Historie ceny

[tatsu_section bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „repeat“ bg_attachment= ‚{„d“:“scroll“}‘ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ bg_animation= „none“ padding= ‚{„d“:“0px 0% 0px 0%“}‘ margin= ‚{„d“:“30px 0px 0px 0px“}‘ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „none“ section_height_type= „auto“ custom_height= ‚{„d“:““}‘ vertical_align= „center“ top_divider= „none“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:100}‘ top_divider_position= „above“ bottom_divider_height= ‚{„d“:100}‘ bottom_divider_position= „below“ top_divider_color= „#ffffff“ bottom_divider_color= „#ffffff“ invert_top_divider= „0“ invert_bottom_divider= „0“ flip_top_divider= „0“ flip_bottom_divider= „0“ section_id= „“ section_class= „“ section_title= „“ offset_value= „“ full_screen_header_scheme= „background–dark“ overflow= „“ z_index= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ key= „ftwxdb9wwz589xwk“][tatsu_row full_width= „0“ bg_color= „“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ no_margin_bottom= „0“ equal_height_columns= „0“ gutter= „medium“ column_spacing= „“ fullscreen_cols= „0“ swap_cols= „0“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ row_id= „“ row_class= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ border_radius= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „ftwxdb9wxl9q74qd“][tatsu_column bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= „scroll“ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:““}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ box_shadow_custom= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „none“ animate_overlay= „none“ link_overlay= „“ vertical_align= „none“ sticky= „0“ offset= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ column_parallax= „0“ column_width= ‚{„d“:“100″}‘ column_mobile_spacing= „0“ image_hover_effect= „none“ column_hover_effect= „none“ hover_box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ overflow= „“ col_id= „“ column_class= „“ top_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ top_divider_color= „#ffffff“ flip_top_divider= „0“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ bottom_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ bottom_divider_color= „#ffffff“ flip_bottom_divider= „0“ bottom_divider_zindex= „9999“ left_divider= „none“ left_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ left_divider_color= „#ffffff“ invert_left_divider= „0“ left_divider_zindex= „9999“ right_divider= „none“ right_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ right_divider_color= „#ffffff“ invert_right_divider= „0“ right_divider_zindex= „9999“ z_index= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „ftwxdb9wxsdtql65“][tatsu_text bg_color= „“ color= „“ max_width= ‚{„d“:““}‘ wrap_alignment= „center“ text_alignment= ‚{„d“:“left“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 30px 0px“}‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ text_typography= ‚{„d“:““}‘ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ key= „ftwxdb9wy3c3rj3u“]

Minulé ročníky Ceny Via Bona

[/tatsu_text][tatsu_text bg_color= „“ color= „“ max_width= ‚{„d“:““}‘ wrap_alignment= „center“ text_alignment= ‚{„d“:“left“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 30px 0px“}‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ text_typography= ‚{„d“:““}‘ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ key= „ftwxdb9x038w8vbm“]

20202019 – 20182017– 2016 – 201520142013201220112010

[/tatsu_text][tatsu_text bg_color= „“ color= „“ max_width= ‚{„d“:“100″}‘ wrap_alignment= „center“ text_alignment= ‚{„d“:“left“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 30px 0px“}‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0px“ text_typography= ‚{„d“:““}‘ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ key= „0iVJff67O“]

 

LAUREÁTI 2020

V kategorii SRDCAŘ

BREAKFASTSTORY Na začátku platformy Breakfaststory byla chuť vytvořit projekt pomáhající lidem, kteří ztratili domov nebo se narodili s fyzickým či duševním hendikepem. Původní koncept dobročinných snídaní se však nestačil ani rozjet, když přišla karanténa. Na scénu tak během 48 hodin přišel nápad i samotná realizace kampaně Potěš obědem. Platforma Breakfaststory se zřekla jakéhokoliv honoráře, aby podpořila chod sociálních podniků a pomohla zároveň osamělým seniorům, rodičům samoživitelům a jejich dětem. Spolu s týmem dobrovolníků, kterých se postupně k aktivitám připojilo na 150, během koronakrize zdarma rozvezli více než 10 000 porcí obědů a v kampani pokračují i nadále po skončení nouzového stavu. Více si přečtěte zde.

FANDI MÁMÁM Organizace Fandi mámám už čtyři roky pomáhá maminkám samoživitelkám a jejich dětem. Zvlášť v době pandemie koronaviru se ukázalo, jak je tato skupina žen ohrožena chudobou, a pomoc najednou potřebovaly i ty samoživitelky, které do té doby svoji situaci zvládaly. V návaznosti na tento projekt vymyslely zakladatelky také aplikaci FandiMat, která nabízí materiální pomoc nejen samoživitelkám, ale všem lidem v nouzi. Více si přečtěte zde. Organizace Fandi mámám už čtyři roky pomáhá maminkám samoživitelkám a jejich dětem. Zvlášť v době pandemie koronaviru se ukázalo, jak je tato skupina žen ohrožena chudobou, a pomoc najednou potřebovaly i ty samoživitelky, které do té doby svoji situaci zvládaly. V návaznosti na tento projekt vymyslely zakladatelky také aplikaci FandiMat, která nabízí materiální pomoc nejen samoživitelkám, ale všem lidem v nouzi. Více zde.

KOMUNITNÍ A OSVĚTOVÉ SPOLEČENSTVÍ Lucie Poláková a Jindřich Novák z Chebu oživují občanskou společnost v Karlovarském kraji od roku 2009. Založili Komunitní osvětové společenství, pod jehož hlavičkou podporují lidi s postižením, pořádají pravidelné benefiční sbírky, Jarmarky radosti, organizují vzpomínkové akce k připomínce odkazu Václava Havla, organizují veřejné besedy a vzdělávací kurzy. Během koronakrize zorganizovali síť šijících dobrovolníků, která vyprodukovala 13 000 ochranných roušek distribuovaných i k sousedům do Německa. Více zde.

SPOLU S VÁMI Zapsaný ústav Spolu s vámi vznikl v říjnu 2019 v návaznosti na ukončený projekt Návštěvy POTMĚ. Založili jej zrakově postižení, kteří chtěli dále pokračovat ve službách Návštěvy POTMĚ, tedy v návštěvách seniorů v domácnostech či pečovatelských službách. Vznikl tak sociální podnik, který propojuje pomoc seniorům, jimž chybí kontakt s někým blízkým a náplň volného času, a zaměstnávání nevidomých a slabozrakých. Více zde.

TEREZIE HRADILKOVA Terezie Hradilková celý život propojuje osobní zodpovědnost s veřejným působením. Dlouhodobě se zasazuje o společenské začlenění znevýhodněných lidí, jeden svět pro všechny a v tom směru o transformaci sociálních služeb. Založila Společnost pro ranou péči, poskytující podporu rodinám dětí s postižením proto, aby děti s postižením nemusely žít izolované v ústavech. Díky jejím aktivitám byla raná péče uzákoněna jako sociální terénní služba a rozvinula se po celé republice. Jako člověk – matka, přítelkyně, dobrovolnice, metodička, konzultantka a lektorka usiluje o rozvoj dostupných a komunitních sociálních a zdravotních služeb pro lidi s postižením a jejich přijetí komunitou. Více zde.

V kategorii HRDINA ZA ČASŮ KRIZE

JAKUB KABELKA Když dostal sedmnáctiletý student druhého ročníku gymnázia Jakub Kabelka k loňským Vánocům 3D tiskárnu, ještě netušil, že na ní o pár měsíců později vytiskne několik set ochranných štítů, které rozdistribuuje mezi lékaře, záchranáře a policisty nejen v rodných Moravských Budějovicích, ale i v širokém okolí. Více zde.

VIETNAMCI POMÁHAJÍ Vietnamská komunita sehrála v boji proti koronavirové pandemii v Česku významnou roli. Tisíce vietnamských švadlen se zapojily do šití roušek, stovky majitelů večerek a restaurací nabízeli občerstvení zdarma zdravotníkům, hasičům či policistům. Aby se pomoc stala efektivní, založili mladý podnikatel Nguyen Manh Tung se svým kolegou informační portál, facebook a web Vietnamci pomáhají, propojující dobrovolníky a žadatele o pomoc. Více zde

RADOMÍR LAPČÍK Podnikatel, pedagog a filantrop Radomír Lapčík začal před čtvrt stoletím podnikat v rodném Zlíně. Ačkoliv dnes jeho firmy slaví mezinárodní úspěchy, svými filantropickými aktivitami zůstal Lapčík věrný svému regionu. Prostřednictvím svého nadačního fondu Credo se dlouhodobě zaměřuje na podporu rodin. V období koronaviru dal v rámci něj vzniknout dárcovskému programu NAVZDORY s cílem podpořit více než 1000 dětí ohrožených dopady pandemie. Více zde.

 

[/tatsu_text][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section][tatsu_section bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „repeat“ bg_attachment= ‚{„d“:“scroll“}‘ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ bg_animation= „none“ padding= ‚{„d“:“8px 0% 45px 0%“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „none“ section_height_type= „auto“ custom_height= ‚{„d“:““}‘ vertical_align= „center“ top_divider= „none“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:100}‘ top_divider_position= „above“ bottom_divider_height= ‚{„d“:100}‘ bottom_divider_position= „below“ top_divider_color= „#ffffff“ bottom_divider_color= „#ffffff“ invert_top_divider= „0“ invert_bottom_divider= „0“ flip_top_divider= „0“ flip_bottom_divider= „0“ section_id= „2019“ section_class= „“ section_title= „“ offset_value= „“ full_screen_header_scheme= „background–dark“ overflow= „“ z_index= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ key= „ftwxdb9x194kdp2l“][tatsu_row full_width= „0“ bg_color= „“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ no_margin_bottom= „0“ equal_height_columns= „0“ gutter= „medium“ column_spacing= „“ fullscreen_cols= „0“ swap_cols= „0“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ row_id= „“ row_class= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ border_radius= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „ftwxdb9x1i1zowyo“][tatsu_column bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= „scroll“ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:““}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ box_shadow_custom= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „none“ animate_overlay= „none“ link_overlay= „“ vertical_align= „none“ sticky= „0“ offset= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ column_parallax= „0“ column_width= ‚{„d“:“100″}‘ column_mobile_spacing= „0“ image_hover_effect= „none“ column_hover_effect= „none“ hover_box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ overflow= „“ col_id= „“ column_class= „“ top_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ top_divider_color= „#ffffff“ flip_top_divider= „0“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ bottom_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ bottom_divider_color= „#ffffff“ flip_bottom_divider= „0“ bottom_divider_zindex= „9999“ left_divider= „none“ left_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ left_divider_color= „#ffffff“ invert_left_divider= „0“ left_divider_zindex= „9999“ right_divider= „none“ right_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ right_divider_color= „#ffffff“ invert_right_divider= „0“ right_divider_zindex= „9999“ z_index= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „ftwxdb9x1o54qqh6“][tatsu_text bg_color= „“ color= „“ max_width= ‚{„d“:““}‘ wrap_alignment= „center“ text_alignment= ‚{„d“:“left“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 30px 0px“}‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ text_typography= ‚{„d“:““}‘ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ key= „ftwxdb9x1x6eqj7g“]

LAUREÁTI 2019

Kategorie Srdcař: Martina Seidlerová sype z rukávu komunitní aktivity a město Jeseník jí rozkvétá pod rukama. Ve svém rodném Jeseníku Martina Seidlerová už šest let organizuje celou řadu akcí, které probouzejí dřímající město a v jeho obyvatelích oživují nadšení, talent i odhodlání. Martina organizuje trhy, slavnosti, diskuse, vrací dech zapomenutému letnímu divadlu i parku… „K práci s komunitou mě inspirovala kultura v Mexiku, kde jsem strávila rok, a uvědomila jsem si, jak důležitá je starost o prostředí, ve kterém žijeme, dobré vztahy a spolupráce mezi lidmi,“ vysvětluje Martina. Martina čtyřikrát do roka pořádá sousedský festival domácího jídla a originálních restaurací Restaurant Day, organizuje Jesenické trhy a slavnosti, jejichž heslem je „místní pro místní“. Je iniciátorkou a moderátorkou Rady studentů a pravidelných Ranních klubů, což jsou diskuzní setkání místních lidí zajímajících se o svůj region, ze kterých vyplynulo několik lokálních projektů. Martina také spoluzaložila spolek Sudetikus, tedy „kus Sudet“, který akce zastřešuje. „Chci aktivizovat lidi, aby se začali podílet na tom, jak se bude město i region vyvíjet v budoucnosti, chci jim vrátit pocit síly, sebevědomí a spoluúčasti na tom, jak bude město a region vypadat a jak se v něm bude žít,“ říká Martina. „Jeseník skutečně ožil. Za poslední roky se změnil z místa, kde se nic neděje, na místo, které nabízí velké množství akcí, setkávání a oživování polozapomenutých míst. Jeseník je najednou městem, kde máte možnost zapojit se do dění a ovlivnit jeho podobu,“ vypočítává Zdeňka Morávková, která Martinu na Cenu Via Bona nominovala. A dodává: „Martina je člověk, který dokáže lidi kolem sebe strhnout. Navíc dokáže pro celou svou činnost nadchnout i mecenáše, firmy a jednotlivce, aby přispívali nejen svou aktivní účastí, ale i finančně.“

Kategorie Mladý srdcař: Patrik Zadina při odchodu z dětského domova pomoc přijímal, teď ji naopak sám rozdává druhým. Patrik Zadina vyrostl v dětském domově, kde trávil větší část svého dětství a dospívání. Když odtud po vyučení odešel, přestěhoval se do Prahy a osamostatnil se. S tímhle nelehkým krokem mu tehdy pomáhal Nadační fond Srdce na dlani. Postupně se situace otočila a Patrik se do práce fondu začal zapojovat. Říká k tomu: „Pomáhám, kde je potřeba. Na horách učím děti lyžovat, menší děti učím jezdit na kole, těm starším radím s tím, co potřebují, někdy v domově trávím i Vánoce nebo víkend. Baví mě to a snažím se nechybět na žádné akci, pokud mi to práce dovolí. Určitě v tom budu pokračovat.“ „Patrik je opravdu nadšeným pomocníkem. Já mám v nadačním fondu na starosti mimo jiné i projekt, kdy dětem v pěti dětských domovech plníme jejich vánoční přání. Přestože Patrikovi plat vystačí převážně na pokrytí bydlení, stravování a osobní potřeby, trval vloni před Vánoci na tom, že některé z dárků do dětského domova, ve kterém vyrostl, pořídí na vlastní náklady. To mě opravdu dojalo,“ vzpomíná Lucie Deniševská z Nadačního fondu Srdce na dlani. A jak to všechno vlastně začalo? „Nadační fond Srdce na dlani znám z doby, kdy jsem žil v dětském domově v Krásné Lípě. Jezdili za námi na návštěvy, připravovali pro nás různé vzdělávací nebo sportovní programy. Když jsem pak z dětského domova odcházel, pomohli mi se startem do samostatného života, s penězi, bydlením v Praze, životopisem, prací a vším, co bylo potřeba. Automaticky jsem s nimi dál jezdil na akce nebo do dětského domova, kde jsem předtím žil, a tak nějak přirozeně jsem se stal pravidelným dobrovolníkem.“ Ve svém volném čase Patrik pomáhá s organizací aktivit a do dětského domova, ve kterém vyrostl, se pravidelně vrací. Je tady malým dětem dobrým kamarádem, starším pak užitečným rádcem, který se i přes nepřízeň osudu dokázal úspěšně postavit na vlastní nohy a může tak s nimi sdílet vlastní zkušenosti. Patrik navíc dokáže pro dobrovolnictví a aktivity s tím spojené nadchnout své kolegy v práci i některé z dalších odrostlých dětí z dětského domova, které se do akcí vrhají spolu s ním.

Kategorie Dárcovská výzva: Ondřej Šimetka dříve s Lékaři bez hranic jezdil na mise, teď pro ně získává podporu extrémními výzvami. Pět dní se potil na jednom z nejtěžších závodů na horských kolech na světě, a to především proto, aby prostřednictvím dárcovské výzvy vybral co nejvíc peněz pro organizaci Lékaři bez hranic. MUDr. Ondřej Šimetka je špičkový gynekolog – porodník a také dlouholetý spolupracovník Lékařů bez hranic. Před třemi lety zorganizoval první dárcovskou výzvu, v rámci níž běžel maraton v New Yorku. Pro Lékaře bez hranic se mu tenkrát podařilo vybrat 180 000 korun. Díky skvělé odezvě se rozhodl jít do podobné výzvy znovu. Tentokrát si zvolil závod na kole přes Východní Timor, šlápl do pedálů a na podporu Lékařů bez hranic vybral dalších 131 800 Kč. Během pěti dní ujel téměř 450 km s převýšením přes 10 000 metrů při teplotách 35-40 stupňů. Průběžně zveřejňoval výsledky výzvy a fotoreportáž ze závodu na svém facebookovém profilu a motivoval lidi k dalším příspěvkům. „Závod byl docela těžký hlavně podmínkami, za kterých se jel. Kamenitý a prašný terén, velké převýšení, prudké kopce, extrémní horko, v noci zima, málo spánku, časový posun… Dojela nás méně než polovina. Ale každá minuta stála za to. Byl to úžasný zážitek,“ popisuje Ondřej. Východní Timor si pro svou výzvu nevybral náhodou. Právě tam totiž v roce 1999 odjel na svoji první misi a tím odstartoval mnoholetou spolupráci s Lékaři bez hranic. Poprvé se o této organizaci dozvěděl o pět let dříve: „To si pamatuju zcela přesně, byl jsem tenkrát ve 4. ročníku studia na medicíně. V novinách jsem našel krátkou zprávu o otevření pobočky Lékařů bez hranic v Rakousku, která byla doplněna stručnou informací o principech organizace a jejím poslání. Hned ten den mi bylo jasné, že přesně tohle chci jednou dělat. Později jsem absolvoval šest misí s Lékaři bez hranic a několik dalších s jinými organizacemi. Celkem asi pět let života.“ Kvůli profesi i svojí rodině už Ondřej na mise nejezdí, rozhodl se proto pomáhat Lékařům bez hranic právě dárcovskými výzvami. „Jako přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě je Ondřej veřejně známá osobnost, která má možnost ovlivnit široké okolí – kolegy, pacienty i své přátele. Ty všechny svým profesním i osobním životem inspiruje k dobročinnosti, dárcovství a pomoci ostatním. Vzhledem k jeho filantropickému přístupu k životu věříme, že tato výzva nebyla jeho poslední,“ říká Kateřina Smolková z organizace Lékaři bez hranic. „Práce pro Lékaře bez hranic a jiné organizace mi zcela jistě otevřela oči, ukázala složitost světa, co je a co není podstatné, obohatila mě i z profesního hlediska. Bylo to nesmírně zajímavé období, ze kterého čerpám dodnes,“ dodává Ondřej.

Kategorie Dobrá firma: Vincentka, z jejíhož pramene tryská pomoc luhačovickému regionu.  Díky přírodnímu bohatství, na kterém je založena, je firma Vincentka neodmyslitelně spjatá s lázeňským městem Luhačovice. Vyrábí léčivou vodu z místního zdroje, a proto se také přirozeně zajímá o historii místa, ve kterém působí. „Jsme relativně menší rodinnou společností, ale spojenou s více než 300letou úžasnou historií známé minerální vody, která je velkým přírodním darem pro Luhačovice i celý region. V průběhu dvacetileté existence společnosti jsme si uvědomili potřebu projevit úctu, pokoru a respekt k tomuto daru. Formou filantropických aktivit pomáháme a podporujeme řadu obecně prospěšných, společenských a kulturních akcí, které se v Luhačovicích a okolí každoročně odehrávají,“ říká Ladislav Šumšal, spolumajitel a předseda představenstva Vincentky. Pan Šumšal je znám i svými soukromými filantropickými aktivitami. Firma se věnuje dobročinnosti v podstatě od svého založení, tedy od roku 1998. Vincentka je například dlouhodobým podporovatelem lokálního festivalu Luhovaný Vincent. Podporuje také aktivity okrašlovacího spolku Calma, který tak může pořádat řadu kulturních programů v kraji, jako je třeba Slavnost ptačích budek, Otevírání pramenů nebo Kloboukový den. Vincentka také spolupracovala s městem Luhačovice při realizaci čtyř dětských hřišť, sponzoruje každoročně hudební Festival Janáček a Luhačovice, Luhačovický saxofonový orchestr, Pěvecký soubor Janáček, Divadelní Luhačovice, dlouhodobě podporuje Korunku Luhačovice. Pravidelně spolupracuje s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, a to konkrétně s jeho pobočkou Muzeem luhačovického Zálesí, podporuje letní tábory diabetických dětí.  A to stále není všechno! Celková finanční i věcná hodnota všech dobročinných aktivit firmy se pohybuje okolo půl milionu korun ročně. „Luhačovice jsou malebné moravské lázeňské město, které navštěvují ročně desetitisíce nejen pacientů, ale i hostů z Česka a zahraničí. Aby tomu tak bylo i nadále, je třeba zajistit prvotřídní léčení s využitím zdejších přírodních minerálních léčivých vod, klimatických podmínek, ale i pestré a kvalitní kulturní a společenské zázemí – a zde spatřujeme smysl našich aktivit,“ doplňuje Ladislav Šumšal.

Zvláštní uznání za Dobré sousedství: Eva Lehotská přetvořila vyloučenou ostravskou osadu v místo klidného soužití navzdory úřadům i původním svárům. Kdysi dělnická kolonie Bedřiška je její srdeční záležitostí. Eva Lehotská v jednom z původních tzv. finských domků v minulosti bydlela a nyní se osadu, která několik let čelí snahám o demolici, snaží zachránit a udržet tady silnou a soudržnou sousedskou komunitu. V kolonii momentálně žije 26 rodin, tedy přibližně stovka obyvatel. Díky Eviným aktivitám tu funguje unikátní soužití romského a neromského obyvatelstva. Nebylo tomu tak vždycky. „V roce 2010 se mezi místními vyostřily spory, které vyvrcholily vhozením zápalné láhve do domu jedné z romských rodin sousedem z majority. Všechno zlé je pro něco dobré. Právě to bylo tím impulsem, kdy si všichni lidé na Bedřišce uvědomili, že se něco musí změnit,“ vzpomíná Eva Lehotská. Eva se začala aktivně angažovat a od té doby nepolevila. „První velký úklid Bedřišky iniciovala hned v roce 2010 a zapojila do něj všechny místní obyvatele. Eva se nikdy nevzdává. A to přesto, že sama má závažné zdravotní problémy,“ doplňuje Eliška Černá, která Evu na Cenu Via Bona nominovala. Eva v podstatě působí jako přirozená komunitní pracovnice. Sousedy obchází dům od domu, s každým se zastaví, vyslechne ho, vysvětlí, pomůže. Také chodí pravidelně na zasedání zastupitelstva obvodu i města a kriticky vystupuje proti záměru demolice osady a vystěhování obyvatel. Bedřiška se stala klidným a čistým místem k životu. Obyvatelé si zvykli se potkávat a své problémy otevřeně řešit. Eva k tomu dodává: „Nejvíc mě těší, když vidím, kam se lidé z Bedřišky od roku 2010 posunuli. Když vidím čisté ulice, upravené domy, které si jejich nájemníci opravili na vlastní náklady. Když mě dítě pozdraví a zeptá se: Teto, kdy budeme zase uklízet? Když mi jedna z romských maminek hrdě hlásí, že její syn měl na vysvědčení samé jedničky a jen jednu trojku. Když mi jeden starý pán, co zde bydlí déle než 60 let, poděkuje za to, že tam stále může žít. Když mi další oznámí, že se rozhodli na Bedřišce zůstat tak dlouho, jak to jen půjde, protože mi věří. O záchranu Bedřišky budu usilovat tak dlouho, jak bude potřeba a co mi síly budou stačit.“

Můžete se také podívat na videozáznam ze slavnostního udílení, které proběhlo 22. května 2019 v pražském Bio Oko.

 

[/tatsu_text][tatsu_text bg_color= „“ color= „“ max_width= ‚{„d“:““}‘ wrap_alignment= „center“ text_alignment= ‚{„d“:“left“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 30px 0px“}‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ text_typography= ‚{„d“:““}‘ hide_in= „“ css_id= „2018“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ key= „ZuJ0GChry“]

LAUREÁTI 2018

 

Kategorie Dobrá firma:

RODAN HOJGR A Naturfyt-BIO za to, že prostřednictvím své firmy dlouhodobě snaží zvyšovat kvalitu života na rodném Jesenicku

Majitel firmy Naturfyt – BIO dlouhodobě podporuje místní komunitu a aktivní lidi, kteří chtějí něco změnit na jeho rodném Jesenicku. Přispěl k vylepšení zdejší lesní školky nebo k obnově secesní Tančírny v Račím údolí, ale neváhá se zapojit ani dobrovolnicky, jako při výsadbě třešňové aleje v Jeseníku. Prostřednictvím spolku Sudetikus podporuje organizaci lokálních akcí, od farmářských trhů po festivaly a diskusní setkání a podporuje mladé lidi v začátcích, např. začínající místní architektce svěřil projekt zahrady u nového areálu firmy.

Kategorie Mecenáš:

LIBOR MALÝ za to, že omáhá proti předluženosti Čechů a propaguje nový směr „ekonomiky daru“

Libor Malý se dlouhodobě věnuje podpoře neziskových projektů a organizací, které se snaží přinést pozitivní celospolečenskou změnu. Kromě každoročních příspěvků na dobré účely se po setkání s dívkou, kterou nákladnost léčby rakoviny přivedla do exekuce, pustil do boje s dluhovým byznysem. Díky jeho finanční podpoře mohla organizace Člověk v tísni poskytnout bezplatné poradenství mnoha lidem, kteří se dostali do finančních problémů, přispět k přijetí opatření a zákonů umožňujícím dlužníkům se vymanit z dluhů a opět se začlenit do normálního života a ušetřit tak českým domácnostem přes 10 miliard Kč ročně. Prostřednictvím sociální sítě Hearth.net propaguje ekonomiku daru a snaží se ke štědrosti a laskavosti inspirovat i ostatní.

Kategorie Závěť pomáhá:

MARCELA MEJSTŘÍKOVÁ za to, že svůj majetek odkázala organizaci Mamma HELP

Marcela Mejstříková před lety prošla zkušeností s onemocněním rakovinou prsu. Svůj boj vyhrála a v roce 1999 pomohla založit sdružení Mamma HELP podporující ženy, kterým byla diagnostikována rakovina. Působila v něm jako terapeutka, pomáhala zakládat centra i v dalších městech a činnost sdružení se rozhodla podpořit i ze své závěti. Paní Mejstříková přišla o všechny své příbuzné, a tak v roce 2014 odkázala své jmění právě sdružení Mamma HELP a bude v pomoci druhým pokračovat i po své smrti.

Kategorie Srdcař:

LUDMILA BÖHMOVÁ za dlouholeté aktivity ve Středoafrické republice, kde pomáhá vzdělávat mladou generaci, aby podpořila její budoucí ekonomickou nezávislost

Ludmila Böhmová spolu se svým manželem a několika přáteli založila v roce 2006 obecně prospěšnou společnosti SIRIRI, která ve Středoafrické republice pomáhá v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství. Jejím cílem je co nejvíce zpřístupnit vzdělání mladým lidem a vzdělávat i učitele. Pomohli tak už k vybudování střední školy, ubytovny pro studenty a denního stacionáře pro sirotky v městě Bozoum, vytvoření vzdělávacího programu pro učitele nebo vyrobení historicky prvního ilustrovaného slabikáře v národním jazyce sango, aby se děti už nemusely učit číst a psát v jazycích, kterým nerozumí a zvýšily se jejich šance na vzdělání.

Kategorie Mladý srdcař a Cena Veřejnosti:

PETRA SOUKUPOVÁ za založení Police Symphony Orchestra – orchestru mladých, který pomáhá na Broumovsku

V roce 2010 přesvědčila patnáctiletá Petra Soukupová spolu se svým bratrem několik dospělých, že když jim pomůžou realizovat jejich nápad, budou v budoucnu naopak pomáhat mladí. A tak vznikl POLICE SYMPHONY ORCHESTRA. Dnes má orchestr 65 členů, za sebou přes 60 koncertů v Čechách i zahraničí a tvoří ho jen mladí lidé. Mnoha z nich pomohl orchestr v budoucí kariéře a prostřednictvím benefičních koncertů podporují mladí muzikanti např. Nadační fond Hospital Broumov, který zajišťuje zdravotnické vybavení pro dlouhodobě nemocné.

Můžete se také podívat na fotogalerii a videozáznam ze slavnostního udílení, které proběhlo 21. května 2018 v pražské La Fabrice, nebo přečíst článek na Viablogu.

 

[/tatsu_text][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section][tatsu_section bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „repeat“ bg_attachment= ‚{„d“:“scroll“}‘ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ bg_animation= „none“ padding= ‚{„d“:“0px 0% 45px 0%“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „none“ section_height_type= „auto“ custom_height= ‚{„d“:““}‘ vertical_align= „center“ top_divider= „none“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:100}‘ top_divider_position= „above“ bottom_divider_height= ‚{„d“:100}‘ bottom_divider_position= „below“ top_divider_color= „#ffffff“ bottom_divider_color= „#ffffff“ invert_top_divider= „0“ invert_bottom_divider= „0“ flip_top_divider= „0“ flip_bottom_divider= „0“ section_id= „2017“ section_class= „“ section_title= „“ offset_value= „“ full_screen_header_scheme= „background–dark“ overflow= „“ z_index= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ key= „_KY5ZUJP3“][tatsu_row full_width= „0“ bg_color= „“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ no_margin_bottom= „0“ equal_height_columns= „0“ gutter= „medium“ column_spacing= „“ fullscreen_cols= „0“ swap_cols= „0“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ row_id= „“ row_class= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ border_radius= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „jTIl93MWNA“][tatsu_column bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= „scroll“ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:““}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ box_shadow_custom= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „none“ animate_overlay= „none“ link_overlay= „“ vertical_align= „none“ sticky= „0“ offset= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ column_parallax= „0“ column_width= ‚{„d“:“100″}‘ column_mobile_spacing= „0“ image_hover_effect= „none“ column_hover_effect= „none“ hover_box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ overflow= „“ col_id= „“ column_class= „“ top_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ top_divider_color= „#ffffff“ flip_top_divider= „0“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ bottom_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ bottom_divider_color= „#ffffff“ flip_bottom_divider= „0“ bottom_divider_zindex= „9999“ left_divider= „none“ left_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ left_divider_color= „#ffffff“ invert_left_divider= „0“ left_divider_zindex= „9999“ right_divider= „none“ right_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ right_divider_color= „#ffffff“ invert_right_divider= „0“ right_divider_zindex= „9999“ z_index= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „x48WRuILno“][tatsu_text bg_color= „“ color= „“ max_width= ‚{„d“:““}‘ wrap_alignment= „center“ text_alignment= ‚{„d“:“left“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 30px 0px“}‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ text_typography= ‚{„d“:““}‘ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ key= „wXiee6L0Nt“]

LAUREÁTI 2017


Kategorie Individuální filantropie:

ZDENKA WASSERBAUEROVÁ
Před osmnácti lety její vnuk onemocněl leukémií. Ze své nemoci se vyléčil, ale tříletý chlapec, který ležel na vedlejší posteli, zemřel. Pro Zdenku Wasserbauerovou to byl zlomový moment života. Kdyby měl dárce kostní dřeně, přežil by. Svou životní energii začala vkládat do nabádání mladých lidí, že zápis do registru dárců kostní dřeně může zachraňovat životy. Objížděla školy, přesvědčovala dělníky v továrnách. Podle odhadů národního registru dárců díky ní nabídlo svou kostní dřeň okolo 10 000 lidí, svou energií tedy zachránila řadu životů.

Kategorie Mladý filantrop:

MILAN DZURIAK
Milan závodně sportoval, dokud zdravotní problémy neukončily jeho kariéru. Rozhodl se však se svou nemocí poprat – a začít plnit sny ostatním. Zrodila se kampaň Cesta proti bolesti, na které během měsíce ujel na kole 2000 kilometrů, aby pro dva chlapce s postižením získal peníze na nový invalidní vozík a výlet do Paříže. Ve svých dobročinných expedicích pokračoval dál. Jeho druhá cesta vedla pěšky ze Sněžky do rodného Jirkova. Na plnění snů ostatním nemocným vybral 190 tisíc korun. S dobročinnými projekty pokračuje dodnes.

Kategorie Dobrá firma:

ČSOB
Filantropie má v ČSOB mnohaletou tradici. Už na začátku devadesátých let firma stála u zrodu myšlenky vzniku Fondu vzdělání Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a od té doby podpořila stipendii stovky studentů se zdravotním postižením a ze sociálně slabých rodin. V současnosti podporuje dobrovolnictví svých zaměstnanců, mezi unikátní projekty pak patří Karta dobré vůle – debetní karta, jejímž prostřednictvím klienti privátního bankovnictví při platebních transakcích přispívají na veřejně prospěšné projekty.

Kategorie Regionální filantropie – cena České televize:

JAN ŠKOLNÍK A FIRMA HOBRA-ŠKOLNÍK
Jeho cílem je přivést život do kraje, kde nestojí žádné velké město, který ze tří stran obepíná hranice a kam je zdánlivě odevšad daleko. Jan Školník a jeho firma Hobra-Školník oživují Broumovsko. Velkou část energie vložili do obnovy unikátního Broumovského kláštera, který proměňují se svým týmem v centrum vzdělanosti a kultury. Založili Agenturu pro rozvoj Broumovska, která usiluje o to, aby se tu lidem lépe žilo a vraceli se sem turisté. Na zdejší koncerty či výstavy se sjíždějí lidé z celé republiky.

[/tatsu_text][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section][tatsu_section bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „repeat“ bg_attachment= ‚{„d“:“scroll“}‘ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ bg_animation= „none“ padding= ‚{„d“:“0px 0% 45px 0%“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „none“ section_height_type= „auto“ custom_height= ‚{„d“:““}‘ vertical_align= „center“ top_divider= „none“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:100}‘ top_divider_position= „above“ bottom_divider_height= ‚{„d“:100}‘ bottom_divider_position= „below“ top_divider_color= „#ffffff“ bottom_divider_color= „#ffffff“ invert_top_divider= „0“ invert_bottom_divider= „0“ flip_top_divider= „0“ flip_bottom_divider= „0“ section_id= „2018“ section_class= „“ section_title= „“ offset_value= „“ full_screen_header_scheme= „background–dark“ overflow= „“ z_index= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ key= „HQDqV7x5U“][tatsu_row full_width= „0“ bg_color= „“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ no_margin_bottom= „0“ equal_height_columns= „0“ gutter= „medium“ column_spacing= „“ fullscreen_cols= „0“ swap_cols= „0“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ row_id= „“ row_class= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ border_radius= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „uDkPnksjQR“][tatsu_column bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= „scroll“ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:““}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ box_shadow_custom= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „none“ animate_overlay= „none“ link_overlay= „“ vertical_align= „none“ sticky= „0“ offset= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ column_parallax= „0“ column_width= ‚{„d“:“100″}‘ column_mobile_spacing= „0“ image_hover_effect= „none“ column_hover_effect= „none“ hover_box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ overflow= „“ col_id= „“ column_class= „“ top_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ top_divider_color= „#ffffff“ flip_top_divider= „0“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ bottom_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ bottom_divider_color= „#ffffff“ flip_bottom_divider= „0“ bottom_divider_zindex= „9999“ left_divider= „none“ left_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ left_divider_color= „#ffffff“ invert_left_divider= „0“ left_divider_zindex= „9999“ right_divider= „none“ right_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ right_divider_color= „#ffffff“ invert_right_divider= „0“ right_divider_zindex= „9999“ z_index= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „CMqnlJgbFJ“][tatsu_text bg_color= „“ color= „“ max_width= ‚{„d“:““}‘ wrap_alignment= „center“ text_alignment= ‚{„d“:“left“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 30px 0px“}‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ text_typography= ‚{„d“:““}‘ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ key= „N_EosvrG0v“]

LAUREÁTI 2016


Kategorie Srdcař a Cena veřejnosti:

ZDEŇKA MOCŇÁKOVÁ
Od svých 25 let je Zdeňka Mocňáková upoutána na vozík, přesto věnuje svůj volný čas pomoci seniorům a zdravotně znevýhodněným. V Lounech zřídila službu Senior taxi pro lidi, kteří se obtížně pohybují. Ve Svazu tělesně postižených Zdeňka Mocňáková už skoro 30 let zvyšuje povědomí o životě a problémech lidí s postižením. Nominovala: Iva Slavíčková, Svaz tělesně postižených v České Republice z.s. okresní organizace Louny

Kategorie Mladý srdcař (oceněni byli tito dva mladí filantropové):

MILAN DZURIAK
Milan závodně sportoval, jenže zdravotní problémy ukončily jeho kariéru. To ho ale nezlomilo. Vyjel na Cestu proti bolesti, chtěl během měsíce ujet na kole 2000 kilometrů a splnit sny dvěma postiženým chlapcům – konkrétně získat pro ně peníze na nový invalidní vozík a výlet do Paříže. To se mu povedlo a Milan v současnosti chystá druhý ročník Cesty proti bolesti. Nominovali: Eva Dušková, Jirka Slávik, Hana Lednová

JAKUB TREFNÝ
Jakub pravidelně navštěvuje seniory v domovech důchodců, účastní se vánočních obědů pro lidi bez domova, organizuje veřejné sbírky pro potřebné a neváhá ani vyrazit do zahraničí pomoci lidem na útěku před válkou. Přestože je Jakubovi teprve 19 let, patří mezi zkušené dobrovolníky a svými skutky už k dobrovolnictví inspiroval spoustu spolužáků a lidí ze svého okolí. Nominovala: Alena Švejdová, The English College in Prague – Anglické gymnázium, o.p.s.

Kategorie Dobrá firma:

DUŠAN HOPP, AUTODÍLY SERVIS s.r.o.
Majitel firmy Dušan Hopp v posledních letech získával peníze a koordinoval dobrovolníky při rekonstrukci azylového domu pro těhotné ženy v nouzi. V současnosti se s dalšími dobrovolníky účastní brigád k zajištění provozu domu. Pan Dušan Hopp jde v regionu příkladem a ukazuje, že i malé podniky v odvětví, od kterého se to zrovna nečeká, mohou udělat mnoho dobrého. Smysluplné přesvědčení, že lidský život je dar, který je potřeba chránit, se snaží sdílet a uvádět do konkrétních činů nejen ve svých dobrovolnických aktivitách, ale také ve své firmě. Nominovala: Marcela Holeňová, Dlaň životu o.p.s.

Kategorie Mecenáš:

SANJIV SURI
Majitel firmy Zátiší Group Sanjiv Suri na své narozeninové oslavě vybídl hosty, aby místo dárku podpořili projekt Člověka v tísni v Kambodži. Vybranou částku sám zdvojnásobil. Další peníze věnoval na vybudování dvou škol v Kongu. V rodné Indii ujel na kole 850 km, aby získal prostředky pro projekty Lékařů bez hranic. Sanjiv Suri zapojuje do filantropických aktivit své známé a pomáhá posouvat kulturu filantropie v Česku. Nominoval: Tomáš Vyhnálek, Člověk v tísni, o.p.s.

Kategorie Věrný dárce:

ASAF AUERBACH
Pokračuje v odkazu svého zachránce, Sira Nicholase Wintona. Díky jeho statečnosti přežil válku a sám teď pomáhá dětem v nouzi. Už více než 9 let každý měsíc věnuje dvě třetiny svého sirotčího důchodu na podporu dětem v nejchudších zemích světa. Asaf Auerbach se také účastní vzdělávacích besed a vybízí k pomoci druhým. Nominovala: Hana Čermáková, Český výbor pro UNICEF

Kategorie Závěť pomáhá:

LUDMILA ŠILHÁNKOVÁ
Ve své závěti odkázala přes dva miliony korun na podporu vzdělávání a rekreaci dětí a mladých lidí se zdravotním postižením. I přes své vlastní zdravotní postižení se stala uznávanou mikrobioložkou. Nominovala: Monika Granja, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

 

[/tatsu_text][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section][tatsu_section bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „repeat“ bg_attachment= ‚{„d“:“scroll“}‘ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ bg_animation= „none“ padding= ‚{„d“:“0px 0% 45px 0%“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „none“ section_height_type= „auto“ custom_height= ‚{„d“:““}‘ vertical_align= „center“ top_divider= „none“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:100}‘ top_divider_position= „above“ bottom_divider_height= ‚{„d“:100}‘ bottom_divider_position= „below“ top_divider_color= „#ffffff“ bottom_divider_color= „#ffffff“ invert_top_divider= „0“ invert_bottom_divider= „0“ flip_top_divider= „0“ flip_bottom_divider= „0“ section_id= „2018“ section_class= „“ section_title= „“ offset_value= „“ full_screen_header_scheme= „background–dark“ overflow= „“ z_index= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ key= „7Doa742SC“][tatsu_row full_width= „0“ bg_color= „“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ no_margin_bottom= „0“ equal_height_columns= „0“ gutter= „medium“ column_spacing= „“ fullscreen_cols= „0“ swap_cols= „0“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ row_id= „“ row_class= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ border_radius= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „Gzc3Xu8UQ3“][tatsu_column bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= „scroll“ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:““}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ box_shadow_custom= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „none“ animate_overlay= „none“ link_overlay= „“ vertical_align= „none“ sticky= „0“ offset= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ column_parallax= „0“ column_width= ‚{„d“:“100″}‘ column_mobile_spacing= „0“ image_hover_effect= „none“ column_hover_effect= „none“ hover_box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ overflow= „“ col_id= „“ column_class= „“ top_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ top_divider_color= „#ffffff“ flip_top_divider= „0“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ bottom_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ bottom_divider_color= „#ffffff“ flip_bottom_divider= „0“ bottom_divider_zindex= „9999“ left_divider= „none“ left_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ left_divider_color= „#ffffff“ invert_left_divider= „0“ left_divider_zindex= „9999“ right_divider= „none“ right_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ right_divider_color= „#ffffff“ invert_right_divider= „0“ right_divider_zindex= „9999“ z_index= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „fNh7BWIEcl“][tatsu_text bg_color= „“ color= „“ max_width= ‚{„d“:““}‘ wrap_alignment= „center“ text_alignment= ‚{„d“:“left“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 30px 0px“}‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ text_typography= ‚{„d“:““}‘ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ key= „w6YbzrymZn“]

LAUREÁTI 2015

Cena za osobní zaujetí – Srdcař roku:

Zdenka Wasserbauerová
 za dlouholetou mimořádnou výdrž a obětavost při získávání nových dárců kostní dřeně ve Zlínském kraji během posledních 18 let a za osvětu u mladých lidí, že dárcovství kostní dřeně má smysl.  Po setkání s chlapcem s hemato-onkologickým onemocněním, který hledal vhodného dárce, se paní Zdenka v roce 1997 rozhodla motivovat mladé lidi, aby se zapsali do národního registru dárců dřeně. Svým osobním zápalem bez nároku na honorář již získala 7 500 nových dárců a ve svém úsilí, ač je důchodkyně, neúnavně pokračuje.  Svou mnohaletou prací tak nepřímo zachránila řadu lidských životů. Zdenku Wasserbauerovou nominoval Český národní registr dárců dřeně o. p. s.

Cena pro mladého filantropa:

Studentka Kateřina Vaňáková za realizaci řady dobrovolnických aktivit ve svém okolí. V roce 2014 to byla TOUR za kyslíkem, hudební turné po českých městech.  Cílem bylo pořídit oxykoncentrátor pro malou Rozálku, která trpí genetickým onemocněním, projevujícím se častými problémy dýchání. Kateřina také dlouhodobě doprovází paní Ladislavu Pořízkovou, hráčku tenisu na invalidním vozíku, na turnaje po celé republice a jako manažerka začínajících hudebních skupin zajišťuje doprovod mladým lidem na vozíčku. Svým zápalem pro věc strhává k  dobrovolnictví i další mladé lidi. Kateřinu Vaňákovou nominovala Seppia o. s.

Cena za dar ze závěti:

Profesorka Kateřina Šmídková za dar ze závěti pro Českou společnost ekonomickou. Jeho účelem bylo vytvoření ceny podporující české vědkyně v oblasti ekonomie kvůli jejich obtížnějšímu postavení v tomto oboru. Profesorka Kateřina Šmídková, která působila jako ředitelka výzkumu České národní banky a profesorka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, zemřela předčasně v roce 2014. V dopise na rozloučenou odkázala České společnosti ekonomické 1 milion korun na realizaci svého snu.  Každé dva roky teď díky jejímu odkazu získá vynikající česká vědkyně v oboru ekonomie Cenu Kateřiny Šmídkové ve výši 100 tisíc korun. První ročník ceny proběhl v květnu letošního roku. Kateřinu Šmídkovou nominovala in memoriam Česká společnost ekonomická.

Cena za otevírání nových cest:

Vojtěch Sedláček
 za inovativní podporu lidí bez domova. Podnikatel působící v sociální oblasti se stal ve spolupráci s nevládní organizací Naděje hlavním iniciátorem a patronem projektu Nejdřív Střecha. Projekt umožní lidem na ulici získat až 2 měsíce bydlení zdarma. Během této doby dostanou jeho účastníci šanci na stabilizaci své situace, vyřízení potřebných záležitostí, nalezení zaměstnání apod. Pan Sedláček věnoval mnoho svého času na plánování, vytvoření, propagaci tohoto projektu a v rozjezdu ho podpořil částkou 130 tisíc korun. Ukazuje se, že pan Sedláček otevřel novou možnost pomoci, která je účinná – jen od září 2014 do května 2015 této možnosti využilo již 128 lidí, kteří pod střechou strávili 2097 dní. Vojtěcha Sedláčka nominovala Naděje z. s.

Cena pro individuálního dárce:

Libor Winkler
 za jeho systematickou podporu protikorupčního projektu Rekonstrukce státu. Projekt je společným dílem nevládních organizací a dalších partnerů a jeho cílem je prosazení devíti protikorupčních zákonů. Rekonstrukci státu podpořil Libor Winkler, předseda představenstva společnosti RSJ, poprvé na podzim 2013. Od té doby podporuje projekt každoročně, přičemž dary nesměřuje pouze na konkrétní mediální kampaně, ale i na průběžnou koordinační práci, která je pro realizaci projektu nezbytná. Podpora Rekonstrukce státu dobře zapadá do podpory dalších protikorupčních aktivit (zejména Nadačního fondu proti korupci), kterým se Libor Winkler dlouhodobě věnuje. Libora Winklera nominoval Frank Bold Society.

Cena pro malou a střední firmu:

Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
 za dlouholetou podporu mnoha sociálních projektů na Orlickoústecku, Rychnovsku a Svitavsku. Od roku 2001, kdy byl založen grantový program Konzumu, Společně za úsměv, bylo v   tomto regionu obdarováno více než 80 neziskových organizací celkovou částkou převyšující 3 miliony korun. Konkrétním příkladem podpory je aktivita v Centru pro rodinu, takzvaná Dědečkova dílna, kde šikovní senioři předávají chlapcům své dovednosti s prací se dřevem či kovem. Konzum v Ústí nad Orlicí nominovalo sdružení CEMA Žamberk.

Cena pro velkou firmu:

NET4GAS s. r. o.
 za dlouhodobou a štědrou podporu Českého svazu ochránců přírody. Díky firemnímu programu Blíž přírodě se podařilo od roku 2007 přiblížit veřejnosti až 70 přírodních lokalit, o které se ochránci přírody dlouhodobě starají.  Rovněž jsou podporovány celostátní přírodovědné soutěže pro děti a mládež a podpora míří i do záchranných stanic pro volně žijící živočichy. Společnost NET4GAS podpořila program Blíž přírodě od jeho založení částkou v řádech desítek milionů korun, jen v roce 2014 se jednalo o 5,4 milionů korun.  Kromě finanční pomoci se zaměstnanci NET4GAS účastní otevírání nových lokalit a pomáhají s  propagací exkurzí. Společnost NET4GAS nominoval Český svaz ochránců přírody.

Cena veřejnosti:

Prima, tercie, kvarta a 4.C, Gymnázium Jateční v Ústí nad Labem za sérii unikátních dobročinných projektů. Studenti Gymnázia Jateční se řadu let účastní dobrovolnictví: někteří studenti pomáhají s doučováním v sociálně vyloučených rodinách, třída 4.C se setkává se seniory a lidmi s mentálním postižením. Studenti kvarty podporují krizové centrum prodejem lízátek za dobrovolnou cenu, k lízátku se přikládá i vzkaz, který studenti doručí obdarované osobě. Studenti primy zorganizovali sbírku pro místní Centrum krizové intervence Spirála, třída tercie naopak nacvičila loutkové divadlo pro speciální MŠ Stromeček. Do podpory se zapojuje i celá škola pořádáním takzvaného Dne dobra. Gymnázium Jateční v Ústí nad Labem nominovalo Vožekovo sdružení o. s.

 

[/tatsu_text][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section][tatsu_section bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „repeat“ bg_attachment= ‚{„d“:“scroll“}‘ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ bg_animation= „none“ padding= ‚{„d“:“0px 0% 45px 0%“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „none“ section_height_type= „auto“ custom_height= ‚{„d“:““}‘ vertical_align= „center“ top_divider= „none“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:100}‘ top_divider_position= „above“ bottom_divider_height= ‚{„d“:100}‘ bottom_divider_position= „below“ top_divider_color= „#ffffff“ bottom_divider_color= „#ffffff“ invert_top_divider= „0“ invert_bottom_divider= „0“ flip_top_divider= „0“ flip_bottom_divider= „0“ section_id= „2014“ section_class= „“ section_title= „“ offset_value= „“ full_screen_header_scheme= „background–dark“ overflow= „“ z_index= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ key= „ftwxdb9x3wfsfkz0“][tatsu_row full_width= „0“ bg_color= „“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ no_margin_bottom= „0“ equal_height_columns= „0“ gutter= „medium“ column_spacing= „“ fullscreen_cols= „0“ swap_cols= „0“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ row_id= „“ row_class= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ border_radius= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „ftwxdb9x456f2syq“][tatsu_column bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= „scroll“ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:““}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ box_shadow_custom= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „none“ animate_overlay= „none“ link_overlay= „“ vertical_align= „none“ sticky= „0“ offset= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ column_parallax= „0“ column_width= ‚{„d“:“100″}‘ column_mobile_spacing= „0“ image_hover_effect= „none“ column_hover_effect= „none“ hover_box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ overflow= „“ col_id= „“ column_class= „“ top_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ top_divider_color= „#ffffff“ flip_top_divider= „0“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ bottom_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ bottom_divider_color= „#ffffff“ flip_bottom_divider= „0“ bottom_divider_zindex= „9999“ left_divider= „none“ left_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ left_divider_color= „#ffffff“ invert_left_divider= „0“ left_divider_zindex= „9999“ right_divider= „none“ right_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ right_divider_color= „#ffffff“ invert_right_divider= „0“ right_divider_zindex= „9999“ z_index= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „ftwxdb9x4a6y8n2r“][tatsu_text bg_color= „“ color= „“ max_width= ‚{„d“:““}‘ wrap_alignment= „center“ text_alignment= ‚{„d“:“left“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 30px 0px“}‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ text_typography= ‚{„d“:““}‘ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ key= „ftwxdb9x4j1duh9u“]

LAUREÁTI 2014

Cena novinářů pro individuálního dárce:

Kvido Štěpánek
za dlouhodobou pomoc a podporu řady neziskových organizací jako např: Orlickoústecká nemocnice, UNICEF, sdružení Jasněnka, Nadace charty 77. Kvido Štěpánek sám říká: „Pokud mám možnost pomoci, tak je potřeba to udělat, protože my, kteří jsme zdraví, zajištění a pomoc druhých nepotřebujeme, bychom měli pomáhat těm potřebným. Neříkejme nikdy „ať to zařídí stát či jím zřízené instituce“. Pokud mám pocit, že by se mělo něco změnit, měl bych se o to zasloužit především sám. Nenadávejme na politiky, sami jsme si je zvolili, pojďme příkladem, protože ač se to nezdá i v dnešní době platí, že příklady táhnou.“

Cena pro mladého filantropa:

Martin Kučera a Vojtěch Paukner
za projekt „Milý Ježíšku…“, funkční systém obdarovávání dětí z dětských domovů. Do projektu bylo zapojeno 24 dětských domovů z České a Slovenské republiky, které nominovaní sami kontaktovali. V prvním kole bylo během tři dní splněno přes 217 dětských přání. Celkem bylo vyslyšeno 500 dětských přání. Webové stránky projektu milyjezisku.eu navštívilo 30.000 návštěvníků.

Cena za osobní zaujetí – Srdcař roku:

Tuto cenu letos výjimečně získali dva „Srdcaři“. Zvolením dvou vítězů v této kategorii chce komise zdůraznit, že pro společnost jsou stejně důležití ti, kterým se daří rozjet velké a mediálně viditelné charitativní projekty, tak „obyčejní“ lidé, kteří nemají možnost darovat velké finanční částky, ale přesto se rozhodnou pomáhat se stejně velkým osobním nasazením.

Barbora Jindřiška Petrtýlová
za mimořádnou výdrž a obětavost, se kterými se již 14 let každou první sobotu v měsíci neúnavně účastní projektu organizace UNICEF Pečení pro děti. Kromě pomoci s realizací akce přímo na místě vytváří a spravuje web projektu, finančně přispívá do fondu UNICEF a jako dobrovolník se účastní i dalších dlouhodobých projektů této organizace.

Petr Sýkora
za osobní nasazení a odvahu, se kterými přistoupil k realizaci unikátního projektu DOBRÝ ANDĚL. Za více než 30 měsíců existence nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL pomohl rozdělit více než 1 500 rodinám s nemocnými dětmi téměř 90 milionů korun a umožnil tak více než 27 tisícům dárců zažít radost z dávání. Přínos Petra Sýkory je vyšší než plný pracovní úvazek a mimo jiné je také sám Dobrým andělem a finančně podporuje rodiny s dětmi.

Cena za otevírání nových cest:

Aleš Jeník
za dlouhodobou podporu neziskového sektoru, která začala zapojením do projektu společnosti Vodafone Rok Jinak, jehož výsledkem bylo vytvoření online platební brány pro neziskové organizace Darujme.cz. Pan Jeník následně založil sdružení CRM pro neziskovky, které pomáhá profesionalizaci neziskového sektoru napojením na CRM systém Salesforce.com. Aleš Jeník neustále hledá nové možnosti, jak daný projekt rozšířit a jak neziskový sektor technologicky dále rozvíjet.

Cena pro malou a střední firmu:

GALVAMET spol. s.r.o.
za dlouholetou podporu Charity Vsetín. Kromě významné finanční pomoci se do společných aktivit zapojují i samotní zaměstnanci firmy, kteří podporují již běžící projekty a sami iniciují vznik nových.

Cena pro velkou firmu:

AVAST Software s.r.o.
za rozvoj paliativní péče v ČR a dlouhodobou pomoc občanskému sdružení Cesta domů, která díky tomu mohla posílit stabilitu zdravotního týmu a zvýšit kapacitu poskytované pomoci. Avast nominovaly i další organizace, které firma finančně podporuje: Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., Hospic Anežky České, Sdílení o.p.s., Nadační fond Umění doprovázet, Domov Sue Ryder, o.p.s., Společnost DUHA, Oblastní charita Červený Kostelec a Sdružení Linka bezpečí.

[/tatsu_text][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section][tatsu_section bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „repeat“ bg_attachment= ‚{„d“:“scroll“}‘ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ bg_animation= „none“ padding= ‚{„d“:“0px 0% 45px 0%“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „none“ section_height_type= „auto“ custom_height= ‚{„d“:““}‘ vertical_align= „center“ top_divider= „none“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:100}‘ top_divider_position= „above“ bottom_divider_height= ‚{„d“:100}‘ bottom_divider_position= „below“ top_divider_color= „#ffffff“ bottom_divider_color= „#ffffff“ invert_top_divider= „0“ invert_bottom_divider= „0“ flip_top_divider= „0“ flip_bottom_divider= „0“ section_id= „“ section_class= „“ section_title= „“ offset_value= „“ full_screen_header_scheme= „background–dark“ overflow= „“ z_index= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ key= „ftwxdb9x5s29uy6f“][tatsu_row full_width= „0“ bg_color= „“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ no_margin_bottom= „0“ equal_height_columns= „0“ gutter= „medium“ column_spacing= „“ fullscreen_cols= „0“ swap_cols= „0“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ row_id= „“ row_class= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ border_radius= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „ftwxdb9x6065wzka“][tatsu_column bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= „scroll“ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:““}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ box_shadow_custom= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „none“ animate_overlay= „none“ link_overlay= „“ vertical_align= „none“ sticky= „0“ offset= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ column_parallax= „0“ column_width= ‚{„d“:“100″}‘ column_mobile_spacing= „0“ image_hover_effect= „none“ column_hover_effect= „none“ hover_box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ overflow= „“ col_id= „“ column_class= „“ top_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ top_divider_color= „#ffffff“ flip_top_divider= „0“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ bottom_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ bottom_divider_color= „#ffffff“ flip_bottom_divider= „0“ bottom_divider_zindex= „9999“ left_divider= „none“ left_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ left_divider_color= „#ffffff“ invert_left_divider= „0“ left_divider_zindex= „9999“ right_divider= „none“ right_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ right_divider_color= „#ffffff“ invert_right_divider= „0“ right_divider_zindex= „9999“ z_index= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „ftwxdb9x662rsnyg“][tatsu_text bg_color= „“ color= „“ max_width= ‚{„d“:““}‘ wrap_alignment= „center“ text_alignment= ‚{„d“:“left“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 30px 0px“}‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ text_typography= ‚{„d“:““}‘ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ key= „ftwxdb9x6ed27q0n“]

LAUREÁTI 2013

Cena novinářů pro individuálního dárce:

Martin Hausenblas
Podnikatel a majitel úspěšné firmy Adler s reklamním textilem je rodákem z ústeckého kraje. V roce 2011 založil s pomocí Ústecké komunitní nadace Stipendijní fond Renesance. Ten umožňuje nadaným studentům ze severočeského regionu studovat a získat cenné zkušenosti v zahraničí. Do fondu daruje 10 % svého ročního příjmu (v letech 2011 – 2012 částku ve výši 1 064 992 Kč).  Za dva roky existence fondu bylo podpořeno 16 studentů.

Cena za školní dobročinnost:

Studenti 3. lékařské fakulty UK Praha Scott Keel a Petr Oliva
Porota si v tomto případě cenila nadšení vysokoškolských studentů zprostředkovat zdravotně postiženým dětem neobvyklý zážitek a zapojit při tom i své spolužáky, budoucí lékaře. Před 4 roky založil Američan Scott Keel spolu s Petrem Olivou organizaci s názvem „Běhat s těmi, kdo nemohou“ („Running With Those That Can´t“), která podporuje děti na vozíku a mimo jiné se s nimi účastní pražských půlmaratonů. První půlmaratón běžel Scott s dalšími devíti studenty a dvěma chlapci postiženými obrnou na speciálních vozících, na které sehnali peníze částečně od fakulty a částečně sbírkou mezi studenty. Letos se běhu Prahou zúčastnilo rekordních 20 postižených dětí s téměř 130 běžci. Na závěr běhu byly speciální vozíky darovány zúčastněným rodinám.

Cena za osobní zaujetí – Srdcař roku:

Tomáš Slavata
Českého triatlonistu porota ocenila za dlouhodobou a intenzivní pomoc dětem z dětských domovů a sociálně slabších rodin. K pomoci ho přiměl vlastní pohnutý životní osud. V současnosti spolupracuje s Nadačním fondem Albert a po celé České republice pořádá řadu sportovních aktivit a besed pro děti. To vše za cenu velkého osobního nasazení.

Cena za otevírání nových cest:

Hana Machačová
V této kategorii mají být oceněni ti, kdo mají odvahu a invenci pomáhat „jinak“. Paní Machačová je toho dobrým příkladem. Sama pracovně velmi úspěšná náměstkyně generálního ředitele pojišťovny Kooperativa není lhostejná ke svému okolí. K oslavě svého životního jubilea se místo darů rozhodla požádat své hosty o pomoc pro 2 postižené ženy, klientky Konta BARIÉRY. Podařilo se jí vybrat téměř 300 tisíc Kč. Netradiční způsob oslavy inspiroval další zaměstnance Kooperativy. Paní Machačová se charitě věnuje i v řadě jiných oblastí.

Cena pro malou a střední firmu:

Z-TRADE s.r.o.
Jedním z kritérií v této kategorii je, jakým způsobem je firma spjata s oblastí, ve které pomáhá a jakým způsobem se zajímá o výsledky své pomoci. Společnost Z-TRADE to vše velmi dobře splňuje. Sídlí v Broumově a pomáhala se vznikem a chodem Agentury na rozvoj Broumovska, která usiluje o celkový rozkvět tohoto regionu. Spolupráce se datuje od roku 2004, v současnosti ji Z-TRADE podporuje částkou 100 tisíc Kč ročně. Zároveň se majitelé firmy aktivně zajímají o činnost agentury a pomáhají s jejími aktivitami, např. s aukcí vín a zapojují do dění i své zaměstnance.

Cena pro velkou firmu:

Česká spořitelna a.s.
Porota si cenila na příkladu České spořitelny, že dlouhodobě a systematicky podporuje oblast, která nepatří v české společnosti k příliš atraktivním: pomoc drogově závislým. Spolupráce s nevládní organizací SANANIM trvá od roku 2000 a za 13 let ji Česká spořitelna podpořila částkou téměř 35 mil. Kč. Zároveň je dlouholetým partnerem dalších organizací působících v této oblasti (Drop In, Podané ruce).  Kromě finanční pomoci poskytuje i odborné znalosti (školení v PR, marketingu a fundraisingu), zaměstnanci se zapojují jako dobrovolníci v rámci Dne pro charitu.

Čestná cena správní rady Nadace Via:

Olbram Zoubek 
Jeden z nevýznamnějších českých sochařů byl oceněn za celoživotní podporu a ochotu darovat svá díla do aukcí, jejichž výtěžek je určen na dobročinné účely. Jeho díla patří k velmi žádaným, umělec je však neváhá darovat na různé dobročinné účely. Projekt Šance, který pana Zoubka nominoval, podporuje tímto způsobem již přes 13 let. Výtěžek z aukcí je věnován na pomoc ohroženým dětem. A co vede Mistra k této podpoře? Jeho odpověď je stručná: „Dobré srdce.“

[/tatsu_text][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section][tatsu_section bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „repeat“ bg_attachment= ‚{„d“:“scroll“}‘ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ bg_animation= „none“ padding= ‚{„d“:“0px 0% 45px 0%“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „none“ section_height_type= „auto“ custom_height= ‚{„d“:““}‘ vertical_align= „center“ top_divider= „none“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:100}‘ top_divider_position= „above“ bottom_divider_height= ‚{„d“:100}‘ bottom_divider_position= „below“ top_divider_color= „#ffffff“ bottom_divider_color= „#ffffff“ invert_top_divider= „0“ invert_bottom_divider= „0“ flip_top_divider= „0“ flip_bottom_divider= „0“ section_id= „“ section_class= „“ section_title= „“ offset_value= „“ full_screen_header_scheme= „background–dark“ overflow= „“ z_index= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ key= „ftwxdb9x7jceyiaj“][tatsu_row full_width= „0“ bg_color= „“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ no_margin_bottom= „0“ equal_height_columns= „0“ gutter= „medium“ column_spacing= „“ fullscreen_cols= „0“ swap_cols= „0“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ row_id= „“ row_class= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ border_radius= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „ftwxdb9x7r4ltbn7“][tatsu_column bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= „scroll“ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:““}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ box_shadow_custom= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „none“ animate_overlay= „none“ link_overlay= „“ vertical_align= „none“ sticky= „0“ offset= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ column_parallax= „0“ column_width= ‚{„d“:“100″}‘ column_mobile_spacing= „0“ image_hover_effect= „none“ column_hover_effect= „none“ hover_box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ overflow= „“ col_id= „“ column_class= „“ top_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ top_divider_color= „#ffffff“ flip_top_divider= „0“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ bottom_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ bottom_divider_color= „#ffffff“ flip_bottom_divider= „0“ bottom_divider_zindex= „9999“ left_divider= „none“ left_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ left_divider_color= „#ffffff“ invert_left_divider= „0“ left_divider_zindex= „9999“ right_divider= „none“ right_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ right_divider_color= „#ffffff“ invert_right_divider= „0“ right_divider_zindex= „9999“ z_index= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „ftwxdb9x7x550uif“][tatsu_text bg_color= „“ color= „“ max_width= ‚{„d“:““}‘ wrap_alignment= „center“ text_alignment= ‚{„d“:“left“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 30px 0px“}‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ text_typography= ‚{„d“:““}‘ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ key= „ftwxdb9x854fpczs“]

LAUREÁTI 2012

Cena novinářů pro individuálního dárce:

Jana Bečvářová 
Za dlouhodobou podporu občanského sdružení Středisko náhradní rodinné péče, které se zabývá problematikou dětí, jež se ocitly ve zvláště obtížných životních situacích. Paní lékárnice z pražského IKEMu ve svém volném čase pomáhá dětem žijícím mimo vlastní rodinu a doprovází je na klubech náhradních rodičů. Pro webové stránky občanského sdružení zpracovává odborné texty a rovněž získává ke spolupráci a zapojení do dobrovolnické práce své kolegy a pravidelně mezi nimi pořádá finanční sbírku. „Pomáhat lidem a být empatická považuji za samozřejmost. Měla jsem štastné dětství, pak jsem třicet let pracovala v nemocniční lékárně. Díky kolegyni, která adoptovala dvě děti, jsem se začala intenzivně zajímat o náhradní rodinnou péči, považuji to za veledůležité téma. Pomáhám i jiným organizacím, naštěstí mám v tomto směru velkou podporu v manželovi.“ 

Cena za školní dobročinnost:

Studenti Gymnázia Broumov a paní učitelka Šárka Rambousková
Za mimoškolní dobrovolnou podporu žáků ze sociálně vyloučených rodin z broumovské základní školy. Studenti gymnázia se snaží o to, aby žáci bez problému zvládali základní vzdělávání.  Svými aktivitami napomáhají odstraňovat negativní nálady ve společnosti vůči Romům. Studenti pomáhají žákům v rámci své dobrovolnické práce narovnat rozdíly ve výuce a vzdělávání. Konkrétně pomáhají s domácí přípravou žáků, s doučováním, komunikují o běžných událostech denního života a nabízejí dětem sportovní a kulturní vyžití. Účastní se také příprav na projektové dny pro žáky 1. stupně, někteří doprovázejí žáky i na výletech a exkurzích. „Často je to poprvé, kdy se o děti někdo zajímá, mohou o sobě někomu vyprávět, svěřovat se. Zůstává v nich úplně nový zážitek. Jeden prvňáček dokonce navrhoval, že by rád propadl, aby za ním jistá slečna z tercie mohla dál docházet,“ vypráví učitelka Šárka Rambousková z broumovského gymnázia, která stála u zrodu celého počinu.

Cena za osobní zaujetí – Srdcař roku:

Ondřej Horecký
Za velké osobní nasazení a významnou pomoc sirotkům v Tanzánii a navázání dlouhodobé spolupráce mezi českými a africkými školami. Ondřej Horecký založil v roce 2006 občanské sdružení Bez mámy, které pomáhá v Tanzánii hledat adoptivní rodiče pro sirotky, jejichž rodiče zemřeli většinou na AIDS, podporuje místní komunity a pomáhá sirotkům, kteří chtějí studovat, v rámci projektu adopce na dálku. Díky projektu Škola škole se mu podařilo propojit moravské a tanzánské základní školy – děti na Moravě sami rozhodují, jak chtějí v Africe pomoci a vymýšlejí způsob, jak na to získat prostředky. Ondřej sdružení od počátku financoval částí svého výdělku asistenta tělesně hendikepovaných lidí. „Díky Ondrovi vzniklo sdružení mladých lidí, kteří dávají osobní příklad dětem, jak lze efektivně pomáhat potřebným,“ říká Přemysl Filip, Senior manažer společenské odpovědnosti společnosti Vodafone, jenž je partnerem této ceny.

Cena za otevírání nových cest:

Adastra, s. r. o.
Za významnou podporu kampaně Nebojme se zbytečně občanského sdružení Cesta domů, které se zabývá komplexní pomocí umírajícím a jejich rodinám. Firma Adastra minulý rok přišla s originální formou daru: nechtěla podpořit jeden hospic, ale přispět k povědomí o možnosti dobrého konce života v celé společnosti a tím podpořit snažení všech hospiců v naší zemi. Stala se hlavním partnerem kampaně Nebojme se zbytečně, která mohla být díky tomu realizována v poměrně významné šíři. Cílem kampaně bylo připomenout nám naši konečnost, před kterou zavíráme oči a pak se nedokážeme včas a účinně postarat o své nejbližší. Na všech kanálech ČT, v kinech a na webových stránkách sdružení Cesta domů se promítal černobílý originální spot s holčičkou odříkávající rozpočítadlo. Firma Adastra tak přispěla k výraznému povědomí o možnosti dobrého konce života v celé společnosti. Na spot Nebojme se zbytečně se můžete podívat ZDE.

Cena pro malou a střední firmu:

MIBCON a.s.
Za dlouhodobou podporu Nadačního fondu Klíček, který pomáhá hospitalizovaným, vážně a nevyléčitelně nemocným dětem a jejich blízkým. Nejde přitom jen o peníze. Společnost pomáhá se zajištěním provozu respitního domu v Malejovicích, se zabezpečením letních táborových pobytů i při zajištění non-stop poradenské linky. V letech 2009, 2010, 2011 se podařilo shromáždit významnou finanční částku. Celkem Nadační fond Klíček obdržel 1.995.000 Kč. Při předávání Ceny Via Bona se Markéta Královcová z Nadačního fondu Klíček dozvěděla od ředitele společnosti Mibcon, pana Holíka, o jejich další podpoře, tentokrát částkou ve výši 800 tisíc Kč. Do projektu jsou zapojeni i zaměstnanci firmy, kteří dnes již například soukromě pořádají sbírky, jeden z nich dokonce věnoval nadačnímu fondu svůj automobil. Jak říká pan Dědina ze společnosti Mibcon: „Pro Klíček jsme ti, kteří je již po několik let drží svou podporou v chodu a finanční jistotě, pro MIBCON se Klíček stal tím „naším Klíčkem“ a všichni to tak cítíme.“

Cena pro velkou firmu za strategické dárcovství:

KPMG Česká republika, s. r. o.
Za významnou, strategickou a dlouhodobou pomoc ekologickému Sdružení Tereza. Pro příjemce pomoci není nic cennějšího než vědět, že mohou s podporou (a tedy často se samotnou vlastní existencí) počítat v horizontu delším než jeden rozpočtový rok. Poradenská společnost KPMG Česká republika od roku 2004 významně, strategicky a dlouhodobě pomáhá ekologickému Sdružení Tereza. Nejde přitom jen o finance. Poradenská společnost KPMG Česká republika poskytuje i další podporu, jako je právní poradenství, příprava propagačních materiálů nebo překlady. Organizuje též dobrovolnické dny či vánoční jarmark nebo poskytuje hmotné dary pro děti. Důležité je i vzájemné setkávání, účast na akcích pro rodiče a děti či individuální fundraising. Celosvětově se KPMG snaží neustále hledat cesty, jak být šetrnější k životnímu prostředí a omezovat negativní dopady na něj, například snižováním produkce CO2. Ve spolupráci se Sdružením Tereza pak Poradenská společnost KPMG Česká republika vzdělává své zaměstnance v tom, jak se mohou sami podílet na ochraně životního prostředí.

Cena pro velkou firmu za podporu konkrétního projektu:

OKD, a. s.
Za systematickou podporu pracovní integrace hendikepovaných lidí. Současná ekonomická situace a důraz na efektivitu přináší hendikepovaným lidem i organizacím, které je zaměstnávají, velké obtíže. Společnost OKD se proto prostřednictvím své nadace od roku 2011 systematicky angažuje v oblasti podpory pracovní integrace hendikepovaných lidí. V roce 2011 získalo podporu v celkové výši kolem 9 milionů korun více než 30 chráněných dílen a dalších neziskových organizací, jež vytvářejí pracovní místa pro zdravotně hendikepované. Díky podpoře se organizacím podařilo zachovat stovky pracovních míst a zároveň několik nových míst vytvořit. Kromě konkrétní podpory chráněných dílen, vytvořila společnost ve spolupráci s Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením e-shop pracepostizenych.cz, kde prověřené chráněné dílny prodávají své produkty a nabízejí volné kapacity.

[/tatsu_text][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section][tatsu_section bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „repeat“ bg_attachment= ‚{„d“:“scroll“}‘ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ bg_animation= „none“ padding= ‚{„d“:“0px 0% 45px 0%“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „none“ section_height_type= „auto“ custom_height= ‚{„d“:““}‘ vertical_align= „center“ top_divider= „none“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:100}‘ top_divider_position= „above“ bottom_divider_height= ‚{„d“:100}‘ bottom_divider_position= „below“ top_divider_color= „#ffffff“ bottom_divider_color= „#ffffff“ invert_top_divider= „0“ invert_bottom_divider= „0“ flip_top_divider= „0“ flip_bottom_divider= „0“ section_id= „“ section_class= „“ section_title= „“ offset_value= „“ full_screen_header_scheme= „background–dark“ overflow= „“ z_index= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ key= „ftwxdb9x9g8xtqs4“][tatsu_row full_width= „0“ bg_color= „“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ no_margin_bottom= „0“ equal_height_columns= „0“ gutter= „medium“ column_spacing= „“ fullscreen_cols= „0“ swap_cols= „0“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ row_id= „“ row_class= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ border_radius= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „ftwxdb9x9pbgbmo0“][tatsu_column bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= „scroll“ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:““}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ box_shadow_custom= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „none“ animate_overlay= „none“ link_overlay= „“ vertical_align= „none“ sticky= „0“ offset= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ column_parallax= „0“ column_width= ‚{„d“:“100″}‘ column_mobile_spacing= „0“ image_hover_effect= „none“ column_hover_effect= „none“ hover_box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ overflow= „“ col_id= „“ column_class= „“ top_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ top_divider_color= „#ffffff“ flip_top_divider= „0“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ bottom_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ bottom_divider_color= „#ffffff“ flip_bottom_divider= „0“ bottom_divider_zindex= „9999“ left_divider= „none“ left_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ left_divider_color= „#ffffff“ invert_left_divider= „0“ left_divider_zindex= „9999“ right_divider= „none“ right_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ right_divider_color= „#ffffff“ invert_right_divider= „0“ right_divider_zindex= „9999“ z_index= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „ftwxdb9x9u3tsjq2“][tatsu_text bg_color= „“ color= „“ max_width= ‚{„d“:““}‘ wrap_alignment= „center“ text_alignment= ‚{„d“:“left“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 30px 0px“}‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ text_typography= ‚{„d“:““}‘ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ key= „ftwxdb9xa2415ib4“]

LAUREÁTI 2011

Cena novinářů pro individuálního dárce:

Břetislav Tůma
Za dlouhodobou a promyšlenou filantropickou činnost, jíž s osobním nasazením podporuje rozvoj Opavska. Finančním darem přispěl na vybudování „Kaple Cesty česko-německého porozumění“, zorganizoval benefiční koncert k získání prostředků na podporu obyvatel Japonska postižených tsunami, v roce 2009 vymyslel tzv. CENU DÍKY, která oceňuje ty, jež podporují volnočasové a vzdělávací aktivity mládeže na Opavsku, spoluorganizuje celostátní soutěž „Začarovaná písnička“ určenou pro zdravotně postiženou mládež atd. V minulých dvaceti letech podporoval i různé sportovní aktivity některých oddílů mládeže na Opavsku. Typickým rysem pomoci pana Tůmy je to, že k podpoře projektů, v nichž se angažuje, se snaží získat i své okolí. Díky němu se tak na Opavsku mění povědomí o tom, co je to vlastně filantropie – že se nejedná pouze o finanční dar na projekt, u něhož je všeobecně známa jeho prospěšnost, nýbrž o výrazné osobní angažmá.

Cena za osobní zaujetí – Srdcař roku:

PhDr. Jaroslav Šturma
Za celoživotní obětavou a odbornou práci pro zdravotně postižené děti a jejich rodiny. Jaroslav Šturma je zakladatel a ředitel Dětského centra Paprsek, které poskytuje péči dětem s mnohačetným postižením. Byl řadu let předsedou Psychologické společnosti, výrazně se angažoval v Kontu Bariéry a dalších dobročinných aktivitách. Je spoluzakladatelem a místopředsedou občanského sdružení ONŽ, kterému mnohokrát pomohl při získávání prostředků na provoz poraden pro ženy a dívky – zdarma také provádí supervizi pracovnic poraden, díky jeho zaujetí se do České republiky podařilo přenést zkušenosti s péčí o děti s mnohačetnými postiženími z Německa a tato péče se zde nyní úspěšně rozvíjí. Podpoře slabých, zdravotně postižených a potřebných se doktor Šturma věnuje již od sametové revoluce a občanské sdružení ONŽ, které ho na cenu nominovalo, oceňuje především jeho maximální osobní nasazení ve prospěch tématu. Pan Šturma je vzorný otec, s manželkou si navíc osvojili nevyléčitelně nemocného chlapce a dochovali ho až do smrti v jeho 14 letech.

Cena za odvahu podpořit inovativní projekt:

LMC

Za vytvoření ucelené koncepce pomoci lidem se zdravotním postižením při hledání zaměstnání a její finanční a odbornou podporu. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) není věnována příliš velká pozornost, ani není tolik podporováno jako jiné oblasti se sociální tematikou. Jednou z organizací, která se této problematice plně věnuje, je Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním pojištěním, působící v ČR od roku 2007. O dva roky později se tímto tématem začala zabývat i společnost LMC, která s nadačním fondem navázala bližší spolupráci. Výsledkem této spolupráce je speciální sekce Práce OZP na pracovním portále www. prace.cz, kde mohou firmy bezplatně inzerovat volné pozice pro OZP. Firma také pořádá bezplatné semináře pro personalisty na témata „Jak na zaměstnávání OZP“ a „Jak vypadá správné náhradní plnění“ a se svými odborníky na burzu práce se pravidelně zapojuje do akcí fondu zaměřených na veřejnost. Fond také pravidelně proškoluje obchodní zástupce LMC v problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením a změn legislativy.

Cena pro velkou firmu:

Vodafone Czech Republic
Za mnohaletou velkorysou podporu České asociace streetwork, která působí v oblasti nízkoprahových sociálních služeb. Spolupráce společnosti Vodafone a České asociace streetwork byla navázána v roce 2005. O rok později vznikl speciální nadační program Vpoho, jehož cílem je prevence negativních jevů a rizik spojených s dospíváním mladých lidí – program dodnes podpořil již 62 nízkoprahových klubů po celé ČR částkou přesahující 16 milionů Kč. V rámci programu Vpoho podporuje společnost Vodafone oborový portál www.streetwork.cz, benefiční koncertní Turné pro nízkoprahy, osvětový Týden nízkoprahových klubů či udílení výročních cen Časovaná bota pro nízkoprahové kluby. S pomocí společnosti Vodafone mohla také Česká asociace streetwork natočit celovečerní dokumentární film Čekárna na dospělost, pojednávající o nízkoprahových klubech.

Cena pro malou a střední firmu:

LAW CZ
Za významnou podporu uvážlivě vybraných neziskových organizací, například společnosti TyfloCentrum Brno, která poskytuje sociální služby pro klienty se zrakovým postižením. Firma LAW CZ, velkoobchod s papírem, kancelářskými a školními potřebami, každý rok podporuje jednu vybranou neziskovou organizaci, přičemž vždy se jedná o organizaci z jiné cílové skupiny. V roce 2010 si firma vybrala společnost TyfloCentrum Brno poskytující sociální služby pro klienty se zrakovým postižením. LAW CZ poskytla TyfloCentru dar ve výši 1 000 000 Kč, který byl použit na úpravu prostor TyfloCentra – na vybudování výtahu, cvičné kuchyně pro výuku sebeobsluhy nevidomých a přípravy jídel bez kontroly zrakem a na úpravu některých prostor pro zřízení učeben a pracoven.

Cena za zapojování zaměstnanců do dárcovství/dobrovolnictví:

KPMG Česká republika, s. r. o.
Za sdílení profesionálního know-how s pracovníky z neziskových organizací. Stěžejním projektem společnosti KPMG je v rámci podpory neziskových organizací projekt ROK společně – KROK kupředu. Společně s organizací Neziskovky.cz poskytuje KPMG odborné vzdělávání vybraným neziskovým organizacím, a to v oblasti finančních, účetních a daňových otázek, projektovém řízení či prezentačních dovednostech. Členové neziskových organizací se mohou kupříkladu účastnit interních školení KPMG, na vybraných akcích této společnosti prezentovat činnost vlastní organizace či využívat odborného poradenství zaměstnanců KPMG. Během dosavadních dvou ročníků projektu byla takto podpořena Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR – Klub Klubíčko Beroun a Asociace pomáhající lidem s autismem.

Cena za dlouhodobé partnerství:

Telefónica Czech Republic, a. s.
Za sedmnáctiletou všestrannou finanční, materiální i odbornou pomoc Sdružení Linka bezpečí. Spolupráce Telefónicy a Linky bezpečí trvá již bezmála 17 let. Firma se významně finančně i materiálně podílí na činnosti Linky bezpečí, například nákupem technologií a softwaru, podporou mediálních kampaní, poskytováním odborných konzultací apod. Díky podpoře Telefónicy se také mohou děti dovolat na Linku bezpečí zdarma – ročně tak hlavně díky této podpoře učiní přes 250 tisíc dětí.

[/tatsu_text][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section][tatsu_section bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „repeat“ bg_attachment= ‚{„d“:“scroll“}‘ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ bg_animation= „none“ padding= ‚{„d“:“0px 0% 45px 0%“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „none“ section_height_type= „auto“ custom_height= ‚{„d“:““}‘ vertical_align= „center“ top_divider= „none“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:100}‘ top_divider_position= „above“ bottom_divider_height= ‚{„d“:100}‘ bottom_divider_position= „below“ top_divider_color= „#ffffff“ bottom_divider_color= „#ffffff“ invert_top_divider= „0“ invert_bottom_divider= „0“ flip_top_divider= „0“ flip_bottom_divider= „0“ section_id= „“ section_class= „“ section_title= „“ offset_value= „“ full_screen_header_scheme= „background–dark“ overflow= „“ z_index= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ key= „ftwxdb9xbb2lzxnk“][tatsu_row full_width= „0“ bg_color= „“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ no_margin_bottom= „0“ equal_height_columns= „0“ gutter= „medium“ column_spacing= „“ fullscreen_cols= „0“ swap_cols= „0“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ row_id= „“ row_class= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ border_radius= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „ftwxdb9xbja8l79g“][tatsu_column bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= „scroll“ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:““}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ box_shadow_custom= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „none“ animate_overlay= „none“ link_overlay= „“ vertical_align= „none“ sticky= „0“ offset= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ column_parallax= „0“ column_width= ‚{„d“:“100″}‘ column_mobile_spacing= „0“ image_hover_effect= „none“ column_hover_effect= „none“ hover_box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ overflow= „“ col_id= „“ column_class= „“ top_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ top_divider_color= „#ffffff“ flip_top_divider= „0“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ bottom_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ bottom_divider_color= „#ffffff“ flip_bottom_divider= „0“ bottom_divider_zindex= „9999“ left_divider= „none“ left_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ left_divider_color= „#ffffff“ invert_left_divider= „0“ left_divider_zindex= „9999“ right_divider= „none“ right_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ right_divider_color= „#ffffff“ invert_right_divider= „0“ right_divider_zindex= „9999“ z_index= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „ftwxdb9xbo2hsm0z“][tatsu_text bg_color= „“ color= „“ max_width= ‚{„d“:““}‘ wrap_alignment= „center“ text_alignment= ‚{„d“:“left“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 30px 0px“}‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ text_typography= ‚{„d“:““}‘ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ key= „ftwxdb9xbwetpsa8“]

LAUREÁTI 2010

Cena pro individuálního dárce a mecenáše:

Lubomír Kohout in memoriam († 2008)
Za empatii a velkorysou podporu organizací La Strada a Nadační fond Inka, na které myslel i ve své závěti. Organizaci La Strada, věnující se problematice obchodu s lidmi, i Nadační fond Inka, jenž podporuje talentované indiánské děti v Peru, oslovil Lubomír Kohout sám poté, co se o obou organizacích dozvěděl z médií. Prostřednictvím Nadačního fondu Inka se stal „patronem“ 4 peruánských dětí, s nimiž si dlouhá léta dopisoval a podporoval je ve studiu, La Stradě věnoval 50 tisíc Kč. Lubomír Kohout zemřel v roce 2008. Prostřednictvím závěti věnoval každé organizaci kolem 1 100 000 Kč. 
 
Cena novinářů:

Lubomír Kohout in memoriam († 2008)
Za přístup v nakládání s dědictvím, v českých podmínkách pionýrský. Cena novinářů je novinkou 13. ročníku Ceny Via Bona. Jejího laureáta z řad nominovaných individuálních dárců vybírají zástupci předních českých médií. O dárcovských aktivitách laureáta více viz Cena pro individuálního dárce (viz odstavec výše).
 
Cena za odvahu podpořit inovativní projekt:

e|n|w|c Natlacen Walderdorff Cancola v. o. s. – advokáti

Za bezplatné služby poskytnuté občanskému sdružení Občané proti závislostem při přípravě návrhu zrušení částí loterijního zákona, který upravuje podmínky provozování výherních hracích přístrojů a technických her, pro porušování Listiny základních práv a svobod. Česká pobočka přední rakouské advokátní kanceláře spolupracuje s občanským sdružením Občané proti závislostem na návrhu na zrušení částí loterijního zákona, který upravuje podmínky provozování výherních hracích přístrojů a technických her, pro porušování Listiny základních práv a svobod k Ústavnímu soudu ČR. Kancelář také bude sdružení zastupovat před Ústavním soudem ČR ve věci podání a projednání tohoto návrhu. Poskytnutý dar je nefinanční, jeho vyčíslená hodnota by však byla v řádu stovek tisíc Kč – odvaha advokátů pak neocenitelná.

Cena pro velkou firmu:

Ogilvy Group
Za dlouhodobou a vysoce účinnou propagaci Konta BARIÉRY a tvorbu a realizaci kampaní i dílčích projektů Nadace Charty 77. Agentura Ogilvy vytváří již od roku 1993 pro Nadaci Charty 77 veškeré tiskové materiály, televizní a rádiové spoty, bannery a další propagační materiály Konta BARIÉRY. Podílí se však i na mnoha dalších projektech nadace – stará se o ATL i BTL komunikaci, podporuje nadaci jak při tvorbě a realizaci ucelených kampaní, tak i dílčích projektů (vedle veškerých kampaní samotného Konta BARIÉRY dále např. Ostrovy života, Konto MÍŠA, Aukční salony výtvarníků, Sport bez bariér, Burza práce ad.). Sedmnáctiletá spolupráce mezi Ogilvy Group a Nadací Charty 77, resp. Kontem BARIÉRY je založena především na nefinanční pomoci, přesto desítky zaměstnanců agentury patří mezi pravidelné dárce Konta BARIÉRY.

Cena pro malou a střední firmu:

Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM)
Za velkorysou podporu společného projektu se Společností Člověk v tísni VŠEM V AFRICE a podporu filmového festivalu Jeden svět. VŠEM darovala Člověku v tísni 2 miliony Kč na výstavbu a vybavení základní školy v Etiopii a na vyškolení učitelů. To byl první krok ke společnému projektu VŠEM V AFRICE, v jehož rámci během následujících 8 let vzniknou budovy dalších čtyř škol, jejichž výstavbu a zařízení bude VŠEM dotovat. Kromě tohoto projektu se VŠEM navíc stala generálním partnerem mezinárodního filmového festivalu o lidských právech JEDEN SVĚT 2010 (dar ve výši 500 tisíc Kč) a přislíbila velkorysou podporu dalších ročníků festivalu.

Cena za zapojování zaměstnanců do dárcovství a dobrovolnictví:

PwC Česká republika
Za podporu zaměstnanců firmy v dobrovolné práci pro neziskové organizace prostřednictvím dobročinných sbírek a dalších akcí, jakož i poskytování pro bono odborných služeb. Strategii společenské odpovědnosti PwC řídí tým na úrovni top managementu (včetně řídícího partnera PwC) a čtyři pracovní skupiny, jež jsou složeny z dobrovolníků ze všech oddělení PwC. V tzv. Community projects mají zaměstnanci firmy možnost navrhnout projekt, který by podpořil jejich okolí nebo vybranou organizaci, a přihlásit ho do interního grantového řízení – komise z řad zaměstnanců pak vybere 3 vítězné projekty, které obdrží grant na realizaci. Zaměstnanci mají také možnost zapojit se do podpory neziskového sektoru prostřednictvím dobročinných sbírek a fundraisingových akcí, jakož i poskytováním pro bono služeb, vzděláváním neziskového sektoru nebo přímo dobrovolnickou prací.

Cena za dlouhodobé partnerství:

Ogilvy Group
Za sedmnáctiletou koncepční propagaci Konta BARIÉRY, přípravu veškerých jeho PR materiálů a kampaní, a spolupráci na dalších projektech Nadace Charty 77.

[/tatsu_text][tatsu_button button_text= „ZPĚT NA STRÁNKU VIA BONA“ url= „https://www.nadacevia.cz/viabona/“ new_tab= „0“ type= „medium“ button_style= „none“ alignment= „none“ bg_color= „“ hover_bg_color= „“ color= „#000000“ hover_color= „#f08100“ border_width= „“ border_color= „#000000“ hover_border_color= „“ icon= „icon-arrow“ icon_alignment= „left“ lightbox= „0“ image= „“ video_url= „“ hover_effect= „none“ background_animation= „bg-animation-none“ margin= ‚{„d“:““}‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ hover_box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ outer_border_color= „“ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ padding= ‚{„d“:““}‘ border_radius= „“ key= „ftwxdb9xd0qos1“][/tatsu_button][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section]