Fond Kaufland Milion pro ...“

O FONDU KAUFLAND „MILION PRO ..."

Fond Kaufland „Milion pro …“ vnikl v roce 2021 s cílem podporovat dobrá sousedství v obcích, kde společnost Kaufland působí. Skrze otevřená grantová kola se zaměří na projekty podporující komunitní setkávání a zvyšování kvality veřejného prostoru.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • pořádání sousedských setkávání, slavností, swapů či kreativních akcí;
 • vytváření venkovních i vnitřních míst k setkávání (např. altánky, pergoly, grilovací místa, hřiště);
 • nastartování provozu komunitních center, komunitních zahrad, komunitních dílen re-use center;
 • úprava zanedbaných míst či revitalizace parků;
 • výsadba květin a stromů ve veřejném prostranství;
 • pořádání nekomerčních kulturních akcí, do jejichž přípravy se zapojí i místní komunita.

CO MOHOU ZÁJEMCI ZÍSKAT

 • finanční příspěvek ve formě grantu až do výše 100 000 Kč;
 • možnost účastnit se vzdělávacích seminářů Nadace Via;
 • inspirativní setkávání se zástupci dalších podpořených projektů;
 • úprava zanedbaných míst či revitalizace parků;
 • odbornou podporu pracovníků Nadace Via.

AKTUÁLNÍ GRANTOVÉ VÝZVY

VÝZVA PRO ROŽNOV

VÝZVA PRO OLOMOUC


KONTAKT

Iva Maráková, manažerka partnerských projektů