Pro podpořené v programu Nebojme se komunální politiky

Ahoj! 
 
Tohle je stránka, kterou budeme tvořit s vámi a pro vás. Postupně tu najdete harmonogram, informace ke grantům, prezentace z odborných seminářů, tipy na knížky i materiály, které nám doporučíte přímo vy –⁠ zkrátka všechno, co můžete na své cestě do komunální politiky potřebovat!
 

Pokud byste cokoli potřebovali, napište nám na nkp@nadacevia.cz ❤️

SÍŤOVÁNÍ

  • Medailonky a kontakty na všechny účastníky a účastnice najdete v Padletu tady.
  • Připojovací odkaz na Whatsappovou skupinu je tu.

ODBORNÉ SEMINÁŘE

4. 11. 2023Úvodní setkání (Praha)

7. 12. 2023, 17.30–⁠20.30: Urbanismus, veřejný prostor a citlivé plánování města (Markéta Červinková)

27. 1. 2023, 9.30–⁠17.00: Participace a strategické plánování (Petr Klápště)

21. 2. 2024, 17.00–⁠19.30: Rozpočet (Lucie Sedmihradská)

9.–⁠10. 3. 2024: Výjezd Olomouc –⁠ sdílení a právní maximum (Marek Zelenka)

8. 4. 2024, 18.00–⁠20.30: Hodnotový leadership (Vlastimil Jaroš)

17. 4. 2024, 17.00–18.30: Rozpočet follow-up (Lucie Sedmihradská)

20. 5. 202417.30–⁠21.00: Adaptační a mitigační opatření a komunitní energetika (Martin Ander)

15.–⁠16. 6. 2024: Komunitní mapování (Lenka Dušková) a závěrečné setkání (Praha)

Další semináře Nadace Via najdete tady.

 

MENTORING, GRANTY A DALŠÍ

Mentoring

Každý a každá z vás bude mít možnost se propojit s mentorem či mentorkou, které budeme vybírat na míru podle velikosti obce, vašich témat i osobnostního nastavení.

Granty

Deadline žádosti: 15. 6. 2024

Ukončení grantu: nejpozději 31. 12. 2024

KNIHOVNA

Otevřená radnice

Udržitelná obec
Veřejný prostor
Územní plánování
 Participativní a strategické plánování
 Rozpočet
Právní základy
Budování komunit
Adaptace, mitigace a komunitní energetika
 

Kontakty 

Markéta Červinková: cervinkovama@gmail.com

Anna Vinklárková: anna.vinklarkova@arnika.org

Lucie Sedmihradská: sedmih@vse.cz

Kateřina Dobrozemská: kaca.dobrozemska@gmail.com

Marek Zelenka: marek.zelenka@oziveni.cz

Martin Ander: martin.ander@nap.cz