvodní setkání (Praha)

7. 12. 2023, 17.30–⁠20.30: Urbanismus, veřejný prostor a citlivé plánování města (Markéta Červinková)

27. 1. 2023, 9.30–⁠17.00: Participace a strategické plánování (Petr Klápště)

únor 2024, večer: Rozpočet, participativní rozpočet a komunitní rozpočtování (Lucie Sedmihradská)

9.–⁠10. 3. 2024: výjezd Olomouc –⁠ sdílení a právní maximum (Marek Zelenka)

8. 4. 2024, 18.00–⁠20.30: hodnotový leadership (Vlastimil Jaroš)

květen 2024, večer: adaptace na klima a komunitní energetika (Martin Ander)

červen 2024: závěrečné setkání (Praha?)

Další semináře Nadace Via najdete tady.

Témata navíc –⁠ neváhejte doplňovat i během programu, navrhované řešení najdete vždycky v komentáři

MENTORING, GRANTY A DALŠÍ

Mentoring

Každý a každá z vás bude mít možnost se propojit s mentorem či mentorkou, které budeme vybírat na míru podle velikosti obce, vašich témat i osobnostního nastavení.

prosinec–⁠únor: online rozhovory pro zadání

únor–⁠květen: 10 hodin mentoringu

Granty

únor–⁠březen: přihlašování projektů

únor–⁠červen: realizační období projektů

Další možnosti

> sdílení pro ženy (Fórum 50 %)

> role-play zastupitelstva (Fórum 50 %)

KNIHOVNA

Tady se budou postupně objevovat prezentace z odborných seminářů, tipy na online publikace i další doporučené materiály.

Otevřená radnice
Udržitelná obec

Formuláře

Tady se budou postupně objevovat formuláře pro žádost o grant, vyúčtování grantu, dotazníky spokojenosti i pracovní deníky pro mentoring.

Kontakty 

Tady budou postupně přibývat kontakty na lektory a lektorky (v případě jejich souhlasu).