Jak ukázat, co Nadace Via přesně dělá a koho podporuje? Snad nejlépe to mohou přiblížit konkrétní příběhy lidí, kteří společně mění své okolí k lepšímu a tím zlepšují celé Česko.

Tyto příběhy jsou příkladem toho, jakým způsobem se snažíme podporovat hlavní témata naší nadace, kterým říkáme „Umění žít spolu“ a „Umění darovat“. Co přesně to znamená? V prvním případě jde o komunitní projekty, ve kterých se lidé spojují tím, že se společně a svépomocí starají o své okolí, a za druhé je to filantropie, kterou se snažíme v Česku šířit, aby se stala pro každého samozřejmou součástí života.

Proč to děláme? Usilujeme o to, aby bylo v Česku více lidí, kteří pečují o své okolí a kteří darují druhým.

Příběh první: Podpořili jsme Krásno, aby tamní společně vybudovali park

Park za kostelem sv. Kateřiny v Krásnu prošel za poslední rok velkou proměnou. Na místě bývalého hřbitova, kde dříve rostla náletová zeleň, teď stojí nové pódium, lavičky, skalka a dětské herní prvky. Vše společnými silami vybudovali místní a na sousedských brigádách se setkají i v příštím roce. V plánu je meditační labyrint nebo malá jezírka, ve kterých se bude odrážet nebe. Přečtěte si, jak proměna parku probíhala.V roce 2018 jsme v programu Místo, kde žijeme podpořili 8 obcí, jejichž obyvatelé společně proměňovali veřejné prostranství. Pět z nich už zdárně svou účast v programu ukončilo a se třemi se ještě budeme setkávat do jara 2019.

Příběh druhý: Podpořili jsme mladé Dobro-druhy, aby mohli pomáhat lidem a zvířatům kolem sebe

Na podzim minulého roku jsme vybrali patnáct týmů mladých Dobro-druhů, kterým právě teď pomáháme uspořádat jejich benefiční akce pro dobrou věc. Mezi nimi je i parta jedenáctiletých dětí s patronkou (paní učitelkou), kteří podporují útulek pro hendikepované psy a kočky. Pořádají prodejní vernisáž obrazů a po úvodním setkání Dobro-druhů se rozhodli, že toho zvládnou víc a mají už za sebou také dobročinný jarmark.

„Jarmark byl prima, vůbec jsme nečekali, že by se to tak mohlo ujmout. Počítala jsem, že vybereme pár stovek, nakonec v kasičce bylo těch stovek dvacet čtyři. Navíc jsem si ověřila, že se na svůj tým můžu fakt spolehnout,“ nadšeně popisuje patronka týmu Kristýna.Loňskými Dobro-druhy se stalo 15 týmů dětí a mladých lidí. Získali naši finanční podporu a rady, jak pořádat benefiční akce.

Příběh třetí: Přispěli jsme k záchraně vrbického kostela jako místa pro setkávání

„Díky dárcům Nadace Via můžeme pokračovat v oživování kostela, který funguje pro místní lidi jako prostor k setkávání. Během roku tu pořádáme řadu akcí a snažíme se tak mimo jiné navázat  na spolkovou činnost, která tu probíhala v minulosti. Důležité je, že díky úpravám kostela mají místní lidé příležitost se potkat, ale také přispět svým dílem k záchraně památky, ke které si tím vytvářejí silnější vztah,“ říká Hana Gottfriedová ze spolku Zachraňme Vrbici. Vystudovaná architektka, která se touto profesí i živí, má ve Vrbici ještě řadu dalších plánů a snů. Za shlédnutí stojí krátké video v Občanských novinách na ČT. Spolek Zachraňme Vrbici získal v rámci programu Živá komunita grant ve výši 80 000 Kč na podporu druhé etapy obnovy kostela.V programu Živá komunita jsme v roce 2018 spolu s našimi dárci podpořili 47 iniciativ lidí, kteří spojují sousedy a vytvářejí místa plná života.

Příběh čtvrtý: Pomohli jsme lidem, kterým hrozilo vystěhování z jejich čtvrtě

Rodinám v bývalé ostravské dělnické kolonii Bedřiška hrozilo neoprávněné vystěhování. Vedení obvodu Mariánské hory a Hulváky se netajilo záměrem rodiny vystěhovat, jejich domky zdemolovat a pozemky nabídnout k investicím. Místní se rozhodli bránit a s naší podporou a podporou místní neziskovky Bílý nosorožec uspořádali architektonický workshop, který ukázal možnosti rozvoje Bedřišky bez vystěhování současných obyvatel.
V září 2018 zastupitelstvo města Ostravy odsouhlasilo zadání komplexní analýzy, která již bude počítat s tím, že místní obyvatelé budou moci na Bedřišce i nadále žít, a to v lepších podmínkách než doposud. Obyvatele Bedřišky podporuje i staronový primátor Ostravy.V programu Rychlé granty podporujeme skupiny lidí, kteří hájí veřejný zájem. V roce 2018 jsme podpořili 25 projektů. 

Příběh pátý: Podpořili jsme komunitní lídry i ve střední a východní Evropě

„Vďaka aktivitám podporeným z grantu ViabilityNet 3.0 nás spoznalo viac ľudí aj napriek tomu, že budova centra ešte stále nie je otvorená. Je úžasné, že sa nám podarilo pritiahnuť pozornosť verejnosti, miestnych lídrov, politikov k Starej jedálni, hoci ešte stále prebieha rekonštrukcia. Podarilo sa nám zorganizovať viac verejných podujatí, kde sme mohli rozprávať o tom, čo robíme a najmä prečo to robíme. Viability nám pomohla aj zlepšiť fungovanie v teamu, otvorene pomenovať problémy a nájsť každému členovi/členke teamu svoje miesto, kde dokáže naplno ukázať svoje schopnosti,“ říká bratislavská komunitní lídryně Lenka Antalová Plavuchová.Mezinárodní program ViabilityNet podporuje lidi z celé střední a východní Evropy, kteří probouzejí komunity a společně přetvářejí své okolí.

Příběh šestý: Cenou Via Bona jsme poděkovali nejen zakladatelce dobročinného orchestru

V roce 2010 se tehdy patnáctiletá Petra Soukupová a její bratr Jakub rozhodli, že společně se svými vrstevníky založí velký orchestr, který bude pomáhat druhým. Dnes má těleso 65 členů, za sebou desítky velkých koncertů a milion korun vybraný na dobročinné účely. Petra získala Cenu Via Bona v kategorii Mladý srdcař a Cenu veřejnosti České televize.

Udělení Ceny Via Bona pomohlo k orchestru a jeho aktivitám přitáhnout pozornost. Když pak orchestr uspořádal koncem roku 2018 svůj další benefiční koncert, podařilo se během jednoho večera vybrat téměř půl milionu korun na pomoc dlouhodobě nemocným pacientům v péči Hospitalu Broumov.Na slavnostním předávání Cen Via Bona jsme v minulém roce jsme udělili 6 ocenění za nejlepší filantropické počiny

Příběh sedmý: Ukázali jsme, že není proč se bát komunální politiky

V Nadaci Via chceme podporovat aktivní lidi, kteří zvažují vstup do komunální politiky, dodat jim potřebnou sebedůvěru a pomoci jim na začátku jejich cesty. Právě proto jsme pro ně uspořádali 3 regionální setkání, která byla plná inspirativních hostů a hostek a zajímavých informací. Na akce v Jeseníku, Liberci a Žatci přišla dohromady více jak stovka lidí.

Pilotní program „Nebojme se politiky!“ jsme realizovali díky partnerství s Nadací Jablotron. Výsledky jsme zpracovali do brožury pod stejným názvem, kterou si můžete stáhnout zde. Program rozvíjíme tak, abychom i v dalším roce podpořili co nejvíce aktivních lidí.V pilotním projektu jsme také uspořádali dotazníkové šetření mezi aktivními lidmi a dvě fokusní skupiny.

Příběh osmý: Sbírali jsme inspirativní příběhy živých sousedství a sdíleli je s vámi

Na podzim jsme uspořádali sousedskou anketu na téma Dobrá sousedství. Chtěli jsme zjistit, co je podle vás důležité pro zdravé a fungující sousedské soužití, a co už jste se svými sousedy uspořádali. Do ankety se zapojilo 233 lidí, kteří sdíleli své příběhy. Ukázalo se, že motorem sousedských vztahů je vzájemné setkávání a nejdůležitějším ukazatelem dobrého sousedství je pomáhání jeden druhému. Vítězný příběh o sdílených slepicích byl tak populární, že se dostal i do celonárodních médií.Všechny vítězné příběhy najdete na www.dobrasousedstvi.cz.

Příběh devátý: Rozhýbali jsme holešovické sousedství a oslavili letní slunovrat

Abychom přispěli k rozhýbání sousedského života v místě, kde sídlíme, rozhodli jsme se minimálně jednou ročně uspořádat v našem okolí sousedskou akci. Spojili jsme se s místní kavárnou Knihkopec a s více jak 15 neziskovými organizacemi v Holešovicích a poslední červnový týden jsme společně oslavili slunovrat. Nabídli jsme program pro celou rodinu, po celý nedělní den.

Společně jsme zaběhli rekordní čas v tzv. Mrkvothonu neboli maratónském běhu 42 km s mrkví, kterou jsme si po uběhnutém kole vždy podávali. Do běhu se zapojilo přes 80 běžců a běžkyň a na celodenní akci se vystřídalo sedm stovek lidí. Kromě toho jsme vybudovali novou zahrádku v parku Tusarova, poznali se a popovídali si.

Příběh desátý: Vylepšili jsme Darujme.cz a lidé více darovali

V loňském roce dárci podpořili na 500 neziskových organizací registrovaných v Darujme.cz dary v celkové výši 85 milionů Kč, což je o 61% více než v roce 2017Definitivně se tak potvrdilo, že funkce nového Darujme.cz odpovídají potřebám neziskovek i jejich dárců. Modul pro dárcovské (tzv. peer2peer) výzvy využilo více než 200 lidí, kteří běželi, slavili narozeniny nebo jeli na koloběžce pro dobrou věc. Tito ambasadoři a ambasadorky ve svých výzvách vybrali přes 4,5 milionů korun.

Pokud chcete podpořit podobné projekty jako výše zmíněné, můžete se stát dárcem Nadace Via. Darovat můžete jednoduše on-line, ihned. Děkujeme.