Živá komunita: představujeme podzimní nadílku podpořených komunitních projektů

Zajímá vás, jestli se dá v Česku provozovat veřejná dílna a půjčovna nářadí, na jakém místě se bude konat gastro akce tradičních specialit pro všechny generace, nebo co znamená šufánek? Pak čtěte dále – podzimní nadílka projektů aktivních lidí, kteří zlepšují život ve svém okolí, je tu! Těchto dvanáct projektů jsme se rozhodli podpořit v rámci programu Živá komunita.

umístění 12 nově podpořených projektů

Projděme se a poznejme se

Marcela Malíková
Rašov, Jihomoravský kraj
www.rasov.cz

Marcela, aktivní obyvatelka Rašova, chce s dalšími obyvateli a přáteli obce vybudovat vycházkový okruh jako místo pro vzájemné setkávání. Okruh poskytne příjemnou víkendovou procházku do přírody pro všechny generace a zároveň seznámí mladší obyvatele a návštěvníky s historií obce a zdejší přírodou. Součástí vycházkového okruhu budou odpočívadla, informační/naučné tabule a alej, do které si rodiny vysadí svůj strom, o který budou chodit pečovat. Díky projektu dojde k rozvoji komunikace, spolupráce a sousedských vztahů mezi místními lidmi. Ti budou mít možnost podílet se na rozvoji společenského života a zlepšení životního prostředí v obci, přicházet s novými nápady a aktivně se zapojovat do jejich realizace.

Sousedská výpomoc Olomouc

OLOMOUCKÁ DÍLNA, z. s.
Olomouc, Olomoucký kraj
facebook

Pro všechny z Olomouce, kteří se nebojí tvořit, chce Olomoucká dílna nabídnout nové možnosti práce se dřevem i kovem, iniciovat vzájemnou pomoc s projekty, zprostředkovat předávání zkušeností mezi kutily. Vznikla tu skupina Sousedské výpomoci, kde mohou lidé nabízet či hledat pomoc při práci či opravách v bytech, domech a na zahradách. I pro takové projekty budou moci využít prostor veřejné dílny, zapůjčit si tu nářadí s sebou, pomáhat si a navzájem se učit. Zakladatelé dílny přišli na to, že lidé mají zájem o řemesla, ruční práce, chuť něco opravovat a tvořit, chybí jim ale nářadí, prostor, či rada někoho zkušeného. Olomoucká dílna spolupracuje s Domem dětí a mládeže, Univerzitou Palackého, spolkem SPOLU, skauty, ale také s místními řemeslníky (třeba již v důchodu), kteří chtějí své zkušenosti předávat dál.

Proměna opuštěné louky v místo setkávání

Hlízovský unikátní spolek
Hlízov, Středočeský kraj
www.hlizovskyspolek.cz

Hlízovský unikátní spolek chce s pomocí dalších spolků a jednotlivců proměnit louku, která není využívána, na oživený prostor. Plánují vysadit dvě lípy svobody, umístit kříž, informační tabule a zřídit posezení pro odpočinek. Na něm se bude scházet veřejnost z několika obcí sousedících s Hlízovem a bude si připomínat historická výročí spjatá s obnovenými tradicemi v obcích. Lidé všeho věku z okolí se budou mít kde potkávat, zvýší se pocit jejich sounáležitosti i spjatosti s místem, kde žijí, a pocit hrdosti na to, co jejich předci vybudovali. Sami budou mít možnost aktivně se podílet na vybudování prvků, které prostor louky oživí.

Otoč knihu

P.A.K.O., Příležitostná Asociace Kulturního Obrození, z.s.
Dolany-Pohořany-Véska, Olomoucký kraj

Aktivní lidé ze spolku P.A.K.O. chtějí s pomocí místních dobrovolníků vybudovat v ulicích síť knihovniček, které budou sloužit občanům k vzájemné výměně knih, a suplovat tak nedostatečnou funkci obecní knihovny. Na jednotlivých místech v obci pak bude spolek pořádat happeningy na podporu čtenářské gramotnosti a uměleckých aktivit místních občanů (autorská čtení, čtenářské kluby, knižní a řemeslné trhy, workshopy, výstavy a projekce, hudební večery). Projekt přispěje ke sblížení jednotlivých částí obce, ale i starousedlíků a novousedlíků v rámci ní.

Čtvero ročních setkání v obecním sadu

Pavel Konečný
Chudčice, Brno-venkov, Jihomoravský kraj
www.chudcice.cz

Díky svým aktivitám přivede komunita Chudčické zvonky život do obecního sadu. Doplní mobiliář a bude tu pořádat setkávání spojená s rokem v sadě, čímž se vytvoří něco ve stylu vesnického parku. Pořídí se lavičky a vybuduje altán, aby se bylo kde potkávat a rozvíjet debaty. V návaznosti na to pak budou probíhat různorodé akce; na jaře to bude oslava Velikonoc a probouzení přírody, včetně otloukání píšťaliček a instalace ptačích budek vyrobených v rámci technických školek, v létě pak spaní v sadu s pozorováním Perseid, soutěže v kosení kosou, poznávání dřevin a hornin s místními odborníky. Na podzim přijdou slavnosti jablek spojené s moštováním, soutěží o nejlepší štrúdl, a pozváním pomologa, povede tudy lampionový průvod. V rámci kroužku Kuchtík se budou z jablek připravovat jednoduché pokrmy. V zimě se budou zdobit stromy pro ptactvo, rozdávat Betlémské světlo a v Kulturním domě bude probíhat výstava starých fotek od místních občanů.

Kyjovský šufánek

Educante, z.s.
Kyjov, Jihomoravský kraj
www.educante.cz

Projekt Kyjovský šufánek (v nářečí naběračka) má za úkol rozšířit možnosti využití komunitního centra KoCKy, které Educante provozuje. Zařízením funkční kuchyně bude vytvořen prostor pro organizování kurzů vaření. Půjde hlavně o předávání tradičních receptů a postupů přípravy regionálních jídel, díky čemuž dojde k propojení generací a uchování tradic. Budou tu také probíhat kurzy přípravy zdravých jídel a přednášky o zdravé výživě s praktickými ukázkami, výukou zavařování, atp. Hlavní myšlenkou projektu je uchování tradic v oblasti gastronomie, ale také propojení generací, spolu se zvýšením zájmu o zdravé stravování. Aby se o Kyjovském šufánku dozvěděla široká veřejnost, uspořádá Educante velkou sousedskou gastro akci pro všechny generace, kde se bude odehrávat množství aktivit týkajících se jídla a vaření (beseda, příprava tradičních specialit, dětské „vaření“, tvoření apod.).

Máme rádi Podkozí: impuls pro přátelštější sousedské vztahy

Přátelé Podkozí, z. s.
Podkozí, Středočeský kraj
pratelepodkozi.webnode.cz
facebook

Jedná se o spolek několika aktivních sousedek (a jejich manželů, dětí a přátel), který si navzdory ne vždy příznivým podmínkám v obci udržuje optimismus a elán. Jsou to lidé, kteří bydlí na Podkozí, v maličké obci, a mají to tam rádi. Říkají, že co si sami neudělají, to nemají. Rozhodli se vylepšit kout na návsi v inkluzivním duchu a přestěhovat osadní hřiště na místo, kde jeho provoz nebude rušit okolí a kde vznikne ohniště pro svobodné ohně. Pozvou doslova všechny – ty, které znají, osobně, ty, co neznají, nástěnkami. Společně zkrášlí a nabídnou prostor se setkat a v míru spolu hovořit. Začít chtějí uprostřed – v centru obce, na návsi, kde je staré zákoutí studny, ze kterého vznikne místo pro potkávání a posezení.

Sousedská klubovna ožívá

Lukáš Vraný
Praha

Skupina dvaceti rodin z pražského Jižního města zakládá první sousedskou klubovnu v této lokalitě a chce ji s pomocí dalších lidí z okolí vybavit a oživit. Pravidelně se zde budou pořádat různorodé individuální i skupinové aktivity členů klubovny a to napříč generacemi. K účasti na části aktivit bude přizvána i širší veřejnost. Zázemí klubovny má umožnit členům a lidem z okolí realizovat vlastní nápady na společné aktivity, setkání, sdílení, oslavy, workshopy, tematické diskuze, promítací večery, spolupráci, pracovní zázemí a podpořit setkávání a vzájemnou výpomoc. Díky této možnosti se v dosavadní anonymitě sídlištního života vytvoří více sousedských a přátelských vazeb.

Zastávka194

Dobrá společnost, zapsaný spolek
Chotěboř, Vysočina
www.dobraspolecnost.org
zastavka194.dobraspolecnost.org
facebook

Spolek Dobrá společnost chce vytvořit komunitní prostor pro setkávání a pořádání pravidelných kulturních aktivit v přízemí památkově chráněného domu přímo na hlavním chotěbořském náměstí. Jeho součástí bude kavárna a prodejna lokálních produktů, knihkupectví zaměřené zejména na malá nakladatelství a autorské knihy, bezobalový obchod a prostor pro tvůrčí dílny. Bude sloužit také jako netradiční infocentrum pro návštěvníky zaměřené na udržitelné formy cestování a jako distribuční místo zeleninové farmy. V plánu je pořádání výstav, projekcí filmů, tvůrčích dílen pro děti i dospělé, autorských čtení a pravidelných tematických setkávání, zaměřených mj. na ekologické zemědělství, veřejný prostor měst a vesnic, tradiční řemesla, alternativní formy vzdělávání apod. Zastávka194 by měla ideálně sloužit i jako „sběrna nápadů“ na zlepšení života ve městě. Aktivity se budou rozšiřovat i do prostoru náměstí pořádáním sousedských slavností, komentovaných procházek a výstav pod širým nebem.

Zlínský Zvěřinec

Lukov, Jihomoravský kraj
www.zverine.cz
facebook

Zvěřinec je spolčení rodáků zlínského kraje, kterým není lhostejná tamní současná kulturní situace. Spolek se zaměřuje na konání kulturních, společenských a komunitních událostí s dlouhodobě vedenou dramaturgickou linkou. Zvěřinec vede snaha o oživení, na kterém se chtějí aktivně podílet s místními, vede je touha potkávat se a navázat komunikaci. Členové Zvěřince nechtějí zpřetrhat své kořeny a věří, že kultura spolčování je naší přirozeností a základem pro zdravou občanskou společnost. Záměrem spolku je vytvářet ve Zlínském regionu fungující kulturně-sociální platformu, která bude využívána jako centrum pro setkávání, vzdělávání i uměleckou seberealizaci obyvatel.

Člověk v místě, místo v člověku

Skřivaň z.s.
Skřivaň, Středočeský kraj

Projekt je součástí uskutečňování vize dobrého a spokojeného života pro všechny lidi v obci Skřivaň. Dílčím záměrem je opravovat a udržovat v pořádku kostel ve Skřivani a jeho okolí. Po většinu roku nepřístupné místo bude otevřeno pro setkávání a využito k pořádání nejrůznějších kulturních a společenských událostí uvnitř i venku. Spolek plánuje upravit a zúrodnit terén, vysadit stromy a keře, zbudovat lavičky, stůl k posezení. Uspořádá sbírku, jejíž výtěžek použije k opravě rozbitého vitrážového okna kostela a na další drobnou údržbu stavby i prostranství kolem něj. Práce proběhnou zčásti svépomocí, spolek má v plánu se do budoucna o prostor starat a udržovat jej. Členové spolku věří, že účast na společném díle přispěje k posilování vztahů v nejširší místní komunitě, a že dosažení viditelného výsledku společnou prací přinese komunitě sdílenou radost a uspokojení, posílí vzájemnost a vztah k místu.

Bedřiška společně

Lukáš Grochal
Ostrava, Moravskoslezský kraj
facebook

Budoucnost dvaceti starých dvojdomků v ostravské osadě Bedřiška, kde žije asi sto lidí, je velmi nejistá. Radní obvodu Mariánské Hory a Hulváky totiž místo považují za problémovou vyloučenou lokalitu, jejíž obyvatele je nutné do dvou let vystěhovat a dřevostavby staré téměř 70 let zbourat. Nájemníci ale nesouhlasí. Po mnoha náročných situacích se tam během let vytvořila fungující komunita, která má nemalý potenciál se dále rozvíjet a společně se postavit náročné situaci, která je potkala. Komunita má za cíl stmelování obyvatel lokality Bedřiška, udržení vzájemných sousedských vztahů, minimalizaci snah vedení města o rozdělení komunity a také společný boj proti nucenému vystěhování z finských domků, které obývají rodiny s dětmi i starousedlíci. V Bedřišce bydlí Romové i Neromové, lidé všech věkových generací a různých profesí.