Umění darovat

Posláním Nadace Via je rozvíjení filantropie v Česku. V Umění darovat motivujeme lidi i firmy v Česku k častějšímu a hlavně promyšlenému darování. Prostřednictvím online nástrojů, vzdělávacích aktivit, konferencí a inspirativních článků šíříme informace o důležitosti a prospěšnosti filantropie. Naším cílem je, aby se štědrost a darování stalo běžnou součástí našeho života. 

Chcete-li udělat z místa, kde žijete, lepší místo, potřebujete dvě věci: aktivní lidi, co se chopí iniciativy a pustí se do práce, a ty, kdo jim poskytnou potřebné zdroje. V Nadaci Via pomáháme oběma skupinám najít cestu k dlouhodobé spolupráci. Díky spojení těch, kdo chtějí pomáhat, s těmi, kdo pomoc potřebují, se náš svět posunuje vpřed. 

kontakt

Chcete nám pomoci šířit inspirativní tipy a příklady dobré filantropické praxe? Napište nám:

Monika Tomíčková
manažerka filantropie
monika.tomickova@nadacevia.cz

KONFERENCE POMÁHEJTE PROMYŠLENĚ

Nedostali jste se letos do Prahy na filantropickou konferenci Pomáhejte promyšleně? Nevadí, podívejte se na záznam.

PUBLIKACE

Od roku 2021 vydáváme ve spolupráci s Nadačním fondem Via Clarita za finanční podpory Nadace RSJ také speciál Umění darovat, který se věnuje novým trendům ve filantropii a každým rokem reflektuje jedno konkrétní téma. Speciál UD získal v roce 2023 tři ocenění: 1. místo v soutěži content marketingu Fénix (kategorie Ročenka) a 3. místo v české ceně za public relations Lemur (kategorie Firemní publikace) a ocenění Top Rated ve Zlatém středníku.

2023 uMĚNÍ DAROVAT: fILANTROPIE A SPOLUPRÁCE

V Česku přibývá firem, které přijímají svou odpovědnost za svět okolo sebe. Rozhodli jsme se proto v Nadaci Via od letošního roku otevřít téma filantropie malých a středních firem a inspirovat je možnostmi, jak mohou pomáhat s co největším dopadem. Právě malé a střední firmy a jejich majitelé mají totiž obrovský potenciál společně proměňovat Česko k lepšímu. V letošní publikaci najdete praktické příklady. Prolistovat si ji můžete tady.

2023 uMĚNÍ DAROVAT: fILANTROPIE A SPOLUPRÁCE

Krize posledních let ukázaly, že bez spolupráce různorodých lidí a organizací řešení společenských problémů najít nelze. Přečtěte si, jak spolupráce filantropů, neziskových organizací a veřejné správy může posunout svět k lepšímu. V elektronické podobě ji najdete tady.

2022 uMĚNÍ DAROVAT: dUŠEVNÍ ZDRAVÍ A fILANTROPIE

Přečtěte si, jaké změny přináší reforma péče o duševní zdraví, tipy, jak nevyhořet, a další zajímavé čtení na téma Duševní zdraví a filantropie. V elektronické podobě ji najdete tady.

2021 uMĚNÍ DAROVAT: Rok covidový ve filantropii

Úplně první číslo ročenky vzniklo v době covidové. Ale každá krize v sobě skrývá i příležitosti. Ty filantropické přibližuje ročenka Rok covidový ve filantropii. Přečtěte si rozhovor s Martinem Hausenblasem nebo text Donzeliny Barossové, ředitelky pro globální filantropii Rockefeller Philanthropy Advisors. V elektronické podobě najdete ročenku tady.

ČASOPISY UMĚNÍ DAROVAT

Časopis Umění darovat inspiruje a přináší informace pro všechny, kteří chtějí pomáhat svému okolí, nebo již pomáhají. Představujeme zde příběhy dárců i podpořených a ukazujeme filantropii z různých úhlů pohledu. Od roku 2020 vychází Umění darovat jako příloha časopisu Reportér.

V zimním čísle časopisu Umění darovat na téma Filantropie a mladí lidé si přečtete:

Rozhovor s mladým filantropem a Dobro-druhem Filipem Loučkou, který po smrti své spolužačky začal spolu s kamarády pořádat benefiční akce na její památku.

Článek „Výchova k laskavosti je hlavně na rodičích“.

A 9 otázek pro ředitele Nadace Via Zdeňka Mihalco.

V elektronické podobě najdete časopis tady.

V podzimním čísle časopisu Umění darovat na téma Filantropie odjinud si přečtete:

Rozhovor s majitelem Zátiší Group a filantropem Sanjivem Suri o tom, jak se pozná dobrá a špatná filantropie.

Článek „Češi jsou součástí naší rodiny“ o vietnamské komunitě v Čechách a tom, že pomáhat je pro ni normální.

A 9 otázek pro ukrajinskou dobrovolnici a organizátorku Dne vděčnosti Anastasii Terletskou.

V elektronické podobě najdete časopis tady.

V letním čísle časopisu Umění darovat na téma Filantropie a kultura si přečtěte:

Rozhovor s herečkou Janou Plodkovou na téma, jak pomáhá a proč píše petice, když ji něco naštve.

V článku „Klasická hudba stojí na pár lidech, ale čím dál pevněji“ příběh orchestru PKF – Prague Philharmonia, který před 20 lety založil Jiří Bělohlávek a který je dnes více soběstačný, než dotovaný.

A 9 otázek pro ředitelku festivalu Letní filmová škola Uherské Hradiště Radanu Korenou.

V elektronické podobě najdete časopis tady.

Filantropie a první pomoc

V jarním Umění darovat na téma Filantropie a první pomoc si můžete si přečíst:

Článek „První pomoc na dně aneb jaký impulz může pomoci lidem postavit se znovu na nohy?“ o tom, jak poskytnout oporu blízkým a jak přijmout pomoc v těžkých životních situacích.

Rozhovor s oblíbenou herečkou Klárou Trojanovou o životě, boji s depresí i pomoci druhým.

9 otázek pro Petru Weissovou, která pracuje jako první well-being advisor pro organizaci Člověk v tísni.

V elektronické podobě najdete časopis tady.

Filantropie a zázraky

Zima je tady a s ní i prosincové číslo Umění darovat, tentokrát na téma Filantropie a zázraky.

A naše tipy na vánoční čtení? Příběhy tří hrdinů nám připomenou, že zázraky si nás mohou najít i navzdory těžké diagnóze nebo stáří. Komu a proč splnil přání Johnny Depp objasňuje Karin Pospíšilová ze Zlaté rybky. A v rozhovoru s knězem Pavlem Šebastiánem Smrčinou uvidíme druhou stránku zázraků – člověka, který pomáhá lidem ve složitých životních situacích. V elektronické podobě najdete časopis tady.

Umění darovat 2022
Filantropie a psychické zdraví mladých lidí
Filantropie a my
Filantropie v dobách krize
Filantropie a zázraky
Umění darovat 2021
Filantropie v oblasti životního prostředí
Filantropie a děti
Filantropie a sport
Filantropie na okraji
Umění darovat 2020
Filantropie a média
Jak se stát filantropem (Rozhovor s J. Školníkem)
Zkouška odolnosti (Rozhovor s N. Fridrichovou)
Filantropie jako životní hodnota (Rozhovor s A. Hogenovou)
Umění darovat 2019
Umění darovat 2018
Umění darovat 2017
Umění darovat 2016
Umění darovat 2015
Umění darovat 2014
Umění darovat 2013
Umění darovat 2012

Redakční rada umění darovat

Simona Bagarová, Lucia Brinzanik, Mirek Čepický, Dagmar Goldmannová, Nora Grundová, Ivana Janečková, Zdeněk Mihalco, Mikoláš Orlický, Lenka Schönfeldová, Marek Šálek, Monika Tomíčková