Umění darovat

Jedním z poslání Nadace Via je rozvíjení filantropie a umění darovat. Chceme, aby se darování, dobročinnost, štědrost a starost o druhé staly běžnou součástí života lidí v Česku. V tom nám od roku 2012 pomáhá časopis Umění darovat.

Cílem časopisu je inspirovat všechny, kteří chtějí pomáhat svému okolí, a motivovat ty, kteří už pomáhají. V časopise představujeme příběhy dárců i podpořených a ukazujeme filantropii z různých úhlů pohledu. Od roku 2020 vychází časopis jako příloha časopisu Reportér.

Na časopis Umění darovat navazuje speciál, který už třetím rokem vydáváme ve spolupráci s Nadačním fondem Via Clarita za finanční podpory Nadace RSJ. Ročenka se věnuje novým trendům ve filantropii a každým rokem reflektuje jedno konkrétní téma.

speciály

2023 uMĚNÍ DAROVAT: fILANTROPIE A SPOLUPRÁCE

Krize posledních let ukázaly, že bez spolupráce různorodých lidí a organizací řešení společenských problémů najít nelze. Přečtěte si, jak spolupráce filantropů, neziskových organizací a veřejné správy může posunout svět k lepšímu. V elektronické podobě ji najdete tady.

2022 uMĚNÍ DAROVAT: dUŠEVNÍ ZDRAVÍ A fILANTROPIE

Přečtěte si, jaké změny přináší reforma péče o duševní zdraví, tipy, jak nevyhořet, a další zajímavé čtení na téma Duševní zdraví a filantropie. V elektronické podobě ji najdete tady.

2021 uMĚNÍ DAROVAT: Rok covidový ve filantropii

Úplně první číslo ročenky vzniklo v době covidové. Ale každá krize v sobě skrývá i příležitosti. Ty filantropické přibližuje ročenka Rok covidový ve filantropii. Přečtěte si rozhovor s Martinem Hausenblasem nebo text Donzeliny Barossové, ředitelky pro globální filantropii Rockefeller Philanthropy Advisors. V elektronické podobě najdete ročenku tady.

ČASOPISY UMĚNÍ DAROVAT

Filantropie a první pomoc

Jarní Umění darovat je tu! Tentokrát na téma “Filantropie a první pomoc”.

První pomoc na dně aneb jaký impulz může pomoci lidem postavit se znovu na nohy? Článek od Simony Bagarové a Mirka Čepického o tom, jak poskytnout oporu blízkým a jak přijmout pomoc v těžkých životních situacích.

Můžete se těšit i na rozhovor s oblíbenou herečkou Klárou Trojanovou, ve kterém se mimo jiné dozvíte, jak důležité je nabídnout pomoc nejen ostatním, ale také sám sobě. V elektronické podobě najdete časopis tady.

Filantropie a zázraky

Zima je tady a s ní i prosincové číslo Umění darovat, tentokrát na téma Filantropie a zázraky.

A naše tipy na vánoční čtení? Příběhy tří hrdinů nám připomenou, že zázraky si nás mohou najít i navzdory těžké diagnóze nebo stáří. Komu a proč splnil přání Johnny Depp objasňuje Karin Pospíšilová ze Zlaté rybky. A v rozhovoru s knězem Pavlem Šebastiánem Smrčinou uvidíme druhou stránku zázraků – člověka, který pomáhá lidem ve složitých životních situacích. V elektronické podobě najdete časopis tady.

Umění darovat v roce 2022
Umění darovat v roce 2021
Umění darovat v roce 2020
Umění darovat v roce 2019
Umění darovat v roce 2018
Umění darovat v roce 2017
Umění darovat v roce 2016
Umění darovat v roce 2015
Umění darovat v roce 2014
Umění darovat v roce 2013
Umění darovat v roce 2012

Redakční rada umění darovat

Simona Bagarová, Lucia Brinzanik, Mirek Čepický, Dagmar Goldmannová, Nora Grundová, Ivana Janečková, Zdenek Mihalco, Mikoláš Orlický, Lenka Schönfeldová, Marek Šálek

kontakt

Chcete nám pomoci šířit inspirativní tipy a příklady dobré filantropické praxe? Napište nám:

Monika Tomíčková

manažerka filantropie

monika.tomickova@nadacevia.cz